KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 21:27
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 27.986.647 238.579 -22.235.754 1.351.505 43.680.842
Dönem Karı (Zararı)
286.834
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-979.089 1.233.781 -1.064.671 -1.096.813
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 27.007.558 238.579 -21.001.973 286.834 42.870.863 42.870.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.894
Dönem Karı (Zararı)
24 166.658
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.174
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 124.316
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
157.639
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 6.615
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.034
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.848
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 132.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-43.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -102.875
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 851
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 58.547
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-60.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-72.668
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.805
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.716
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-15.320
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.263
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-118.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-322.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-495.472
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -362.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -132.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-361.775
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -442.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
80.778
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 893.111
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
72.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-576.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 45.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -621.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -23.326
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.200
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -489.029
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 657.229
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-98.894
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.894
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.322
Ticari Alacaklar
2.619.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.077.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 542.526
Diğer Alacaklar
4.289.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 597.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.692.563
Stoklar
11 11.874.760
Peşin Ödenmiş Giderler
12 41.208
Diğer Dönen Varlıklar
19 123.490
ARA TOPLAM
18.962.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.962.380
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 33.913.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.538
Peşin Ödenmiş Giderler
12 87.306
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 339.414
Diğer Duran Varlıklar
10 27.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.373.172
TOPLAM VARLIKLAR
53.335.552
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.542.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 390.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.152.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 118.718
Diğer Borçlar
3.748.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 425.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.323.288
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 61.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
802.946
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 802.946
ARA TOPLAM
6.274.537
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.274.537
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
87.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 87.589
Uzun Vadeli Karşılıklar
205.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 205.139
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.897.424
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.190.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.464.689
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.870.863
Ödenmiş Sermaye
20 36.096.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.889.834
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 27.017.323
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-127.489
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 238.579
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -20.884.249
Net Dönem Karı veya Zararı
286.834
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.870.863
TOPLAM KAYNAKLAR
53.335.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21,1 4.960.795
Satışların Maliyeti
21,2 -4.377.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
583.009
BRÜT KAR (ZARAR)
583.009
Genel Yönetim Giderleri
22 -364.935
Pazarlama Giderleri
22 -117.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23,1 157.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23,2 -148.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
109.716
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
109.716
Finansman Gelirleri
24,1 255.605
Finansman Giderleri
24,2 -198.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.658
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
120.176
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 120.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
286.834
DÖNEM KARI (ZARARI)
286.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
286.834
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.096.812
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 -1.088.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.028
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-117.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
121.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
119.139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.263
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.096.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-809.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-809.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701695


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.387 Değişim: 0,07% Hacim : 6.140 Mio.TL Son veri saati : 14:46
Düşük 1.387 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6621 Değişim: 0,40%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6638
Açılış: 8,6272
10,1499 Değişim: 0,32%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
493,43 Değişim: 0,24%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.