" />

KAP ***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor

31.03.2022 - 18:38
KAP ***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor

***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 74.050.000 352.828 319.954.600 196.541 -214.934.491 31.291.328 210.910.806 -29 210.910.777
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31.291.328 -31.291.328 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-54.329.430 -54.329.430 5 -54.329.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-873.282 -873.282 -873.282
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
378.000.000 157.000.000 -213.379.009 321.620.991 321.620.991
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 452.050.000 352.828 476.954.600 -676.741 -397.022.172 -54.329.430 477.329.085 -24 477.329.061
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-54.329.430 54.329.430 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
46.974.109 46.974.109 -840 46.973.269
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-494.518 -494.518 -494.518
Sermaye Arttırımı
85.450.000 536.626.000 622.076.000 622.076.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 537.500.000 352.828 1.013.580.600 -1.171.259 -451.351.602 46.974.109 1.145.884.676 -864 1.145.883.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.024.816 297.353.116
Dönem Karı (Zararı)
46.973.269 -54.329.454
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.973.269 -54.329.454
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 250.899.857 115.763.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44.800.085 16.203.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
315.175 1.906.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.044.399 1.176.903
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -729.224 729.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
192.930.031 120.177.113
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 184.406.737 118.148.494
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -2.011.144 -916.747
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 10.534.438 2.945.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -544.936 -972.034
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 18.570.732 -2.872.451
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.171.230 -18.678.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-349.116.563 236.004.912
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -70.973.278 992.547
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.274.976 518.646.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -36.274.976 518.646.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.601.647 -67.647.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -52.601.647 -67.647.003
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 59.307.661 -585.688.528
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.451.463 -259.831.901
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 30.451.463 -259.831.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 978.198 9.225
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-345.904.433 269.343.658
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -345.904.433 269.343.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.900.449 360.180.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.760.732 362.906.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
62.139.717 -2.725.536
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.243.437 297.439.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -781.379 -86.204
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.401.524 -887.045.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
467.043 9.214.877
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 467.043 9.237.217
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-22.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.899.602 -41.448.680
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.763.108 -41.292.147
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -136.494 -156.533
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-268.212.325
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.968.965 -586.598.969
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
276.335.908 689.724.017
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
622.076.000 321.620.992
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
622.076.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.620.992
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-161.333.355 486.251.520
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -161.333.355 486.251.520
Ödenen Faiz
26 -184.406.737 -118.148.495
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.909.568 100.032.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.909.568 100.032.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.254.294 5.222.258
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 319.163.862 105.254.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 319.163.862 105.254.294
Finansal Yatırımlar
6 1.268.559 295.281
Ticari Alacaklar
183.700.546 157.960.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 11.992.361 38.036.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 171.708.185 119.923.914
Diğer Alacaklar
400.953.546 348.351.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 395.852.754 340.738.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.100.792 7.613.588
Stoklar
10 625.725.143 685.032.804
Peşin Ödenmiş Giderler
74.351.125 68.329.085
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 1.944 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 74.349.181 68.329.085
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 396.157 363.725
Diğer Dönen Varlıklar
111.506.034 122.574.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 111.506.034 122.574.046
ARA TOPLAM
1.717.064.972 1.488.161.142
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.717.064.972 1.488.161.142
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 70.000.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 15.241.541 14.696.605
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 876.981.251 899.305.992
Maddi Duran Varlıklar
14 172.413.873 184.506.321
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 59.165.751 53.994.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 650.117 631.489
Peşin Ödenmiş Giderler
1.252.808 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.252.808 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 63.533.045 75.096.579
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.259.238.386 1.228.231.507
TOPLAM VARLIKLAR
2.976.303.358 2.716.392.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 716.531.011 645.844.109
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
716.531.011 645.844.109
Banka Kredileri
7 708.839.700 638.648.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.691.311 7.195.348
Ticari Borçlar
106.322.303 77.881.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 60.301 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 106.262.002 77.881.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.225.097 246.899
Diğer Borçlar
629.290.983 975.195.416
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 625.928.163 966.742.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.362.820 8.453.025
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
230.167.608 168.032.018
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 59.848.820 59.848.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 170.318.788 108.183.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
551.655 953.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 551.655 224.294
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 0 729.224
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.531 5.404
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 9.531 5.404
ARA TOPLAM
1.684.098.188 1.868.159.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.684.098.188 1.868.159.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.221.874 358.242.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.221.874 358.242.131
Banka Kredileri
7 69.541.744 307.305.475
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 56.680.130 50.936.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.606.396 1.011.379
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 18.493.088 11.650.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.321.358 370.904.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.830.419.546 2.239.063.588
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.145.884.676 477.329.085
Ödenmiş Sermaye
21 537.500.000 452.050.000
Sermaye Düzeltme Farkları
352.828 352.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.013.580.600 476.954.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.171.259 -676.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.171.259 -676.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -1.171.259 -676.741
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -451.351.602 -397.022.172
Net Dönem Karı veya Zararı
46.974.109 -54.329.430
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-864 -24
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.145.883.812 477.329.061
TOPLAM KAYNAKLAR
2.976.303.358 2.716.392.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 505.004.375 211.223.594
Satışların Maliyeti
22 -211.877.227 -113.676.753
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
293.127.148 97.546.841
BRÜT KAR (ZARAR)
293.127.148 97.546.841
Genel Yönetim Giderleri
23 -98.538.465 -59.099.628
Pazarlama Giderleri
23 -22.528.710 -8.703.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.327.679.743 75.192.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.363.062.170 -120.020.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.677.546 -15.083.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 188.486.289 125.140.435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -73.506.998 -7.726.283
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
544.936 972.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
252.201.773 103.302.491
Finansman Giderleri
26 -186.657.772 -160.504.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.544.001 -57.201.905
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.570.732 2.872.451
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -18.570.732 2.872.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.973.269 -54.329.454
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.973.269 -54.329.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-840 -24
Ana Ortaklık Payları
46.974.109 -54.329.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-494.518 -873.282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-659.357 -1.119.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
164.839 246.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
164.839 246.310
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-494.518 -873.282
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.478.751 -55.202.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.478.751 -55.202.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014717


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.037 Değişim: -0,48% Hacim : 34.949 Mio.TL Son veri saati : 11:53
Düşük 11.021 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8705 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7777 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6588 Değişim: -0,07%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.548,60 Değişim: 0,14%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.