" />

KAP ***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 18:11
KAP ***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor

***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 74.050.000 352.828 319.954.600 196.541 -214.934.491 31.291.328 210.910.806 -29 210.910.777
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31.291.328 -31.291.328 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.501.464 3.501.464 -3 3.501.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -886.928 -886.928
Sermaye Arttırımı
378.000.000 157.000.000 -886.928 535.000.000 535.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-211.466.867 -211.466.867 -211.466.867
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 452.050.000 352.828 476.954.600 -690.387 -395.110.030 3.501.464 537.058.475 -3 537.058.472
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 452.050.000 352.828 476.954.600 -676.741 -397.022.172 -54.329.430 477.329.085 -24 477.329.061
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
622.076.000 -54.329.430 54.329.430 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-64.371.344 -64.371.344 -19 -64.371.363
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-264.065 -264.065 -264.065
Sermaye Arttırımı
622.076.000 622.076.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 452.050.000 352.828 622.076.000 476.954.600 -940.806 -451.351.602 -64.371.344 1.034.769.676 -19 1.034.769.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-541.282.601 -756.100.393
Dönem Karı (Zararı)
-64.371.340 3.501.461
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-64.371.340 3.501.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
102.839.420 -151.803.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 17.175.828 16.203.231
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
906.545 2.193.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 906.545 1.464.422
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 729.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
82.385.972 37.619.951
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 73.862.678 35.591.332
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -2.011.144 -916.747
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 10.534.438 2.945.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-147.550 3.476.466
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -147.550 3.476.466
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.334.636 4.664.171
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 5.334.636 4.664.171
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -2.816.011 11.981.381
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -227.941.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-578.969.302 -607.608.724
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 295.281 -12.535.716
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.851.449 164.450.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.851.449 164.450.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-433.342.365 186.839.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -433.342.365 186.839.733
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 22.388.762 -1.216.795.257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.853.711 30.346.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -8.853.711 30.346.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -61.331 645.446
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.616.357 -294.012.995
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -139.616.357 -294.012.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.928.132 533.453.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-53.585.856 310.788.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
37.657.724 222.665.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-540.501.222 -755.910.331
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -781.379 -190.062
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.900.412 -315.430.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.043 9.214.877
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 280.043 9.237.217
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 -22.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.180.455 -50.262.101
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.139.579 -50.231.714
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -40.876 -30.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -274.383.414
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
583.003.629 1.169.885.940
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
622.076.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
622.076.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
34.790.307 670.477.272
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 34.790.307 670.477.272
Ödenen Faiz
26 -73.862.678 -35.591.332
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 0 535.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.820.616 98.354.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.820.616 98.354.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.254.294 5.222.258
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.074.910 103.577.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 141.074.910 105.254.294
Finansal Yatırımlar
0 295.281
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 0 295.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
151.277.019 157.960.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 33.922.990 38.036.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 117.354.029 119.923.914
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
782.430.693 349.088.328
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 775.054.759 340.738.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.375.934 8.350.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
1.445.990 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 1.445.990 0
Stoklar
10 662.644.042 685.032.804
Peşin Ödenmiş Giderler
117.881.227 68.329.085
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 117.881.227 68.329.085
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 152.587 363.725
Diğer Dönen Varlıklar
125.954.393 122.574.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 125.954.393 122.574.046
ARA TOPLAM
1.982.860.861 1.488.897.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.982.860.861 1.488.897.571
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 9.361.969 14.696.605
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 884.670.754 899.305.992
Maddi Duran Varlıklar
182.706.834 184.506.321
Binalar
14 3.454.547 3.490.751
Taşıtlar
14 2.086.886 2.680.265
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.279.136 1.270.511
Özel Maliyetler
14 165.876.504 172.896.566
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 10.009.761 4.168.228
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 59.165.751 53.994.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
619.568 631.489
Diğer Haklar
15 321.153 336.570
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 298.415 294.919
Peşin Ödenmiş Giderler
864.505 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 864.505 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 86.287.740 75.096.579
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.223.677.121 1.228.231.507
TOPLAM VARLIKLAR
3.206.537.982 2.717.129.078
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
680.765.865 645.844.109
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
680.765.865 645.844.109
Banka Kredileri
7 615.057.311 580.604.787
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.691.311 7.195.348
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 58.017.243 58.043.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
67.753.558 78.618.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 67.753.558 78.618.413
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 185.568 246.899
Diğer Borçlar
835.579.059 975.195.416
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 824.069.145 966.742.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.509.914 8.453.025
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
1.298.440 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.298.440
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
205.691.789 168.032.018
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 59.582.744 59.848.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 146.109.045 108.183.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.280.879 953.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 551.655 224.294
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 729.224 729.224
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.356 5.404
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.356 5.404
ARA TOPLAM
1.792.558.514 1.868.895.777
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.792.558.514 1.868.895.777
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
358.110.682 358.242.131
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
358.110.682 358.242.131
Banka Kredileri
7 14.876.533 18.082.426
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 56.680.130 50.936.656
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 286.554.019 289.223.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.161.271 1.011.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.161.271 1.011.379
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 19.937.858 11.650.730
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
379.209.811 370.904.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.171.768.325 2.239.800.017
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.034.769.676 477.329.085
Ödenmiş Sermaye
21 452.050.000 452.050.000
Sermaye Düzeltme Farkları
352.828 352.828
Sermaye Avansı
622.076.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 476.954.600 476.954.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-940.806 -676.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-940.806 -676.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -940.806 -676.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -451.351.602 -397.022.172
Net Dönem Karı veya Zararı
-64.371.344 -54.329.430
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -24
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.034.769.657 477.329.061
TOPLAM KAYNAKLAR
3.206.537.982 2.717.129.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 158.389.932 8.999.323
Satışların Maliyeti
22 -64.322.771 -7.687.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.067.161 1.311.692 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
94.067.161 1.311.692 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -55.388.428 -13.526.930
Pazarlama Giderleri
23 -8.903.188 -510.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 962.402.441 615.341.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.017.309.151 -579.664.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.131.165 22.951.762 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 59.238.935 49.135.368
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -22.048.290 -3.038.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-5.334.636 -4.664.171
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.724.844 64.384.714 0
Finansman Gelirleri
26 488.505.558 275.942.676
Finansman Giderleri
26 -562.417.753 -324.844.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-67.187.351 15.482.842 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.816.011 -11.981.381 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 2.816.011 -11.981.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.371.340 3.501.461 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.371.340 3.501.461 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 -3
Ana Ortaklık Payları
-64.371.344 3.501.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-264.065 -886.928 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-264.065 -886.928 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -352.087 -1.137.087
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
27 88.022 250.159
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-264.065 -886.928 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.635.405 2.614.533 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-64.635.405 2.614.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959035


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.