KAP ***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2021 - 18:13
KAP ***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.100.000 -8.773 -12.196 -1.250.618 -1.806.533 7.021.880 7.021.880
Transf 12.196 -1.806.533 1.806.533 12.196 12.196
Dönem Karı (Zararı)
-21.123 -21.123 -21.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.553 -34.553 -34.553
Dönem Sonu Bakiyeler
10.100.000 -43.326 -3.057.151 -21.123 6.978.400 6.978.400
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.100.000 -43.326 -3.057.151 -21.123 6.978.400 6.978.400
Transferler
-21.123 21.123 0
Dönem Karı (Zararı)
-75.062 75.062 75.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.269 -12.269 -12.269
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-20.619 -20.619 -20.619
Dönem Sonu Bakiyeler
10.100.000 -55.595 -3.098.893 -75.062 6.870.450 6.870.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.019 -63.846
Dönem Karı (Zararı)
-75.062 -21.123
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.684 185.887
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-19 7.389 9.921
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 3
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 3
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-24.677 -9.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -24.677 -9.261
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.856 267.944
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 84.856 267.944
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.426 -17.639
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 -25.426 -17.639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -28.458 -65.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
68.397 -228.610
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 4
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86 -122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -86 -122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-429.294 393.463
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 190.150 364.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -619.444 29.069
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 573.078 -630.993
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.506 5.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 8 -628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.498 6.621
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.989 14.876
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -102.999 9.723
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -5.990 5.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.182 -11.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28.182 -24.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 12.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.019 -63.846
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.019 -63.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 7.019 -63.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.990 141.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
85.009 77.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 85.009 77.990
Finansal Yatırımlar
7 204.705 179.278
Ticari Alacaklar
262 176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 262 176
Diğer Alacaklar
5.758.450 5.410.174
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 5.121.464 5.396.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 636.986 13.704
Peşin Ödenmiş Giderler
11 81.222 654.300
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.192 29.374
ARA TOPLAM
6.130.840 6.351.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.130.840 6.351.292
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
331.281 335.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 331.281 335.119
Maddi Duran Varlıklar
13 3.752 7.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 16.836 20.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 771.645 757.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.123.514 1.120.921
TOPLAM VARLIKLAR
7.254.354 7.472.213
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
63.588 58.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.121 1.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 62.467 56.967
Diğer Borçlar
147.340 256.329
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 14.371 117.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 132.969 138.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 22.184 25.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 22.184 25.273
ARA TOPLAM
233.112 339.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.112 339.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
143.092 152.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 143.092 152.411
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 7.700 1.720
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.792 154.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
383.904 493.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.870.450 6.978.400
Ödenmiş Sermaye
17 10.100.000 10.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.595 -43.326
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.595 -43.326
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -55.595 -43.326
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -3.098.893 -3.057.151
Net Dönem Karı veya Zararı
-75.062 -21.123
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.870.450 6.978.400
TOPLAM KAYNAKLAR
7.254.354 7.472.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 44 38
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44 38
BRÜT KAR (ZARAR)
44 38
Genel Yönetim Giderleri
19 -682.706 -690.875
Pazarlama Giderleri
19 -34.509 -21.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 44.226 39.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -61.577 -123.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-734.522 -796.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-734.522 -796.597
Finansman Gelirleri
21 655.080 709.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-79.442 -86.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.380 65.718
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.380 65.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-75.062 -21.123
DÖNEM KARI (ZARARI)
-75.062 -21.123
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-75.062 -21.123
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.269 -34.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -15.729 -44.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.460 9.746
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
3.460 9.746
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.269 -34.553
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-87.331 -55.676
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-87.331 -55.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922680


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.045 Değişim: 0,16% Hacim : 10.861 Mio.TL Son veri saati : 11:41
Düşük 2.040 20.01.2022 Yüksek 2.065
Açılış: 2.056
13,5023 Değişim: 0,58%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,3430 Değişim: 0,65%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
797,95 Değişim: 0,27%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.