KAP ***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 18:53
KAP ***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 10.100.000 19.356 -869.462 -768.072 8.481.822 8.481.822
Transferler
17 -12.196 -768.072 768.072 -12.196 -12.196
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.460 386.916 -787.233 -787.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -16.460 386.916 370.456 370.456
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.100.000 -12.196 2.896 -1.637.534 386.916 8.840.082 8.840.082
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 10.100.000 -12.196 2.896 -1.637.534 386.916 8.840.082 8.840.082
Transferler
17 -11.669 386.916 -386.916 -11.669 -11.669
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.806.533 -1.806.533 -1.806.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -1.806.533 -1.806.533 -1.806.533
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.100.000 -12.196 -8.773 -1.250.618 -1.806.533 7.021.880 7.021.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.275 -119.265
Dönem Karı (Zararı)
-1.806.533 386.916
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.015.424 202.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 14 10.961 12.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.463.365 -336.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 19 35.678 14.150
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -560.702
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.427.687 210.078
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
92.443 636.781
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 92.443 636.781
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -95
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 15.594 -37.509
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -566.939 -73.400
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9 0 25
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-291.166 -708.260
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -50 438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -360.628 -507.182
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 3.957 -6.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.491 -46.248
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 68.550 -168.054
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -4.486 19.737
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.275 -119.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 14 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.275 -119.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -82.275 -119.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
224.111 343.376
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.836 224.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 141.836 224.111
Finansal Yatırımlar
7 161.643 177.237
Ticari Alacaklar
57 2.427.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 57 2.427.694
Diğer Alacaklar
6.043.883 5.814.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10 6.028.808 5.718.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 15.075 96.082
Peşin Ödenmiş Giderler
11 23.307 27.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 5.347 861
ARA TOPLAM
6.376.073 8.671.926
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.376.073 8.671.926
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
362.817 323.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 362.817 323.306
Maddi Duran Varlıklar
13 13.200 20.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 24.698 28.827
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 691.918 125.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.092.633 497.276
TOPLAM VARLIKLAR
7.468.706 9.169.202
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
52.087 50.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 9 1.741 1.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 50.346 48.331
Diğer Borçlar
241.453 172.903
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 10 107.607 53.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 133.846 119.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.996 9.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 16.996 9.577
ARA TOPLAM
310.536 232.626
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.536 232.626
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
135.396 95.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 135.396 95.468
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 894 1.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.290 96.494
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
446.826 329.120
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.021.880 8.840.082
Ödenmiş Sermaye
17 10.100.000 10.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.969 -9.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.773 2.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -8.773 2.896
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -12.196 -12.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -1.250.618 -1.637.534
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.806.533 386.916
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.021.880 8.840.082
TOPLAM KAYNAKLAR
7.468.706 9.169.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 119 355
Satışların Maliyeti
18 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119 355
BRÜT KAR (ZARAR)
119 355
Genel Yönetim Giderleri
19
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 0,00% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3625 Değişim: -0,01%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,3780
Açılış: 16,3646
17,5417 Değişim: 0,41%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5722
Açılış: 17,4695
974,20 Değişim: -0,06%
Düşük 970,85 26.05.2022 Yüksek 975,66
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.