KAP ***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 18:55
KAP ***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 10.100.000 38.517 13.477 -882.939 9.269.055 9.269.055
Transferler
17 -882.939 882.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.161 -768.072 -787.233 -787.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -19.161 -768.072 -787.233 -787.233
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.100.000 19.356 -869.462 -768.072 8.481.822 8.481.822
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 10.100.000 19.356 -869.462 -768.072 8.481.822 8.481.822
Transferler
17 -12.196 -768.072 768.072 -12.196 -12.196
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.460 -768.072 -787.233 -787.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -16.460 386.916 370.456 370.456
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.100.000 -12.196 2.896 -1.637.534 386.916 8.840.082 8.840.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.265 -2.410.881
Dönem Karı (Zararı)
386.916 -768.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
202.079 142.160
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 14 19 12.751 26.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-336.474 77.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 19 14.150 -146.112
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-560.702 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 19 210.078 223.233
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
636.781 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
636.781 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-95 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 20 -37.509 585
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -73.400 38.439
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9 20 25 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-708.260 -1.784.969
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 438 4.448.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -507.182 -5.721.156
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -6.951 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -46.248 -92.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -168.054 -420.080
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 19.737 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-119.265 -2.410.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -136.525
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -133.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 14 0 -3.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-119.265 -2.547.406
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -119.265 -2.547.406
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
343.376 2.890.782
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
224.111 343.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 224.111 343.376
Finansal Yatırımlar
7 177.237 139.728
Ticari Alacaklar
2.427.694 2.460.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.427.694 2.460.723
Diğer Alacaklar
5.814.759 6.120.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10 5.718.677 5.929.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 96.082 191.059
Peşin Ödenmiş Giderler
11 27.264 20.313
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 861 20.598
ARA TOPLAM
8.671.926 9.105.609
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.671.926 9.105.609
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
323.306 336.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 323.306 336.026
Maddi Duran Varlıklar
13 20.032 28.655
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 28.827 32.955
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 125.111 50.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
497.276 448.416
TOPLAM VARLIKLAR
9.169.202 9.554.025
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
50.146 95.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 9 1.815 48.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 48.331 47.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 0 0
Diğer Borçlar
172.903 341.052
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 10 53.499 231.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 119.404 109.562
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.577 567.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.577 6.586
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 560.702
ARA TOPLAM
232.626 1.004.259
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.626 1.004.259
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
95.468 67.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 95.468 67.849
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.026 95
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.494 67.944
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
329.120 1.072.203
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.840.082 8.481.822
Ödenmiş Sermaye
17 10.100.000 10.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.300 19.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.896 19.356
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 2.896 19.356
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -12.196 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -1.637.534 -869.462
Net Dönem Karı veya Zararı
386.916 -768.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.840.082 8.481.822
TOPLAM KAYNAKLAR
9.169.202 9.554.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 355 1.614.864
Satışların Maliyeti
18 0 -911.623
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
355 703.241
BRÜT KAR (ZARAR)
355 703.241
Genel Yönetim Giderleri
19 -660.780 -2.249.964
Pazarlama Giderleri
19 -38.958 -341.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 795.742 591.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -455.666 -212.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-359.307 -1.508.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-359.307 -1.508.805
Finansman Gelirleri
21 676.944 778.609
Finansman Giderleri
21 -4 -4.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
317.633 -734.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
69.283 -33.649
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 69.283 -33.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
386.916 -768.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
386.916 -768.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
386.916 -768.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.656 -19.161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -20.577 -23.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.079 4.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.117 4.792
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
22 -12.196 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.656 -19.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
358.260 -787.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
358.260 -787.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672676


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,00% Hacim : 35.046 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 02.03.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3400 Değişim: -0,27%
Düşük 7,3318 03.03.2021 Yüksek 7,3610
Açılış: 7,3601
8,8722 Değişim: -0,34%
Düşük 8,8690 03.03.2021 Yüksek 8,9039
Açılış: 8,9028
408,63 Değişim: -0,37%
Düşük 408,53 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.