KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.03.2019 - 21:03
KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 39.371.136 449.994 -423.091 14.010.096 471.192 138.467.269 13.364.354 223.785.513 107.290.684 331.076.197
Transferler
-13.941.319 267.277 27.038.396 -13.364.354
Dönem Karı (Zararı)
-20.426.140 -20.426.140 -6.087.053 -26.513.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
375.938 375.938 449.994 825.932
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
86.158.891 86.158.891 47.234.655 133.393.546
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 111.588.708 825.932 -423.091 14.277.373 471.192 165.505.665 -20.426.140 289.894.202 148.888.280 438.782.482
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 111.588.708 825.932 -423.091 14.277.373 471.192 165.505.665 -20.426.140 289.894.202 148.888.280 438.782.482
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-269.785 -269.785 -269.785
Transferler
-13.074.563 -5.474.703 -14.951.437 20.426.140
Dönem Karı (Zararı)
0 -21.721.244 -21.721.244 -8.192.551 -29.913.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.219.675 -1.219.675 -83.772 -1.303.447
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.426.846 25.387.285 18.960.439 15.752.045 34.712.484
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 0 105.161.862 -393.743 -423.091 8.802.670 471.192 175.671.728 -21.721.244 285.643.937 156.364.002 442.007.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226.420.465 17.528.652
Dönem Karı (Zararı)
-29.913.795 -26.513.193
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-29.913.795 -26.513.193
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.096.046 29.267.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 21.107.449 19.825.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.532.708 16.753.931
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.650.306 1.956.388
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -459.970 1.464.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 13.333.404
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.723.044 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-545.632 1.857.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.115.784 968.252
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.661.416 889.290
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-900.700 6.303.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -28.064.328 -2.495.418
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 27.163.628 8.799.227
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-15.087.281 -12.817.200
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.087.281 -12.817.200
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -7.137.174 -2.655.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-183.201.247 15.556.112
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -50.001.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.216.602 15.993.268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.212.164 6.958.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.428.766 9.035.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.777.562 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-120.115.482 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-662.080 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.021.744 -258.692
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.657.049 -6.466.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.908.566 46.894.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.742.524 967.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.166.042 45.927.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
903.035 681.012
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.637.605 -3.075.021
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.098
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.637.605 -3.072.923
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-5.291.594 11.787.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-224.211.088 18.310.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.293.040 -503.222
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 83.663 -278.718
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
31.779.260 -12.748.232
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
34.243.531 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
525.003 337.378
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
525.003 337.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.147.681 -16.631.552
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.147.681 -16.631.552
Alınan Temettüler
11.158.407 3.545.942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.390.331 -5.990.875
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.425.225 312.934
Kredilerden Nakit Girişleri
214.425.225 312.934
Ödenen Faiz
-27.163.628 -8.799.227
Alınan Faiz
12.128.734 2.495.418
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.749.126 -1.210.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.749.126 -1.210.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 997.864 2.208.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.746.990 997.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.746.990 997.864
Finansal Yatırımlar
64.788 59.428
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 64.788 59.428
Ticari Alacaklar
155.407.952 133.191.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.775.800 7.987.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 148.632.152 125.203.386
Diğer Alacaklar
168.030.104 48.355.202
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 166.845.655 46.730.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.184.449 1.625.029
Stoklar
10 186.597.147 106.115.433
Peşin Ödenmiş Giderler
6.560.649 8.444.193
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.560.649 8.444.193
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 83.663
Diğer Dönen Varlıklar
21.714.736 28.466.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 21.714.736 28.466.057
ARA TOPLAM
544.122.366 325.713.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
544.122.366 325.713.190
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.677.728 5.274.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.677.728 5.274.104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3410 Değişim: 2,39%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9541 Değişim: 2,61%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
418,40 Değişim: 0,66%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.