" />

KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2022 - 18:55
KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 68.227.404 32.048.029
Satışların Maliyeti
25 -42.710.993 -26.123.431
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.516.411 5.924.598
BRÜT KAR (ZARAR)
25.516.411 5.924.598
Genel Yönetim Giderleri
27 -673.322 -497.600
Pazarlama Giderleri
27 -379.587 -257.809
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 -47.633 -29.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 675.061 593.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -219.458 -159.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.871.472 5.573.200
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 27.655 165.822
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -27.283 -100.479
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -6.044 7.685
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.865.800 5.646.228
Finansman Gelirleri
30 727.511 554.376
Finansman Giderleri
31 -1.676.598 -543.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.916.713 5.657.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -7.838.155 -2.147.735
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.173.465 -2.151.998
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.664.690 4.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.078.558 3.509.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.078.558 3.509.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
551.476 200.697
Ana Ortaklık Payları
15.527.082 3.309.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 4,43630914 0,94545514
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 4,43630914 0,94545514


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.716.945 7.315.515
Dönem Karı (Zararı)
16.078.558 3.509.790
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.078.558 3.509.790
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.455.509 3.547.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25/27/28 2.051.931 1.525.473
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-63.834 71.213
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -28.058 293
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -33.086 31.659
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.690 39.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
425.189 283.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 333.605 208.169
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 91.584 75.212
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-327.138 -177.687
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -573.078 -530.533
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 331.898 369.083
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 0 7.378
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-85.958 -23.615
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-375.826 -185.093
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-117.502 -18.555
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30 -117.502 -18.555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 6.044 -7.685
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 7.838.155 2.147.735
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.490 -91.509
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 18.490 -91.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.453.489 2.237.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.954.683 367.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
158.895 -44.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.113.578 412.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.853 -25.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.853 -25.573
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-92.570 24.377
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.053.702 1.381.585
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-613.241 -68.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-341.459 138.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.493 25.398
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-304.966 112.670
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-544.729 53.990
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-544.729 53.990
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
375.499 -77.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
743.543 443.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
409.696 63.656
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
333.847 379.393
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.080.578 9.294.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -67.937 -66.234
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
20 -67.377 -91.851
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -5.228.319 -1.820.852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.520.856 -3.119.368
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
2.8.23 -2.096.850 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12 17.500 13.333
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
80.000 165.249
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-48.123 -120.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.282 161.022
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14/15/29 22.282 161.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.862.055 -2.144.742
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.807.977 -2.124.384
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -54.078 -20.358
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.640.002 -1.195.533
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-67 -650.728
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.639.935 -544.805
Alınan Temettüler
12 6.392 2.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.425.756 -3.370.745
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.162.437 6.533.185
Kredilerden Nakit Girişleri
7 9.162.437 6.533.185
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.949.348 -9.236.067
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.399.348 -9.236.067
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -550.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -64.445 -46.470
Ödenen Temettüler
-6.824.686 -815.724
Ödenen Faiz
7 -294.446 -291.063
Alınan Faiz
544.732 463.565
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 21.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.229.667 825.402
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.828.033 2.107.660
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.598.366 2.933.062
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.510.993 10.577.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.109.359 13.510.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.189.668 13.542.177
Finansal Yatırımlar
5 9.862 39.048
Ticari Alacaklar
11.413.658 3.827.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 311.384 258.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.102.274 3.568.844
Diğer Alacaklar
51.981 46.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 5.735 10.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 46.246 35.628
Türev Araçlar
6 160.683 37.510
Stoklar
10 28.960.197 10.106.678
Peşin Ödenmiş Giderler
714.110 132.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34 22.282 280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 691.828 132.710
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.193.367 774.490
ARA TOPLAM
65.693.526 28.507.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.693.526 28.507.242
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 493 199
Diğer Alacaklar
54.630 39.325
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 32.512 28.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.118 10.867
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 370.292 229.956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 656.680 368.168
Maddi Duran Varlıklar
14 51.025.118 26.061.836
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 660.189 317.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.939.090 410.715
Şerefiye
17 250.335 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.688.755 410.715
Peşin Ödenmiş Giderler
3.624.633 1.776.075
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34 1.168.301 643.367
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.456.332 1.132.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 184.646 72.311
Diğer Duran Varlıklar
22 233.000 210.441
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.748.771 29.486.670
TOPLAM VARLIKLAR
126.442.297 57.993.912
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.423.861 1.193.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.423.861 1.193.496
Banka Kredileri
7 6.423.861 1.193.496
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.291.812 2.592.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.291.812 2.592.032
Banka Kredileri
7 3.228.161 1.988.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 63.651 40.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 562.693
Ticari Borçlar
6.732.507 3.766.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 202.414 131.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 6.530.093 3.635.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 310.474 197.296
Diğer Borçlar
9 236.042 131.885
Türev Araçlar
6 190.259 59.582
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.490.544 542.194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 4.271.705 536.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 332.869 253.624
Diğer K60.339
ARA TOPLAM
23.477.310 9.434.112
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.477.310 9.434.112
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.960.671 2.812.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.960.671 2.812.743
Banka Kredileri
7 6.667.016 2.574.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 293.655 238.120
Türev Araçlar
6 137 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.605.350 968.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.605.350 968.136
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 9.847.720 3.655.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 3.505 1.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.417.383 7.438.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.894.693 16.872.336
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.292.893 39.809.427
Ödenmiş Sermaye
24 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.431.629 13.067.766
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-238.496 -37.740
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
147.805 77.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-386.301 -115.606
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.670.125 13.105.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
733.735 241.213
Yabancı Para Çevrim Farkları
669.905 256.694
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
63.830 -15.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
63.830 -15.481
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 4.988.204 3.597.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 21.965.415 15.947.079
Net Dönem Karı veya Zararı
15.527.082 3.309.093
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.254.711 1.312.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.547.604 41.121.576
TOPLAM KAYNAKLAR
126.442.297 57.993.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.2 -3.018.598 -3.018.598 -5.127.411 -5.127.411 8.146.009 8.146.009 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.146 Değişim: -0,09% Hacim : 15.767 Mio.TL Son veri saati : 10:19
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.183
33,0238 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9850 Değişim: 0,12%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.551,43 Değişim: 0,02%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.