" />

KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:21
KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 43.060.307 21.936.023 18.262.741 8.152.865
Satışların Maliyeti
14 -26.789.372 -18.444.861 -11.028.836 -6.727.901
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.270.935 3.491.162 7.233.905 1.424.964
BRÜT KAR (ZARAR)
16.270.935 3.491.162 7.233.905 1.424.964
Genel Yönetim Giderleri
15 -429.693 -348.434 -20.449 -12.586 -6.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 164.848 594.158 43.927 258.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -126.060 -108.802 -40.790 -37.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.601.696 3.415.656 6.985.627 1.458.902
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.009 155.798 5.255 148.784
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.606 -40.844 205 -1.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 4.425 3.104 5.725 -5.673
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
.677 7.052.507 1.555.715
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -5.113.890 -1.955.455 -1.840.180 -933.351
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.682.162 -1.589.921 -1.896.705 -689.616
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-431.728 -365.534 56.525 -243.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.262.795 1.549.222 5.212.327 622.364
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.262.795 1.549.222 5.212.327 622.364
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
459.014 99.613 209.701 40.756
Ana Ortaklık Payları
10.803.781 1.449.609 5.002.626 581.608
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 3,08679457 0,41417400 1,42932171 0,16617371
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 3,08679457 0,41417400 1,42932171 0,16617371


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.027.960 5.432.084
Dönem Karı (Zararı)
11.262.795 1.549.222
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.262.795 1.549.222
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.185.308 2.782.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/14/15 1.325.825 1.049.722
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-37.185 20.973
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
ı (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 57.634 40.115
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-204.969 -16.506
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -365.837 -302.622
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 226.980 295.248
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 0 7.076
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-66.112 -16.208
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-133.692 -286.779
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-139.235 -30.082
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -139.235 -30.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.425 -3.104
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 5.113.890 1.955.455
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.762 -106.090
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.762 -106.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.976.617 2.341.208
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.954.012 759.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
144.578 -33.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.098.590 792.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.618 -24.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.618 -24.705
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-221.660 -19.551
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.971.620 1.633.238
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.906 -155.871
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.327 -570.655
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.726 -22.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
185.053 -548.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-330.867 233.335
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-330.867 233.335
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
391.731 -25.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.992 511.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-170.989 110.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
157.997 401.027
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.471.486 6.673.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -51.807 -49.814
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -56.331 -62.158
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -3.335.388 -1.129.186
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.203.518 -1.901.936
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
2.9 -2.096.850 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 13.333
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
70.000 79.700
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-38.410 -42.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.181 156.916
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.181 156.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.330.789 -1.454.086
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.313.839 -1.451.082
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -16.950 -3.004
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-826.042 -657.152
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-30.222 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-795.820 -657.152
Alınan Temettüler
5 6.392 2.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.657.783 598.692
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.880.781 5.737.822
Kredilerden Nakit Girişleri
6.880.781 5.737.822
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.295.930 -4.111.484
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.745.930 -4.111.484
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-550.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.576 -45.916
Ödenen Temettüler
-6.365.677 -815.724
Ödenen Faiz
-225.478 -251.203
Alınan Faiz
397.097 232.733
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -147.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-833.341 4.128.840
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
310.597 638.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-522.744 4.767.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.510.993 10.577.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.988.249 15.344.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
12.995.238 13.542.177
Finansal Yatırımlar
9.714 39.048
Ticari Alacaklar
6.905.911 3.827.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 168.671 258.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.737.240 3.568.844
Diğer Alacaklar
52.211 46.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.231 10.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.980 35.628
Türev Araçlar
266.935 37.510
Stoklar
4 18.550.243 10.106.678
Peşin Ödenmiş Giderler
262.251 132.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 11.550 280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
250.701 132.710
Diğer Dönen Varlıklar
1.114.464 774.490
ARA TOPLAM
40.156.967 28.507.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.156.967 28.507.242
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
328 199
Diğer Alacaklar
55.045 39.325
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 31.317 28.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.728 10.867
Türev Araçlar
94 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 275.041 229.956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
439.390 368.168
Maddi Duran Varlıklar
6 33.140.315 26.061.836
Kullanım Hakkı Varlıkları
426.860 317.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.622.532 410.715
Şerefiye
7 1.124.194 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 1.498.338 410.715
Peşin Ödenmiş Giderler
2.619.808 1.776.075
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 808.388 643.367
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.811.420 1.132.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 148.199 72.311
Diğer Duran Varlıklar
279.521 210.441
T 3.879.004 1.193.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.879.004 1.193.496
Banka Kredileri
8 3.879.004 1.193.496
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.618.132 2.592.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.618.132 2.592.032
Banka Kredileri
8 2.566.061 1.988.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 52.071 40.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 0 562.693
Ticari Borçlar
4.858.333 3.766.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 120.410 131.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.737.923 3.635.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 228.632 197.296
Diğer Borçlar
165.875 131.885
Türev Araçlar
333.939 59.582
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
962.860 542.194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 1.883.489 536.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 273.706 253.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
97.332 160.339
ARA TOPLAM
15.301.302 9.434.112
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.301.302 9.434.112
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.671.628 2.812.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.671.628 2.812.743
Banka Kredileri
8 4.396.741 2.574.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 274.887 238.120
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 0 0
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.238.704 968.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.238.704 968.136
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 5.128.344 3.655.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.020 1.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.040.696 7.438.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.341.998 16.872.336
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.076.639 39.809.427
Ödenmiş Sermaye
13 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.263.191 13.067.766
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.223 -37.740
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
95.172 77.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.395 -115.606
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.364.414 13.105.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
867.800 241.213
Yabancı Para Çevrim Farkları
902.902 256.694
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.102 -15.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.102 -15.481
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.628.583 3.597.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.866.456 15.947.079
Net Dönem Karı veya Zararı
10.803.781 3.309.093
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.745.463 1.312.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.822.102 41.121.576
TOPLAM KAYNAKLAR
80.164.100 57.993.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -3.018.598 -3.018.598 -5.127.411 -5.127.411 8.146.009 8.146.009 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
3.204.840 -3.316.527 -111.687 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.356 0 -69.331 0 -45.975 0 0 0 6.453.048 0 6.407.073 2.849.227 -2.872 0 0 -2.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.846.355 0 0 0 0 0 1.449.609 1.449.609 10.703.037 363.619 11.066.656
Dönem Karı (Zararı)
1.449.609 1.449.609 1.449.609 99.613 1.549.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.356 -69.331 -45.975 6.453.048 6.407.073 2.849.227 -2.872 -2.872 2.846.355 9.253.428 264.006 9.517.434
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-780.198 -780.198 -780.198 -35.761 -815.959
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -1.892.322 -1.892.322 -2.441.834 -2.441.834 4.334.156 4.334.156 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 16.962.713 1.449.609 18.412.322 40.222.137 1.276.035 41.498.172
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -4.092.745 -4.092.745 -7.371.786 -7.371.786 11.464.531 11.464.531 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
Transferler
1.031.135 2.277.958 -3.309.093 -1.031.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.306 0 -80.789 0 -63.483 0 0 0 4.976.532 0 4.913.049 2.845.505 -19.621 0 0 -19.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.825.884 0 0 0 0 0 10.803.781 10.803.781 18.542.714 689.614 19.232.328
Dönem Karı (Zararı)
10.803.781 10.803.781 10.803.781 459.014 11.262.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.306 -80.789 -63.483 4.976.532 4.913.049 2.845.505 -19.621 -19.621 2.825.884 7.738.933 230.600 7.969.533
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -256.300 -6.531.802
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -717.624 -717.624 -2.199.297 -2.199.297 2.916.921 2.916.921 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 95.172 0 -196.395 0 -101.223 0 0 0 17.364.414 0 17.263.191 902.902 -35.102 0 0 -35.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867.800 4.628.583 0 0 0 14.866.456 10.803.781 25.670.237 52.076.639 1.745.463 53.822.102


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 017.306 23.356 1.655 12.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -103.399 -88.803 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.976.532 6.453.048 632.955 3.325.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.680 17.761 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 20.680 17.761 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.058.414 3.112.072 609.855 1.600.229
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.077.347 3.114.944 681.461 1.612.055
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.077.347 3.114.944 681.461 1.612.055
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.715 -3.682 -95.370 -15.162
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.715 -3.682 -95.370 -15.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.782 810 23.764 3.336
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12 6.782 810 23.764 3.336
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.969.533 9.517.434 1.244.465 4.937.775
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.232.328 11.066.656 6.456.792 5.560.139
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
689.614 363.619 249.322 178.771
Ana Ortaklık Payları
18.542.714 10.703.037 6.207.470 5.381.368http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972561


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9977 Değişim: -0,12%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
35,9797 Değişim: -0,02%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.570,54 Değişim: 0,35%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.589,61
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.