KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:55
KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 24.797.566 13.783.158 14.333.363 7.404.231
Satışların Maliyeti
14 -15.760.536 -11.716.960 -8.950.425 -6.215.712
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.037.030 2.066.198 5.382.938 1.188.519
BRÜT KAR (ZARAR)
9.037.030 2.066.198 5.382.938 1.188.519
Genel Yönetim Giderleri
15 -272.539 -234.549 -143.614 -124.052
Pazarlama Giderleri
15 -166.165 -126.287 -92.451 -68.750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-17.908 -13.454 -9.886 -7.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 120.921 335.805 49.440 236.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -85.270 -70.959 -39.462 -32.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.616.069 1.956.754 5.146.965 1.192.784
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.754 7.014 3.894 3.623
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.811 -39.066 -5.689 -26.703
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -1.300 8.777 2.923 12.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.607.712 1.933.479 5.148.093 1.182.525
Finansman Gelirleri
16 931.836 282.217 244.939 328
Finansman Giderleri
16 -215.370 -266.734 -109.728 -135.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.324.178 1.948.962 5.283.304 1.046.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -3.273.710 -1.022.104 -1.944.598 -442.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.785.457 -900.305 -1.907.657 -498.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-488.253 -121.799 -36.941 55.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.050.468 926.858 3.338.706 604.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.050.468 926.858 3.338.706 604.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
249.313 58.857 155.230 36.517
Ana Ortaklık Payları
5.801.155 868.001 3.183.476 567.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,65747285 0,24800028 0,90956457 0,16216085
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,65747285 0,24800028 0,90956457 0,16216085


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.634.825 3.149.292
Dönem Karı (Zararı)
6.050.468 926.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.050.468 926.858
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.018.421 1.652.583
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/14/15 890.226 649.938
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-35.448 18.568
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.293 2.873
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -11.155 14.221
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 1.474
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
177.828 144.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 136.469 122.341
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 41.359 22.543
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-180.184 53.994
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -287.578 -153.570
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 161.970 219.484
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 0 6.821
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-54.576 -18.741
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-78.414 -89.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.012 -39.964
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-44.012 -39.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 1.300 -8.777
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 3.273.710 1.022.104
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15 -135.193
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.415 36.049
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.415 36.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.925.398 1.242.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-578.642 465.351
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
143.677 5.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-722.319 460.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.051 -7.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.051 -7.869
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-99.033 596
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.934.163 1.030.805
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.000 -198.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
788.345 -496.997
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.341 -31.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
827.686 -465.783
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-344.831 241.653
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-344.831 241.653
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
83.803 22.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
192.174 185.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-45.925 -31.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
238.099 217.027
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.143.491 3.822.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -32.332 -29.019
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -54.365 -17.302
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -1.421.969 -626.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.326.059 -1.161.394
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
2.9 -2.096.850 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12 0 13.333
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
60.000 74.700
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-28.864 -34.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
376 187
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
376 187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.389.177 -694.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.383.815 -693.235
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -5.362 -1.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-877.936 -523.256
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-29.548 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-848.388 -523.256
Alınan Temettüler
5 6.392 2.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.561.705 1.569.164
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.630.367 4.226.265
Kredilerden Nakit Girişleri
3.630.367 4.226.265
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-913.202 -2.381.502
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-363.202 -2.381.502
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-550.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.963 -30.921
Ödenen Temettüler
-6.365.547 -9.000
Ödenen Faiz
-186.226 -212.853
Alınan Faiz
311.866 98.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -121.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.252.939 3.557.062
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-69.331 -58.442 3.127.969 3.069.527 1.375.187 8.954 8.954 1.384.141 4.453.668 125.991 4.579.659
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 -9.000 -9.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-1.074.147 -1.160.468 -1.160.468 2.234.615 2.234.615 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 69.841 0 -171.339 0 -101.498 0 0 0 11.400.320 0 12.372.969 1.711.538 15.428 0 0 15.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.726.966 3.498.680 0 0 0 15.742.138 868.001 16.610.139 35.620.967 1.124.025 36.744.992
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -4.092.745 -4.092.745 -7.371.786 -7.371.786 11.464.531 11.464.531 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.