KAP ***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2023 - 20:16
KAP ***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.770.481 45.499.657 13.886.025 -189.139.510 -3.043.015 481.848.249 568.713.650 22.071.796 117.950.900 24.862.354 1.160.240.587 1.160.240.587
Transferler
24.682.354 -24.682.354
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.801.464 -4.083.915 400.811.765 46.934.047 389.860.433 389.860.433
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-19.850.138 -19.850.138 -19.850.138
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -242.940.974 -7.126.930 481.848.249 969.525.415 22.071.796 142.633.254 46.934.047 1.530.250.882 1.530.250.882
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -272.516.840 -12.268.926 481.848.249 1.186.863.209 22.071.796 142.633.254 184.752.843 1.850.689.610 1.850.689.610
Transferler
184.752.843 -184.752.843
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-103.839.813 -11.420.927 840.772.480 38.460.039 763.971.779 -255.390 763.716.389
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
80.000 80.000
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -376.356.653 -23.689.853 481.848.249 2.027.635.689 22.071.796 327.386.097 38.460.039 2.614.661.389 -175.390 2.614.485.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
423.094.546 63.328.059
Dönem Karı (Zararı)
86.260.847 94.755.241
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.260.847 94.755.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
688.996.691 310.136.749
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
56.587.176 53.803.618
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-284.127 -47.051
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-284.127 -47.051
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.888.622 3.484.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.051.487 3.494.350
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-162.865 -9.716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
100.671.679 39.393.112
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.057.838 -5.336.660
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
115.729.517 44.729.772
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
542.535.278 215.775.201
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-17.401.937 -2.272.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-336.794.524 -335.581.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-854.205.456 -373.086.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.477.001 -44.511.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-725.728.455 -328.575.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.083.399.569 -360.804.655
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.065.097.629 -269.597.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.301.940 -91.207.330
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.128.797 -237.222.111
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.232.568.859 375.937.509
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
129.528.165 4.395.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.103.040.694 371.542.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
443.370.439 259.594.402
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
93.961.484 127.109.866
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
349.408.955 132.484.536
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
438.463.014 69.310.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.210.319 -1.394.962
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.841.851 -4.587.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.538.669 -21.609.205
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -102.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
285.369 214.784
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
285.369 214.784
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.496.593 -21.721.580
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.445.855 -19.657.501
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.050.738 -2.064.079
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-327.445 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-327.445 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-166.261.235 -85.740.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
699.830.994 296.086.785
Kredilerden Nakit Girişleri
451.068.044 296.086.785
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
248.762.950 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-765.420.550 -342.434.075
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-525.420.550 -342.434.075
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-240.000.000 0
Ödenen Faiz
-115.729.517 -44.729.772
Alınan Faiz
15.057.838 5.336.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.294.642 -44.021.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.294.642 -44.021.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
118.117.965 167.838.747
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
330.412.607 123.817.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 330.412.607 118.117.965
Finansal Yatırımlar
5 609.425 374.022
Diğer Finansal Yatırımlar
5 609.425 374.022
Ticari Alacaklar
1.429.277.778 581.068.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 270.263.687 141.786.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.159.014.091 439.281.817
Diğer Alacaklar
2.392.781.874 1.327.646.502
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.391.172.501 1.326.074.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.609.373 1.571.630
Stoklar
9 651.377.756 576.248.959
Peşin Ödenmiş Giderler
102.961.167 124.422.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 102.961.167 124.422.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 915.248 6.583.335
Diğer Dönen Varlıklar
174.550.702 135.083.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 174.550.702 135.083.662
ARA TOPLAM
5.082.886.557 2.869.545.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.082.886.557 2.869.545.830
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 656.036 550.684
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 656.036 550.684
Ticari Alacaklar
7 33.096.848 30.324.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.096.848 30.324.772
Diğer Alacaklar
8 41.756 18.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.756 18.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 340.623.190 246.642.500
Maddi Duran Varlıklar
12 2.708.303.229 1.970.878.381
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
25.424.546 16.632.101
Binalar
792.481.036 580.731.633
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.847.261.992 1.349.425.777
Taşıtlar
7.508.867 5.876.651
Mobilya ve Demirbaşlar
19.413.626 14.547.969
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16.213.162 3.664.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.432.304 3.185.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 34.687.241 26.056.511
Diğer Haklar
23.640.145 17.393.215
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11.047.096 8.663.296
Peşin Ödenmiş Giderler
329.090 1.645
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 329.090 1.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.120.169.694 2.277.658.709
TOPLAM VARLIKLAR
8.203.056.251 5.147.204.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.694.272.261 1.299.684.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.694.272.261 1.299.684.279
Banka Kredileri
6 1.694.272.261 1.299.684.279
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.992.537 171.119.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.992.537 171.119.774
Banka Kredileri
6 171.992.537 171.119.774
Ticari Borçlar
2.216.711.895 1.004.931.943
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 137.716.038 8.187.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.078.995.857 996.744.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 11.772.364 3.196.400
Diğer Borçlar
95.695.838 1.471.762
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 94.663.792 702.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.032.046 769.454
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
423.493.081 52.791.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 423.493.081 52.791.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.574.086 54.781.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.471.861 4.497.708
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
19.102.225 50.284.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.402.244 5.431.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 6.402.244 5.431.445
ARA TOPLAM
4.648.914.306 2.593.409.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.648.914.306 2.593.409.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 508.222.778 398.609.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 508.222.778 398.609.855
Banka Kredileri
6 508.222.778 398.609.855
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.006.108 26.596.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 27.006.108 26.596.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 404.427.060 277.899.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
939.655.946 703.105.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.588.570.252 3.296.514.929
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.614.661.389 1.850.689.610
Ödenmiş Sermaye
18 77.770.481 77.770.481
Sermaye Avansı
25.649.519 25.649.519
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.886.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-376.356.653 -272.516.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 2.485.794.085 1.656.442.532
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
458.158.396 469.579.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 458.158.396 469.579.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.027.635.689 1.186.863.209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.071.796 22.071.796
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 14.409.279 14.409.279
Yasal Yedekler
18 7.662.517 7.662.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
327.386.097 142.633.254
Net Dönem Karı veya Zararı
38.460.039 184.752.843
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-175.390 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.614.485.999 1.850.689.610
TOPLAM KAYNAKLAR
8.203.056.251 5.147.204.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.245.699.821 1.515.045.057 2.606.253.262 774.178.287
Satışların Maliyeti
19 -3.539.245.481 -1.277.021.319 -2.215.154.465 -654.201.097
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
706.454.340 238.023.738 391.098.797 119.977.190
BRÜT KAR (ZARAR)
706.454.340 238.023.738 391.098.797 119.977.190
Genel Yönetim Giderleri
20 -52.474.740 -31.771.551 -22.859.188 -13.306.467
Pazarlama Giderleri
20 -401.861.650 -111.206.265 -166.235.906 -56.716.834
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.673.109 -873.614 -2.831.995 132.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.898.588.322 663.500.575 1.430.147.190 447.825.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.517.283.069 -419.753.502 -1.116.862.764 -314.566.370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
629.750.094 337.919.381 512.456.134 183.345.614
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.939.213 1.614.619 1.428.790 698.395
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
632.689.307 339.534.000 513.884.924 184.044.009
Finansman Gelirleri
24 54.899.128 106.293.567 14.660.916 78.799.166
Finansman Giderleri
24 -601.327.588 -351.072.326 -460.668.865 -203.876.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.260.847 94.755.241 67.876.975 58.966.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.995.718 -47.821.194 -53.733.755 -32.825.462
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -826.236 -2.776.622 -826.236 -164.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -47.169.482 -45.044.572 -52.907.519 -32.660.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.265.129 46.934.047 14.143.220 26.141.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.265.129 46.934.047 14.143.220 26.141.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-194.910 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.460.039 46.934.047 14.143.220 26.141.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.420.927 -4.083.915 6.719.968 -829.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.276.159 -5.104.894 8.399.960 -1.037.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.855.232 1.020.979 -1.679.992 207.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.855.232 1.020.979 -1.679.992 207.434
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
736.872.187 347.010.301 692.030.119 169.801.932
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
736.872.187 347.010.301 692.030.119 169.801.932
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
736.872.187 347.010.301 692.030.119 169.801.932
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
725.451.260 342.926.386 698.750.087 168.972.197
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
763.716.389 389.860.433 712.893.307 195.113.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-255.390
Ana Ortaklık Payları
763.971.779 389.860.433 712.893.307 195.113.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187400


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,00% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9151 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8734 05.12.2023 Yüksek 28,9426
Açılış: 28,9143
31,3851 Değişim: 0,12%
Düşük 31,2976 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.889,49 Değişim: 0,26%
Düşük 1.883,81 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.