KAP ***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2023 - 23:20
KAP ***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
59.500.000 45.499.657 13.886.025 -88.713.034 -2.281.951 27.168.678 348.310.373 22.071.796 43.356.974 74.593.926 543.392.444 543.392.444
Transferler
74.593.926 -74.593.926
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.155.995 220.403.277
Dönem Karı (Zararı)
-761.064 454.679.571 24.682.354 616.848.143 616.848.143
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18.270.481 -18.270.481 0
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 45.499.657 13.886.025 -189.139.510 -3.043.015 481.848.249 568.713.650 22.071.796 117.950.900 24.682.354 1.160.240.587 1.160.240.587
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.770.481 45.499.657 13.886.025 -189.139.510 -3.043.015 481.848.249 568.713.650 22.071.796 117.950.000 24.682.354 1.160.240.587 1.160.240.587
Transferler
24.682.354 -24.682.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.377.330 -9.225.911 618.149.559 184.752.843 710.299.161 710.299.161
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-19.850.138 19.850.138 19.850.138
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -272.516.840 -12.268.926 481.848.249 1.186.863.209 22.071.796 142.633.254 184.752.843 1.850.689.610 1.850.689.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.763.049 32.451.877
Dönem Karı (Zararı)
128.454.842 39.142.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
591.081.724 415.447.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
120.254.252 54.721.947
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.676.518 142.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.817.377 2.737.057
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-140.859 -2.594.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.735.403 29.533.176
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.243.073 -16.365.421
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
137.978.476 45.898.597
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
360.304.212 372.865.476
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.088.919 -40.729.612
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.088.919 -40.729.612
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.747.202 -997.559
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.540 -88.285
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-52.540 -88.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-777.490.865 -417.963.787
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.790.675 6.311.718
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-120.970.166 -395.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-321.820.509 6.707.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-639.036.457 -372.438.235
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-511.610.450 -322.677.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-127.426.007 -49.760.912
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-301.641.257 -107.650.855
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
634.289.638 105.364.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.313.312 -6.017.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
627.976.326 111.382.757
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.312.114 -49.551.233
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.803.643 -38.736.479
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.508.471 -10.814.754
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-57.954.299 36.626.035
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.463.386 -2.361.136
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.345.364 -1.813.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.594.216 -11.789.895
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-31.970 -7.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.843 92.397
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.843 92.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.800.444 -14.326.407
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.100.309 -10.772.872
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.700.135 -3.553.535
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.645 2.451.389
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.645 2.451.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.636.483 70.659.739
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
822.591.250 610.121.052
Kredilerden Nakit Girişleri
822.591.250 610.121.052
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-639.219.364 -509.928.137
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-639.219.364 -509.928.137
Ödenen Faiz
-137.978.476 -45.898.597
Alınan Faiz
11.243.073 16.365.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.720.782 91.321.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.720.782 91.321.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.838.747 76.517.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
118.117.965 167.838.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 118.117.965 167.838.747
Finansal Yatırımlar
374.022 513.442
Diğer Finansal Yatırımlar
5 374.022 513.442
Ticari Alacaklar
581.068.503 150.281.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 141.786.686 20.816.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 439.281.817 129.465.318
Diğer Alacaklar
1.327.646.502 816.666.237
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.326.074.872 814.464.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8,27 1.571.630 2.201.815
Stoklar
9 576.248.959 274.607.702
Peşin Ödenmiş Giderler
124.422.882 18.280.029
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 124.422.882 18.280.029
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.583.335 292.746
Diğer Dönen Varlıklar
135.083.662 112.064.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 135.083.662 112.064.619
ARA TOPLAM
2.869.545.830 1.540.545.360
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.869.545.830 1.540.545.360
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
550.684 360.022
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 550.684 360.022
Ticari Alacaklar
7 30.324.772 21.959.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.324.772 21.959.215
Diğer Alacaklar
8 18.287 3.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.287 3.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 246.642.500 161.710.000
Maddi Duran Varlıklar
12 1.970.878.381 1.433.101.717
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16.632.101 13.241.644
Binalar
580.731.633 412.275.034
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.349.425.777 997.656.733
Taşıtlar
5.876.651 708.117
Mobilya ve Demirbaşlar
14.547.969 8.097.934
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.664.250 1.122.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.185.929 1.498.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.056.511 16.839.370
Diğer Haklar
17.393.215 11.901.795
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8.663.296 4.937.575
Peşin Ödenmiş Giderler
1.645 3.704.259
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.645 3.704.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.277.658.709 1.639.175.678
TOPLAM VARLIKLAR
5.147.204.539 3.179.721.038
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.299.684.279 720.007.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.299.684.279 720.007.026
Banka Kredileri
6 1.299.684.279 720.007.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.119.774 144.003.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 171.119.774 144.003.116
Banka Kredileri
6 171.119.774 144.003.116
Ticari Borçlar
1.004.931.943 384.168.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 8.187.873 1.874.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 996.744.070 382.294.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.196.400 1.767.042
Diğer Borçlar
1.471.762 24.031.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 702.308 23.505.951
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 769.454 525.342
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.791.527 55.573.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 52.791.527 55.573.003
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 2.172.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.781.887 39.707.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.497.708 2.497.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 50.284.179 37.210.126
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.431.445 3.055.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.431.445 3.055.825
ARA TOPLAM
2.593.409.017 1.374.486.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.593.409.017 1.374.486.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
398.609.855 380.688.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 398.609.855 380.688.578
Banka Kredileri
6 398.609.855 380.688.578
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.596.593 12.684.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 26.596.593 12.684.896
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 277.899.464 251.620.462
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
703.105.912 644.993.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.296.514.929 2.019.480.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.850.689.610 1.160.240.587
Ödenmiş Sermaye
18 77.770.481 77.770.481
Sermaye Avansı
25.649.519 45.499.657
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.886.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-272.516.840 -189.139.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.656.442.532 1.047.518.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
481.848.249 481.848.249
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
481.848.249 481.848.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.186.863.209 568.713.650
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-12.268.926 -3.043.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 22.071.796 22.071.796
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 14.409.279 14.409.279
Yasal Yedekler
18 7.662.517 7.662.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
142.633.254 117.950.900
Net Dönem Karı veya Zararı
184.752.843 24.682.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.850.689.610 1.160.240.587
TOPLAM KAYNAKLAR
5.147.204.539 3.179.721.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.518.000.942 1.050.358.860
Satışların Maliyeti
19 -2.915.114.821 -810.592.046
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
602.886.121 239.766.814
BRÜT KAR (ZARAR)
602.886.121 239.766.814
Genel Yönetim Giderleri
20 -58.565.980 -40.004.104
Pazarlama Giderleri
20 -362.931.983 -111.730.107
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -4.467.895 -2.512.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 991.658.949 331.697.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -586.660.236 -241.342.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
581.918.976 175.874.854
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 15.442.403 43.970.320
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
597.361.379 219.845.174
Finansman Gelirleri
24 128.383.183 70.324.869
Finansman Giderleri
24 -597.289.720 -251.027.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
128.454.842 39.142.373
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
56.298.001 -14.460.019
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -4.138.187
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 56.298.001 -10.321.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
184.752.843 24.682.354
DÖNEM KARI (ZARARI)
184.752.843 24.682.354
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
184.752.843 24.682.354
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.225.911 453.918.507
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 532.988.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.532.389 -951.330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.306.478 -78.118.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.306.478 -78.118.771
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
534.772.229 138.247.282
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
534.772.229 138.247.282
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
534.772.229 138.247.282
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
525.546.318 592.165.789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
710.299.161 616.848.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
710.299.161 616.848.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124176


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.