KAP ***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 21:59
KAP ***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
59.500.000 19.850.138 -1.616.158 0 340.701.916 18.705.454 93.782.122 57.842.424 588.765.896 588.765.896
Transferler
74.593.926 -74.593.926
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
93.504 82.177.327 8.947.843 91.218.674 91.218.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
25.649.519 13.886.025 18.270.481 -665.793 27.168.678 7.608.457 3.366.342 -50.425.148 16.751.502 61.610.063 61.610.063
Dönem Sonu Bakiyeler
59.500.000 45.499.657 13.886.025 18.270.481 -2.188.447 27.168.678 430.487.700 22.071.796 117.950.900 8.947.843 741.594.633 741.594.633
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.770.481 45.499.657 13.886.025 -3.043.015 481.848.249 568.713.650 22.071.796 117.950.900 24.682.354 1.349.380.097 1.349.380.097
Transferler
24.682.354 -24.682.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.254.180 177.208.369 20.792.583 194.746.772 194.746.772
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-19.850.138 -19.850.138 -19.850.138
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -6.297.195 481.848.249 745.922.019 22.071.796 142.633.254 20.792.583 1.524.276.731 1.524.276.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.888.324 -40.265.367
Dönem Karı (Zararı)
35.788.315 4.395.944
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.788.315 4.395.944
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
154.159.552 40.608.529
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.083.022 11.442.048
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-223.489
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-223.489
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.631.244 -1.118.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.640.352 586.737
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.108 -1.705.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.111.214 9.700.742
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.444.127 -2.646.613
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.555.341 12.347.355
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
113.139.788 17.576.658
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-582.227 3.007.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-188.289.858 -84.637.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-262.628.238 93.261.650
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.409.156 21.053.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-260.219.082 72.207.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.102.181 -117.418.052
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.258.889 -107.344.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.843.292 -10.073.693
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.492.126 3.444.331
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.204.733 -22.074.502
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.672.638 -9.075.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
141.532.095 -12.998.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
163.727.954 -41.851.365
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
91.582.810 -6.451.861
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
72.145.144 -35.399.504
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.658.009 -39.633.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.305.395 -477.930
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.240.938 -153.972
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.953.852 -2.706.520
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-46.282 -47.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
381.005
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
381.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.288.575 -2.659.162
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.362.157 -2.126.639
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-926.418 -532.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.241.385 26.746.141
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.082.432 224.895.450
Kredilerden Nakit Girişleri
79.082.432 224.895.450
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-141.212.603 -188.448.567
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-141.212.603 -188.448.567
Ödenen Faiz
-16.555.341 -12.347.355
Alınan Faiz
2.444.127 2.646.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-83.083.561 -16.225.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-83.083.561 -16.225.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.838.747 76.517.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.755.186 60.291.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 84.755.186 167.838.747
Finansal Yatırımlar
5 499.993 513.442
Diğer Finansal Yatırımlar
4 499.993 513.442
Ticari Alacaklar
409.170.128 150.281.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 23.225.676 20.816.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 385.944.452 129.465.318
Diğer Alacaklar
938.130.231 816.666.237
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 935.723.311 814.464.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.406.920 2.201.815
Stoklar
9 333.099.828 274.607.702
Peşin Ödenmiş Giderler
50.421.022 18.280.029
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.421.022 18.280.029
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 360.887 292.746
Diğer Dönen Varlıklar
137.086.065 112.064.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 137.086.065 112.064.619
ARA TOPLAM
1.953.523.340 1.540.545.360
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.953.523.340 1.540.545.360
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
406.304 360.022
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 406.304 360.022
Ticari Alacaklar
7 24.228.474 21.959.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.228.474 21.959.215
Diğer Alacaklar
8 3.076 3.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.076 3.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 182.498.349 161.710.000
Maddi Duran Varlıklar
12 1.596.212.745 1.433.101.717
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.294.989 13.241.644
Binalar
462.426.972 412.275.034
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.107.431.490 997.656.733
Taşıtlar
720.573 708.117
Mobilya ve Demirbaşlar
10.011.547 8.097.934
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.327.174 1.122.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.296.959 1.498.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
232.796.529 205.978.880
Şerefiye
2 213.454.011 189.139.510
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 19.342.518 16.839.370
Peşin Ödenmiş Giderler
193.456 3.704.259
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 193.456 3.704.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.037.635.892 1.828.315.188
TOPLAM VARLIKLAR
3.991.159.232 3.368.860.548
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 538.937.320 720.007.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 538.937.320 720.007.026
Banka Kredileri
6 538.937.320 720.007.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 357.770.942 144.003.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 357.770.942 144.003.116
Banka Kredileri
6 357.770.942 144.003.116
Ticari Borçlar
526.311.528 384.168.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 4.547.199 1.874.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 521.764.329 382.294.258
Ç2
Diğer Borçlar
8 115.742.432 24.031.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 115.088.761 23.505.951
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 653.671 525.342
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 160.036.107 55.573.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 160.036.107 55.573.003
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.611.917 2.172.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.373.758 39.707.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.667.396 2.497.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 17.706.362 37.210.126
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.607.862 3.055.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.607.862 3.055.825
ARA TOPLAM
1.734.514.484 1.374.486.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.734.514.484 1.374.486.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
419.589.750 380.688.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 419.589.750 380.688.578
Banka Kredileri
6 419.589.750 380.688.578
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 16.793.489 12.684.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 16.793.489 12.684.896
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 295.984.778 251.620.462
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
732.368.017 644.993.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.466.882.501 2.019.480.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.524.276.731 1.349.380.097
Ödenmiş Sermaye
18 77.770.481 77.770.481
Sermaye Avansı
25.649.519 45.499.657
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.886.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.221.473.073 1.047.518.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 475.551.054 478.805.234
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 475.551.054 478.805.234
Yabancı Para Çevrim Farkları
745.922.019 568.713.650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 22.071.796 22.071.796
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
14.409.279 14.409.279
Yasal Yedekler
7.662.517 7.662.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
142.633.254 117.950.900
Net Dönem Karı veya Zararı
20.792.583 24.682.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.524.276.731 1.349.380.097
TOPLAM KAYNAKLAR
3.991.159.232 3.368.860.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 740.866.770 194.362.657
Satışların Maliyeti
19 -622.820.222 -148.892.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.046.548 45.469.831
BRÜT KAR (ZARAR)
118.046.548 45.469.831
Genel Yönetim Giderleri
20 -18.465.084 -9.230.824
Pazarlama Giderleri
20 -54.489.431 -16.135.930
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.006.555 -321.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 215.675.421 109.927.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -105.187.132 -69.196.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.573.767 60.513.243
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 916.224 763.008
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
155.489.991 61.276.251
Finansman Gelirleri
24 27.494.401 20.052.777
Finansman Giderleri
24 -147.196.077 -76.933.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.788.315 4.395.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.995.732 4.551.899
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.611.917 -404.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -12.383.815 4.955.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.792.583 8.947.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.792.583 8.947.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.792.583 8.947.843
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.254.180 93.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.067.725 116.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
813.545 -23.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
813.545 -23.376
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
177.208.369 82.177.327
Yabancı Para Çevrim Farkları
177.208.369 82.177.327
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
177.208.369 82.177.327
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
173.954.189 82.270.831
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.746.772 91.218.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
194.746.772 91.218.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028941


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 1,18% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4775 Değişim: 0,61%
Düşük 15,3668 13.05.2022 Yüksek 15,5144
Açılış: 15,384
16,1134 Değişim: 0,67%
Düşük 15,9645 13.05.2022 Yüksek 16,1945
Açılış: 16,0058
901,99 Değişim: 0,27%
Düşük 895,04 13.05.2022 Yüksek 910,09
Açılış: 899,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.