KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 18:15
KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 255.150.349 183.769.504 124.400.784 99.528.865
Satışların Maliyeti
29 -204.148.544 -147.570.795 -99.263.658 -80.902.651
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.001.805 36.198.709 25.137.126 18.626.214
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
51.001.805 36.198.709 25.137.126 18.626.214
Genel Yönetim Giderleri
30 -2.405.077 -2.442.311 -1.419.715 -1.521.125
Pazarlama Giderleri
30 -9.675.274 -7.037.891 -4.937.533 -4.074.907
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.146.074 195.719 224.517 57.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -3.563 -49.887 -647 -1.536
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.063.965 26.864.339 19.003.748 13.085.721
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.063.965 26.864.339 19.003.748 13.085.721
Finansman Gelirleri
33 39.834.627 25.895.082 28.854.199 6.908.725
Finansman Giderleri
33 -35.554.048 -22.315.107 -28.167.929 -6.394.463
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.344.544 30.444.314 19.690.018 13.599.983
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.408.306 -5.335.901 -4.303.042 -2.543.450
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -8.820.505 -5.509.385 -4.642.634 -2.611.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 412.199 173.484 339.592 68.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.936.238 25.108.413 15.386.976 11.056.533
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.936.238 25.108.413 15.386.976 11.056.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.936.238 25.108.413 15.386.976 11.056.533
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -638.203 8.464.311 66.380.399 36.360.835 188.889.848 188.889.848
Transferler
36.360.835 -36.360.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.601 25.108.413 24.986.812 24.986.812
Dönem Karı (Zararı)
25.108.413 25.108.413 25.108.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.601 -100.550 -100.550
Kar Payları
-13.000.000 -13.000.000 -13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -759.804 8.464.311 89.741.234 25.108.413 200.876.660 200.876.660
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -770.037 9.738.188 88.527.700 54.601.808 229.490.647 229.490.647
Transferler
1.273.877 53.327.931 -54.601.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.672 35.936.238 35.740.566 35.740.566
Dönem Karı (Zararı)
35.936.238 35.936.238 35.936.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.672 -195.672 -195.672
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -965.709 11.012.065 121.855.631 35.936.238 245.231.213 245.231.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.174.032 1.047.461
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
231.615.345 173.479.138
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 230.561.485 173.389.525
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 1.053.860 89.613
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-212.147.701 -169.735.570
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -212.147.049 -169.733.251
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -652 -2.319
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
19.467.644 3.743.568
Ödenen Faiz
33 -34.625.636 -22.114.253
Alınan Faiz
33 40.790.986 26.229.152
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -7.407.683 -5.720.006
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.948.721 -1.091.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-559.372 -841.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 153.011 155.393
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.011 155.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,31,32 -712.383 -997.222
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-712.383 -997.222
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.687.064 -14.327.499
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 18.126.800 -22.059
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
18.126.800 -22.059
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 186.136 -1.305.440
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
186.136 -1.305.440
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -13.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.927.596 -14.121.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.927.596 -14.121.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.092.235 71.662.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.019.831 57.540.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
35.936.238 25.108.413 15.386.976 11.056.533
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-195.672 -121.601 -82.199 -21.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -250.862 -152.001 -105.384 -26.313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
55.190 30.400 23.185 5.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 55.190 30.400 23.185 5.262
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.672 -121.601 -82.199 -21.051
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.740.566 24.986.812 15.304.777 11.035.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.740.566 24.986.812 15.304.777 11.035.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 94.019.831 76.092.235
Ticari Alacaklar
8 126.234.572 102.626.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 23.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
126.234.572 102.603.137
Diğer Alacaklar
9 7.400 961.154
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.400 961.154
Türev Araçlar
17 13.700 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13.700 0
Stoklar
11 146.759.767 99.377.911
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.245.742 3.618.081
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.245.742 3.618.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 4.461.856 8.630.473
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.410.612 1.659.871
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.410.612 1.659.871
ARA TOPLAM
374.153.480 292.966.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
374.153.480 292.966.513
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Diğer Alacaklar
9 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 6.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
16 67.856.849 68.801.786
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
24.480.153 24.798.077
Tesis, Makine ve Cihazlar
23.661.629 24.257.969
Taşıtlar
851.887 959.741
Mobilya ve Demirbaşlar
432.075 331.524
Diğer Maddi Duran Varlıklar
145.030 168.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.300.876 75.245.813
TOPLAM VARLIKLAR
448.454.356 368.212.326
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.576.000 5.668.050
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 24.576.000 5.668.050
Banka Kredileri
24.576.000 5.668.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 631.077 444.941
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
631.077 444.941
Ticari Borçlar
8 149.326.855 103.023.127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31.996 45.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
149.294.859 102.977.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 549.676 682.841
Diğer Borçlar
9 54.062 55.299
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31.358 31.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.704 23.552
Türev Araçlar
17 0 11.021
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 11.021
Ertelenmiş Gelirler
18 8.394.581 6.404.038
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8.394.581 6.404.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 8.820.505 11.576.300
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 340.156 340.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
340.156 340.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 400.239 406.267
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
400.239 406.267
ARA TOPLAM
193.093.151 128.612.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.093.151 128.612.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0
Ertelenmiş Gelirler
35.781 62.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
35.781 62.618
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.403.498 2.888.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.403.498 2.888.919
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.690.713 7.158.102
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.129.992 10.109.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.223.143 138.721.679
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.231.213 229.490.647
Ödenmiş Sermaye
25 5.220.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 28.365.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.841.671 43.037.343
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 42.841.671 43.037.343
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.807.380 43.807.380
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-965.709 -770.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 8.057.020 6.083.155
Yasal Yedekler
8.057.020 6.083.155
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 124.810.676 92.182.733
Net Dönem Karı veya Zararı
35.936.238 54.601.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.231.213 229.490.647
TOPLAM KAYNAKLAR
448.454.356 368.212.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700848


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4635 Değişim: 0,29%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5080
Açılış: 13,425
15,2933 Değişim: 0,33%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,3165
Açılış: 15,2436
794,75 Değişim: -0,13%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 799,25
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.