KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2022 - 14:46
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.552.986 15.552.986 0 15.552.986
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
aliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 15.552.986 49.393.507 0 49.393.507
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 15.552.986 49.393.507 0 49.393.507
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
777.649 14.775.337 -15.552.986 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.123.526 2.123.526 0 2.123.526
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 17.000.000 3.695.689 28.697.818 2.123.526 51.517.033 0 51.517.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.418.693 -8.530.322
Dönem Karı (Zararı)
2.123.526 2.889.727
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.123.526 2.889.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.209.417 1.332.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 498.658 875.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,14 -1.692.029 -559.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.808.529 -676.076
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
116.500 116.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.821.359 138.730
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.025.759 -967.348
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-795.600 1.106.078
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.990.287 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.990.287 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
795.600 877.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.586.022 -12.692.854
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-12.208.047 -12.431.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-379.398 694.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-213.199 -21.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-166.199 716.082
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
136.805 -216.788
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.084 -183.890
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
66.525 5.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.441 -189.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.859.534 -555.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.093.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.859.534 538.236
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.671.913 -8.470.691
Alınan Faiz
17 2.025.759 967.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-772.539 -1.026.979
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-365.829 8.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-365.829 8.907
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-365.829 8.907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.741 -1.464.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
112.741 -1.464.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.671.781 -9.985.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.671.781 -9.985.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.901.178 10.159.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 229.397 173.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 229.397 9.906.083
Finansal Yatırımlar
4 51.871.064 41.653.304
Ticari Alacaklar
5 4.001.866 4.381.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.757.092 3.970.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
244.774 410.973 6 308.549 171.745
ARA TOPLAM
56.410.876 56.112.395
TOPLAM DÖNEN VARL 56.112.395
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 73.922 70.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.802.975 2.717.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 117.180 133.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
588.829 311.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.582.906 3.232.705
TOPLAM VARLIKLAR
59.993.782 59.345.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
546.433 530.003
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
546.433 530.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 546.433 530.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 307.750 302.666
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
192.656 126.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
115.094 176.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 384.271 247.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.128.459 1.142.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.786.690 3.556.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.670.190 3.439.939
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
116.500 116.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 229.102 252.403
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
229.102 252.403
ARA TOPLAM
4.382.705 6.031.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.382.705 6.031.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.203.106 3.106.795
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.203.106 3.106.795
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.203.106 3.106.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
890.938 813.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 890.938 813.217
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.094.044 3.920.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.476.749 9.951.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.517.033 49.393.507
Ödenmiş Sermaye
15 17.000.000 17.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.695.689 2.918.040
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 28.697.818 13.922.481
Net Dönem Karı veya Zararı
2.123.526 15.552.986
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.517.033 49.393.507
TOPLAM KAYNAKLAR
59.993.782 59.345.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.422 Değişim: 0,11% Hacim : 13.086 Mio.TL Son veri saati : 12:24
Düşük 2.412 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5859 Değişim: 0,70%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,5939
Açılış: 15,4775
16,2607 Değişim: 0,91%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
901,88 Değişim: 0,01%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.