KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2021 - 22:51
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
215.832 4.100.814 -4.316.646 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.464.312 10.464.312 0 10.464.312
Sermaye Arttırımı
13 5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
523.216 9.941.096 -10.464.312 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.391.554 13.391.554 0 13.391.554
Sermaye Arttırımı
13 7.000.000 -7.000.000
Kar Payları
-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 17.000.000 2.330.582 1.118.385 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.639.654 9.659.721
Dönem Karı (Zararı)
13.391.554 10.464.312
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.464.312
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.646.356 1.491.677
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
875.505 751.710
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-623.406 1.630.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-623.406 1.630.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
173.146 -3.841.216
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-932.932 -3.841.216
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.106.078
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.221.111 2.951.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.132.842 -2.398.460
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-23.659.218 23.245
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
284.427 -2.344.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
352.529 -1.747.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.102 -596.809
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
102.460 -21.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
251.569 34.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.982 25.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
226.587 8.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
887.920 -90.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
887.920 -90.012
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.094.932 9.557.529
Alınan Faiz
928.362 3.579.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.290.444 -1.297.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.182.640 -2.179.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-143.122 250.235
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -143.122 250.235
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
250.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.995.688 -3.247.345
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-247.345
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.495.688
Ödenen Temettüler
-2.500.000 -3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.778.464 6.662.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.778.464 6.662.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.933.079 15.270.468
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.154.615 21.933.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.159.185 21.939.286
Finansal Yatırımlar
4 24.191.487 532.269
Ticari Alacaklar
5 3.039.136 3.323.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.150.702 2.503.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
888.434 820.332
Peşin Ödenmiş Giderler
7 66.806 169.266
ARA TOPLAM
37.456.614 25.964.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.456.614 25.964.384
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 143.122 5.340
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 3.324.209 3.609.755
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 389.720 401.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.857.051 4.016.306
TOPLAM VARLIKLAR
41.313.665 29.980.690
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.056.747 1.362.992
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.056.747 1.362.992
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.056.747 1.362.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 369.856 118.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
105.538 80.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
264.318 37.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 417.653 379.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.026.980 960.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 524.759 478.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 408.259 478.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 116.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 170.199 294.340
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
170.199
ARA TOPLAM
3.566.194 3.594.449
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.566.194 3.594.449
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.265.587 2.727.948
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.265.587 2.727.948
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.265.587 2.727.948
Uzun Vadeli Karşılıklar
641.363 709.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 641.363 709.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.906.950 3.437.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.473.144 7.031.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.840.521 22.948.967
Ödenmiş Sermaye
13 17.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.248.462 1.807.366
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.200.505 677.289
Net Dönem Karı veya Zararı
13.391.554 10.464.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.840.521 22.948.967
TOPLAM KAYNAKLAR
41.313.665 29.980.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 30.250.498 22.394.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.250.498 22.394.187
BRÜT KAR (ZARAR)
30.250.498 22.394.187
Genel Yönetim Giderleri
16 -14.704.863 -12.501.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.161.950 3.659.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -94.920 -136.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.612.665 13.415.368
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.612.665 13.415.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.612.665 13.415.368
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.221.111 -2.951.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.209.620 -3.139.874
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -11.491 188.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.391.554 10.464.312
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.391.554 10.464.312
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.391.554 10.464.312
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.391.554 10.464.312
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.391.554 10.464.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910935


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1515 Değişim: -0,04%
Düşük 8,1093 12.04.2021 Yüksek 8,2284
Açılış: 8,1546
9,7199 Değişim: 0,17%
Düşük 9,6710 12.04.2021 Yüksek 9,7807
Açılış: 9,7032
453,73 Değişim: -0,78%
Düşük 452,49 12.04.2021 Yüksek 460,56
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.