KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.02.2020 - 17:31
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 551.935 6.692.558 6.050.019 18.294.512 0 18.294.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.039.599 5.010.420 -6.050.019 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.316.646 4.316.646 0 4.316.646
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-7.126.503 -7.126.503 0 -7.126.503
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
215.832 4.100.814 -4.316.646 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.464.312 10.464.312 0 10.464.312
Sermaye Arttırımı
14 5.000.000 -5.000.000 0 0
Kar Payları
14 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.659.721 4.743.881
Dönem Karı (Zararı)
10.464.312 4.316.646
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.464.312 4.316.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.648.197 -277.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 751.710 6.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 1.630.127 1.249.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.630.127 1.203.518
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 45.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.841.216 -2.843.264
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.841.216 -2.843.264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -188.818 1.310.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
741.414 255.796
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
23.245 22.333
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.344.226 117.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.747.417 20.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-596.809 96.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.526 7.331
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.059 12.837
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.076 17.874
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.983 -5.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.049.862 96.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.049.862 96.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.557.529 4.295.031
Alınan Faiz
16 3.579.266 2.822.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.297.882 -966.576
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -2.179.192 -1.407.184
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
250.235 -255.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
250.235 -255.157
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
250.235 -255.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.247.345 -6.871.346
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-247.345 255.157
Ödenen Temettüler
14 -3.000.000 -7.126.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.662.611 -2.382.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.662.611 -2.382.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.270.468 17.653.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.933.079 15.270.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.939.286 15.279.610
Finansal Yatırımlar
4 532.269 555.514
Ticari Alacaklar
5 3.323.563 979.337
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.503.231 755.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
820.332 223.523
Peşin Ödenmiş Giderler
8 169.266 147.740
ARA TOPLAM
25.964.384 16.962.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.964.384 16.962.201
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 3.615.095 261.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 401.211 212.393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.016.306 473.607
TOPLAM VARLIKLAR
29.980.690 17.435.808
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 70.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 70.967
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
70.967
Ticari Borçlar
5 118.286 84.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
80.556 55.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.730 28.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 379.733 457.823
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 960.682 112.104
Kısa Vadeli Karşılıklar
478.415 349.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 478.415 349.542
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 294.341 194.158
ARA TOPLAM
2.231.457 1.268.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.231.457 1.268.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.090.940 176.378
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.090.940 176.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 4.090.940 176.378
Uzun Vadeli Karşılıklar
709.326 505.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 709.326 505.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.800.266 682.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.031.723 1.951.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.948.967 15.484.655
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.807.366 1.591.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
677.289 4.576.475
Net Dönem Karı veya Zararı
10.464.312 4.316.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.948.967 15.484.655
TOPLAM KAYNAKLAR
29.980.690 17.435.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 22.394.187 11.373.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.394.187 11.373.790
BRÜT KAR (ZARAR)
22.394.187 11.373.790
Genel Yönetim Giderleri
17 -12.501.076 -8.473.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.659.210 2.850.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -136.953 -209.661
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.415.368 5.541.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.415.368 5.541.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.415.368 5.541.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.951.056 -1.224.698
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.139.874 -1.310.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 188.818 85.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.464.312 4.316.646
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.464.312 4.316.646
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.464.312 4.316.646
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.464.312 4.316.646
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.464.312 4.316.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816765


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5056 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2816 Değişim: 0,11%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
498,91 Değişim: -0,08%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.