KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2019 - 19:12
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 323.312 3.283.448 3.637.733 12.244.493 12.244.493
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
228.623 3.409.110 -3.637.733 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.050.019 6.050.019 6.050.019
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 551.935 6.692.558 6.050.019 18.294.512 18.294.512
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 551.935 6.692.558 6.050.019 18.294.512 18.294.512
Transferler
1.039.599 5.010.420 -6.050.019
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.316.646 4.316.646 4.316.646
Kar Payları
-7.126.503 -7.126.503 -7.126.503
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 15.484.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.382.622 5.913.251
Dönem Karı (Zararı)
4.316.646 6.050.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.316.646 6.050.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-277.411 712.963
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 6.572 7.924
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 1.249.018 1.134.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.203.518 1.134.616
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 45.500 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.843.264 -1.970.862
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.843.264 -1.970.862
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.310.263 1.541.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
255.796 -433.432
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
22.333 -77.504
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
117.112 -283.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.200 -216.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
96.912 -67.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.331 -31.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.837 26.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.874 4.531
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.037 22.298
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.183 -67.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
96.183 -67.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.295.031 6.329.550
Ödenen Temettüler
14 -7.126.503
Alınan Faiz
16 2.822.610 1.952.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-966.576 -1.036.267
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -1.407.184 -1.332.261
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-255.157 -30.200
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-26.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-255.157 -3.205
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-255.157 -3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
255.157 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
255.157
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
255.157
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.382.622 5.883.051
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.382.622 5.883.051
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.653.090 11.770.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.270.468 17.653.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.279.610 17.671.935
Finansal Yatırımlar
4 555.514 577.847
Ticari Alacaklar
5 979.337 1.096.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
755.814 776.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
223.523 320.435
Peşin Ödenmiş Giderler
8 147.740 155.072
ARA TOPLAM
16.962.201 19.501.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.962.201 19.501.303
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
261.214 12.629
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 261.214 12.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 212.393 126.828
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
473.607 139.457
TOPLAM VARLIKLAR
17.435.808 19.640.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
70.967
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
70.967
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 70.967
Ticari Borçlar
5 84.227 71.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
55.480 37.606
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.747 33.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 457.823 359.007
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 112.104 209.025
Kısa Vadeli Karşılıklar
543.700 369.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 349.542 230.960
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 194.158 138.173
ARA TOPLAM
1.268.821 1.008.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.268.821 1.008.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.378
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.378
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 176.378
Uzun Vadeli Karşılıklar
505.954 337.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 505.954 337.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
682.332 337.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.951.153 1.346.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.484.655 18.294.512
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.591.534 551.935
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.576.475 6.692.558
Net Dönem Karı veya Zararı
4.316.646 6.050.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.484.655 18.294.512
TOPLAM KAYNAKLAR
17.435.808 19.640.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 11.373.790 13.084.608
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.373.790 13.084.608
BRÜT KAR (ZARAR)
11.373.790 13.084.608
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.473.040 -7.392.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.850.255 2.046.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -209.661 -166.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.541.344 7.571.733
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.541.344 7.571.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.541.344 7.571.733
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.224.698 -1.521.714

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.347 Değişim: -1,37% Hacim : 9.142 Mio.TL Son veri saati : 15:13
Düşük 1.337 21.04.2021 Yüksek 1.366
Açılış: 1.364
8,1761 Değişim: 0,85%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1072
9,8377 Değişim: 0,70%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,8722
Açılış: 9,7689
468,76 Değişim: 1,06%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 469,62
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.