KAP ***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:13
KAP ***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.147.732 -711.348 1.754.343 28.114.473 2.752.996 63.423.318 747.366 64.170.684
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-185.804 -185.804 -779 -186.583
Transferler
-46.555 2.799.551 -2.752.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.343.814 -45.752 22.307.856 20.918.290 346.457 21.264.747
Dönem Karı (Zararı)
20 22.307.856 22.307.856 374.305 22.682.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.343.814 -45.752 -1.389.566 -27.848 -1.417.414
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -2.491.546 -803.655 1.754.343 30.728.220 22.307.856 84.155.804 1.093.044 85.248.848
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -2.917.082 -875.903 1.759.343 33.965.878 72.974.489 141.042.007 4.816.624 145.858.631
Transferler
72.974.489 -72.974.489
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-879.929 -73.649 17.227.007 16.273.429 1.669.018 17.942.447
Dönem Karı (Zararı)
20 17.227.007 17.227.007 1.688.800 18.915.807
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -879.929 -73.649 -953.578 -19.782 -973.360
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
147.794 -150.519 -2.725 2.725 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.797.011 -949.552 1.907.137 106.789.848 17.227.007 157.312.711 6.488.367 163.801.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.991.539 -5.062.726
Dönem Karı (Zararı)
20 18.915.807 22.682.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.952.284 -7.144.619
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 2.855.543 1.260.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.176.414 342.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.778.464 274.872
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.397.950 67.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 1.224.574 -2.138.855
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -14.155.421 -4.736.294
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 15.379.995 2.597.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.841.445 2.742.524
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-145.692 -9.350.947
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-145.692 -9.350.947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.202.268 -18.926.645
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.991.534 278.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.091 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.994.625 278.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.948.846 -7.551.572
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.188.063 -4.880.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.239.217 -2.670.757
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
487.840 5.513.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.757.756 1.973.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.879 16.990
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.753.877 1.956.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
621.836 -873.830
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.468.340 3.158.286
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
74.471.236 644.346
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.896 2.513.940
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-17.058.254 -17.144.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.134.870 -4.279.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.134.870 -4.279.919
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.070.359 -3.389.103
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.080.141 -1.378.402
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.321 -295.221
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-140.383.815 10.296.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.771
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.220.998 -1.893.789
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.220.998 -1.893.789
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.060.000
Alınan Faiz
688.412 130.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.717.024 -5.054.583
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-545.572 -6.785.262
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-545.572 -6.785.262
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-258.466 -278.464
Ödenen Faiz
-15.379.995 -2.597.437
Alınan Faiz
13.467.009 4.606.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.109.300 179.251
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-73.649 -45.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.182.949 133.499
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.891.939 6.050.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.708.990 6.184.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.708.990 77.891.939
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 23.570.394 15.976.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.091 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 23.567.303 15.976.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 24.323.513 23.453.252
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.543.037 14.433.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.780.476 9.019.692
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 71.868.220 72.356.060
Peşin Ödenmiş Giderler
17.808.009 6.863.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 17.808.009 6.863.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.854.737 7.220.905
Diğer Dönen Varlıklar
3.563.387 3.373.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 3.563.387 3.373.379
ARA TOPLAM
145.697.250 207.135.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.697.250 207.135.492
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 23.868.442 23.868.442
Diğer Alacaklar
43.804.492 30.725.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.782.178 30.703.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.314 22.315
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.753.384 3.850.686
Maddi Duran Varlıklar
13 147.246.380 8.500.167
Binalar
13 121.528.750 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 6.890.460 5.777.651
Taşıtlar
13 331.388 401.180
Mobilya ve Demirbaşlar
13 382.972 394.798
Özel Maliyetler
13 143.500 164.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 17.969.310 1.762.038
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 783.058 1.035.103
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 119.827 154.317
Lisanslar
15 119.827 154.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 6.193.835 3.136.338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
225.769.418 71.270.960
TOPLAM VARLIKLAR
371.466.668 278.406.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.526.399 1.702.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.526.399 1.702.567
Banka Kredileri
8 1.279.624 1.140.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 246.775 561.775
Ticari Borçlar
25.990.975 14.233.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 73.134 69.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.917.841 14.163.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.380.791 1.758.955
Diğer Borçlar
90.030.795 15.168.280
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 88.169.319 13.323.083
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.861.476 1.845.197
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
34.267.371 52.158.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 34.267.371 52.158.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 10.180.798 9.951.772
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.050.045 1.413.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.050.045 1.413.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 19.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.175
ARA TOPLAM
166.427.174 96.406.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.427.174 96.406.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.722.931 2.350.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.722.931 2.350.801
Banka Kredileri
8 1.092.964 1.777.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 629.967 573.433
Diğer Borçlar
9 23.655.865 24.030.865
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 23.655.865 24.030.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.026.261 9.759.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 15.026.261 9.759.418
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.238.416 36.141.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
207.665.590 132.547.821
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.312.711 141.042.007
Ödenmiş Sermaye
21 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 16.135.282 16.135.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.797.011 -2.917.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.797.011 -2.917.081
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.797.011 -2.917.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-949.552 -875.904
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -949.552 -875.904
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.907.137 1.759.343
Yasal Yedekler
21 1.907.137 1.759.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 106.789.848 33.965.878
Net Dönem Karı veya Zararı
20 17.227.007 72.974.489
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.488.367 4.816.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.801.078 145.858.631
TOPLAM KAYNAKLAR
371.466.668 278.406.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 191.860.754 113.738.275
Satışların Maliyeti
22 -145.103.000 -84.938.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.757.754 28.799.906
BRÜT KAR (ZARAR)
46.757.754 28.799.906
Genel Yönetim Giderleri
23 -8.772.890 -5.710.433
Pazarlama Giderleri
23 -13.714.577 -9.298.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 6.548.575 3.284.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -7.284.120 -2.759.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.534.742 14.316.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.135.496 9.098.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.670.238 23.415.544
Finansman Gelirleri
27 13.467.009 4.606.580
Finansman Giderleri
27 -15.379.995 -2.597.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.757.252 25.424.685
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.841.445 -2.742.524
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -6.674.014 -3.105.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.832.569 363.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.915.807 22.682.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.915.807 22.682.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.688.800 374.305
Ana Ortaklık Payları
17.227.007 22.307.856
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-899.711 -1.371.216 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.124.639 -1.757.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
224.928 386.753 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 224.928 386.753
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19 -73.649 -46.200 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -73.649 -46.200 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-973.360 -1.417.416 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.942.447 21.264.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.669.018 346.457
Ana Ortaklık Payları
16.273.429 20.918.288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959331


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.