KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2023 - 19:26
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 32.380.376 24.045.792 14.891.117 12.576.250
Satışların Maliyeti
4 -25.186.289 -18.016.045 -11.113.923 -9.256.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.194.087 6.029.747 3.777.194 3.320.124
BRÜT KAR (ZARAR)
7.194.087 6.029.747 3.777.194 3.320.124
Genel Yönetim Giderleri
4 -1.810.630 -796.573 -514.268 -488.624
Pazarlama Giderleri
4 -259.810 -160.604 -140.754 -65.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 1.115.912 317.512 702.425 227.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -807.605 -384.098 -632.465 -241.101
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.431.954 5.005.984 3.192.132 2.752.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4,11 5.828.305 2.225.444 1.425.114 1.257.329
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4,11 -2.563.492 -12.891.263 -606.585 -9.207.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.696.767 -5.659.835 4.010.661 -5.197.304
Finansman Gelirleri
4 744.185 1.289.756 541.882 804.898
Finansman Giderleri
4 -713.836 -434.256 -237.417 -304.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.727.116 -4.804.335 4.315.126 -4.696.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.252.483 -164.558 -1.824.356 227.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.844.982 -1.326.691 -1.297.144 -746.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-407.501 1.162.133 -527.212 974.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.474.633 -4.968.893 2.490.770 -4.468.711
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.474.633 -4.968.893 2.490.770 -4.468.711
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
202.564 8.302 32.725 16.934
Ana Ortaklık Payları
6.272.069 -4.977.195 2.458.045 -4.485.645
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

adi hisse senedi (tam TL) 1,07000000 -0,85000000 0,42000000 -0,77000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.210.714 722.047
Dönem Karı (Zararı)
6.474.633 -4.968.893
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.214.300 11.032.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
926.947 684.607
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.298 -9.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.884 48.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-710.320 -591.781
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-188.954 -226.159
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.891 1.150.511
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.252.483 164.558
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-120.676 -64.948
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.397.475 9.876.252
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
507.563 -4.254.718
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.392 -637.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
375.563 -496.497
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.183.094 -1.087.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.570.603 -1.417.141
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.480.117 -616.998
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.767.896 1.808.493
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.451.601 -1.080.735
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-105.581 -5.711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.492.278 -8.910.830
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
19.349.028 9.937.253
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-16.746.003 -19.141.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
291.167 237.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.093.369 -541.961
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.181 -156.667
Alınan Temettüler
188.954 226.159
Alınan Faiz
508.682 528.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.004.858 -3.672.653
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.720 7.586
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.720 7.586
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.333.323 401.611
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.137.368 -251.348
Ödenen Temettüler
-2.401.360 -3.884.346
Ödenen Faiz
-16.873 -46.046
Alınan Faiz
204.700 99.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.698.134 -11.861.436
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.292.491 5.925.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.990.625 -5.935.905
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.189.897 27.480.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.180.522 21.544.583


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28.180.522 19.189.897
Finansal Yatırımlar
13 39.381.373 27.638.335
Ticari Alacaklar
8.037.541 5.852.084
Diğer Alacaklar
196.098 133.624
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
136 6
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
195.962 133.618
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
617.284 528.327
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
5 617.284 528.327
Stoklar
7.443.571 6.961.883
Peşin Ödenmiş Giderler
6.259.482 4.340.516
Diğer Dönen Varlıklar
1.032.833 1.166.312
ARA TOPLAM
91.148.704 65.810.978
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
376.126 309.130
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.524.830 66.120.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13 54.642.404 39.129.811
Ticari Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 47.256.907 37.924.346
Maddi Duran Varlıklar
18.886.889 15.328.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.507.347 1.113.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
396.771 308.276
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
396.771 308.276
Peşin Ödenmiş Giderler
111.633 112.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
603.089 403.183
Diğer Duran Varlıklar
1.683 1.278
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.406.723 94.321.322
TOPLAM VARLIKLAR
214.931.553 160.441.430
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
684.224 1.053.596
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
105.074 91.763
Ticari Borçlar
8.080.266 8.436.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
557.891 325.853
Diğer Borçlar
454.632 346.914
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
255 131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
454.377 346.783
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
21.505.229 14.629.079
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5 11.889.328 7.920.431
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9.615.901 6.708.648
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
734.864 1.103.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.434.853 977.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
220.027 179.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.214.826 797.963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.081.410 743.541
ARA TOPLAM
34.638.443 27.708.118
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.638.443 27.708.118
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.779.338 2.378.213
Diğer Borçlar
592.716 461.358
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
53.588 84.666
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
53.588 84.666
Uzun Vadeli Karşılıklar
400.018 359.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
400.018 359.340
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9.400.872 7.042.468
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.226.532 10.326.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.864.975 38.034.163
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
165.079.997 121.008.704
Ödenmiş Sermaye
10 6.021.689 6.021.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 65.042.413 45.435.258
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -3.271.811 -2.378.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.734.219 3.657.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.734.219 3.657.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.136.841 -25.387.443
Yabancı Para Çevrim Farkları
-38.021.013 -25.330.640
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-115.828 -56.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.418.304 2.190.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
121.999.955 89.508.405
Net Dönem Karı veya Zararı
6.272.069 1.961.307
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.986.581 1.398.563
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
167.066.578 122.407.267
TOPLAM KAYNAKLAR
214.931.553 160.441.430


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.621.689 30.735.579 -1.725.674 1.475.623 -16.081.249 -9.286 1.560.528 62.241.753 5.159.042 88.978.005 880.574 89.858.579
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
629.771 4.529.271 -5.159.042 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.437 385.076 -1.343.986 -2.358 17.758.070 -4.977.195 11.388.170 144.371 11.532.541
Dönem Karı (Zararı)
-4.977.195 -4.977.195 8.302 -4.968.893
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.437 385.076 -1.343.986 -2.358 17.758.070 16.365.365 136.069 16.501.434
Sermaye Arttırımı
400.000 4.489 -404.489 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.884.346 -3.884.346 -3.884.346
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
7.586 7.586 7.586
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.089.726 9.089.726 9.089.726
Dönem Sonu Bakiyeler
6.021.689 39.829.794 -2.149.525 1.860.699 -17.425.235 -11.644 2.190.299 80.240.259 -4.977.195 105.579.141 1.024.945 106.604.086
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.021.689 45.435.258 -2.378.303 3.657.492 -25.330.640 -56.803 2.190.299 89.508.405 1.961.307 121.008.704 1.398.563 122.407.267
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.682 228.005 1.735.984 -1.961.307 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-906.228 1.079.409 -12.690.373 -59.025 32.921.311 6.272.069 26.617.163 823.633 27.440.796
Dönem Karı (Zararı)
6.272.069 6.272.069 202.564 6.474.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-906.228 1.079.409 -12.690.373 -59.025 32.921.311 20.345.094 621.069 20.966.163
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.165.745 -2.165.745 -235.615 -2.401.360
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
12.720 12.720 12.720
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.607.155 19.607.155 19.607.155
Dönem Sonu Bakiyeler
6.021.689 65.042.413 -3.271.811 4.734.219 -38.021.013 -115.828 2.418.304 121.999.955 6.272.069 165.079.997 1.986.581 167.066.578


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.474.633 -4.968.893 2.490.770 -4.468.711
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.118.728 385.077 1.026.808 256.399
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
1.118.728 385.077 1.026.808 256.399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.847.435 16.116.357 19.383.598 13.435.420
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
19.848.164 16.116.393 19.383.819 13.436.941
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-729 -36 -221 -1.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-729 -36 -221 -1.521
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.966.163 16.501.434 20.410.406 13.691.819
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.440.796 11.532.541 22.901.176 9.223.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
823.633 144.371 594.278 87.106
Ana Ortaklık Payları
26.617.163 11.388.170 22.306.898 9.136.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186181


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8973 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,2214 Değişim: 0,02%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2583
Açılış: 31,2145
1.878,97 Değişim: 0,22%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.879,86
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.