;

KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2022 - 22:55
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,22 5,22 -19.072.729 -8.718.327
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.709.307 2.898.681
BRÜT KAR (ZARAR)
6.709.307 2.898.681
Genel Yönetim Giderleri
5,23 -760.212 -576.721
Pazarlama Giderleri
5,23 -241.258 -155.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5,25 499.525 296.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5,25 -1.083.569 -383.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.123.793 2.078.985
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5,26 3.014.353 3.768.602
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5,26 -1.805.265 -682.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.332.881 5.165.526
Finansman Gelirleri
5,27 962.115 320.150
Finansman Giderleri
5,28 -328.952 -185.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.966.044 5.299.918
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.890.088 -781.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5,30 -1.091.467 -753.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5,30 -798.621 -27.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.075.956 4.518.160
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.075.956 4.518.160
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-83.086 13.100
Ana Ortaklık Payları
5.159.042 4.505.060
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Adi hisse senedi (tam TL) 31 0,94000000 0,82000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.974.937 2.697.278
Dönem Karı (Zararı)
5.075.956 4.518.160
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.960.113 -1.107.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.101.355 657.402
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.002 -2.154
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
83.525 42.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26,27,28 -792.338 -744.063
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
26 -199.869 -175.444
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26,27,28 -759.017 80.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 1.890.088 781.758
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -83.218 -33.123
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
26 736.589 -1.715.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.989.124 123.679
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
881.432 -565.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.244.728 51.739
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
191.219 39.020
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.406.812 -63.362
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.754.389 661.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.025.193 3.534.257
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -1.010.049 -829.766
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-40.207 -7.213
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.398.161 1.183.963
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
9.279.457 7.180.039
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-12.229.322 -6.208.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
672.519 97.553
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,14,15 -1.544.058 -502.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -498.564 -308.639
Alınan Temettüler
26 199.869 175.444
Alınan Faiz
721.938 750.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.304.866 -1.412.928
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -363.090
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -363.090
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 620.383 284.091
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -986.060 -398.199
Ödenen Temettüler
-2.000.019 -926.017
Ödenen Faiz
-31.280 -32.680
Alınan Faiz
92.110 22.967
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.271.910 2.468.313
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.287.713 1.403.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.559.623 3.872.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.907.536 6.035.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 27.467.159 9.907.536


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.480.488 9.914.877
Finansal Yatırımlar
7 29.430.334 10.834.620
Ticari Alacaklar
9 3.676.067 2.445.214
Diğer Alacaklar
180.125 20.823
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,32 25 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 180.100 20.823
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
298.183 114.667
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 298.183 114.667
Stoklar
11 3.408.746 1.965.260
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.477.235 820.986
Diğer Dönen Varlıklar
20 845.282 355.203
ARA TOPLAM
67.796.460 26.471.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
29 270.573 171.097
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.067.033 26.642.747
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 13.272.104 11.591.939
Ticari Alacaklar
9 116.750 126.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 27.060.589 14.035.809
Maddi Duran Varlıklar
14 11.828.391 9.051.054
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
782.172 458.044
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 782.172 458.044
Peşin Ödenmiş Giderler
16 20.439 83.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 176.468 62.417
Diğer Duran Varlıklar
20 1.042 1.826
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.257.955 35.411.072
TOPLAM VARLIKLAR
121.324.988 62.053.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 643.944 403.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 160.491 143.048
Ticari Borçlar
9 4.642.606 1.231.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 281.809 176.545
Diğer Borçlar
199.153 146.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,32 101 133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 199.052 146.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15.329.233 4.931.970
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 7.296.235 2.301.639
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 8.032.998 2.630.331
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 364.792 142.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
839.808 430.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 122.189 67.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 717.619 363.865
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 941.085 284.004
ARA TOPLAM
23.402.921 7.891.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.402.921 7.891.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.394.581 839.035
Diğer Borçlar
10 326.826 140.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
41.694 10.140
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 41.694 10.140
Uzun Vadeli Karşılıklar
122.249 98.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 122.249 98.037
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 6.178.138 3.378.620
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.063.488 4.466.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.466.409 12.357.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.978.005 49.133.937
Ödenmiş Sermaye
21 5.621.689 5.621.689
Sermaye Düzeltme Farkları
21 30.735.579 14.400.858
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -1.725.674 -950.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.475.623 822.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.475.623 822.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.090.535 -9.707.148
Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.081.249 -9.699.767
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.286 -7.381
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.560.528 1.265.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
62.241.753 33.176.305
Net Dönem Karı veya Zararı
5.159.042 4.505.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
880.574 562.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.858.579 49.696.135
TOPLAM KAYNAKLAR
121.324.988 62.053.819


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622
Transferler
357 264.831 3.623.572 -3.888.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.029 129.450 -2.738.079 -844 5.927.709 4.505.060 7.711.267 152.487 7.863.754
Dönem Karı (Zararı)
4.505.060 4.505.060 13.100 4.518.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.029 129.450 -2.738.079 -844 5.927.709 3.206.207 139.387 3.345.594
Sermaye Arttırımı
21 600.000 48.483 -648.483
Kar Payları
-922.489 -922.489 -3.528 -926.017
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -363.090 -363.090 -363.090
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.695.866 3.695.866 3.695.866
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135
Transferler
578 295.068 4.209.414 -4.505.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-775.317 652.975 -6.381.482 -1.905 26.848.610 5.159.042 25.501.923 325.819 25.827.742
Dönem Karı (Zararı)
5.159.042 5.159.042 -83.086 5.075.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-775.317 652.975 -6.381.482 -1.905 26.848.610 20.342.881 408.905 20.751.786
Kar Payları
-1.992.576 -1.992.576 -7.443 -2.000.019
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16.334.721 16.334.721 16.334.721
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 30.735.579 -1.725.674 1.475.623 -16.081.249 -9.286 1.560.528 62.241.753 5.159.042 88.978.005 880.574 89.858.579


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.075.956 4.518.160
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
651.780 126.939
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 69.501 -3.919
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -6.393 -7.183
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 601.021 135.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 -12.349 2.470
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
21,30 -13.628 1.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 1.279 1.437
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.100.006 3.218.655
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.095.889 3.217.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.117 697
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.117 697
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.751.786 3.345.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.827.742 7.863.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
325.819 152.487
Ana Ortaklık Payları
25.501.923 7.711.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006680


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.