KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 19:44
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 8.249.715 5.554.485 4.670.238 2.697.365
Satışların Maliyeti
4 -5.450.309 -4.073.848 -3.356.841 -2.160.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.799.406 1.480.637 1.313.397 536.670
BRÜT KAR (ZARAR)
2.799.406 1.480.637 1.313.397 536.670
Genel Yönetim Giderleri
4 -301.579 -220.860 -131.067 -117.060
Pazarlama Giderleri
4 -124.198 -70.308 -58.831 -32.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 125.994 111.700 74.500 36.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -221.345 -101.925 -100.379 -60.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.278.278 1.199.244 1.097.620 363.011
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4,11 1.801.476 1.143.724 1.293.591 740.725
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4,11 -235.491 -552.839 255.244 1.428.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.844.263 1.790.129 2.646.455 2.532.505
Finansman Gelirleri
4 283.368 135.856 30.266 37.661
Finansman Giderleri
4 -208.441 -47.979 -91.383 29.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.919.190 1.878.006 2.585.338 2.599.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-713.926 -195.668 -528.405 -220.106
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-525.719 -266.420 -387.360 -133.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-188.207 70.752 -141.045 -86.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.205.264 1.682.338 2.056.933 2.379.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.205.264 1.682.338 2.056.933 2.379.769
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.319 -2.265 11.059 -5.234
Ana Ortaklık Payları
3.187.945 1.684.603 2.045.874 2.385.003
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam TL) 0,58000000 0,31000000 0,37000000 0,44000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.035.743 1.674.758
Dönem Karı (Zararı)
3.205.264 1.682.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-149.832 79.459
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
407.638 293.215
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.040 -3.484
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.011 15.644
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-330.456 -347.209
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-94.013 -117.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
60.053 -12.699
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
713.926 195.668
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.837 -34.220
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-883.114 89.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.471.396 186.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.038 -384.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.718 361.540
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-168.172 -198.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
987.314 243.996
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.869.010 163.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.526.828 1.948.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-483.646 -270.899
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.439 -2.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-184.730 -146.003
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.959.546 3.212.738
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.974.913 -3.700.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.445 101.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-685.874 -185.105
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.905 -42.367
Alınan Temettüler
94.013 117.354
Alınan Faiz
328.958 349.785
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.357.225 -1.180.407
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -181.909
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -181.909
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.152 128.784
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-424.824 -197.427
Ödenen Temettüler
-1.997.438 -925.777
Ödenen Faiz
-12.821 -14.858
Alınan Faiz
12.706 10.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.493.788 348.348
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.580.136 816.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.073.924 1.164.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.907.536 6.035.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.981.460 7.200.266


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13.990.165 9.914.877
Finansal Yatırımlar
16.350.893 10.834.620
Ticari Alacaklar
2.930.799 2.445.214
Diğer Alacaklar
24.002 20.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.002 20.823
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
186.076 114.667
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
5 186.076 114.667
Stoklar
2.505.131 1.965.260
Peşin Ödenmiş Giderler
1.122.080 820.986
Diğer Dönen Varlıklar
455.809 355.203
ARA TOPLAM
37.564.955 26.471.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
192.080 171.097
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.757.035 26.642.747
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.237.362 11.591.939
Ticari Alacaklar
121.894 126.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 16.950.739 14.035.809
Maddi Duran Varlıklar
9.870.744 9.051.054
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
530.087 458.044
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
530.087 458.044
Peşin Ödenmiş Giderler
95.057 83.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
106.486 62.417
Diğer Duran Varlıklar
731 1.826
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.913.100 35.411.072
TOPLAM VARLIKLAR
76.670.135 62.053.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.658 403.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
145.178 143.048
Ticari Borçlar
2.447.516 1.231.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
154.053 176.545
Diğer Borçlar
174.857 146.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
124 133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
174.733 146.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7.744.013 4.931.970
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5 3.145.162 2.301.639
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4.598.851 2.630.331
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
216.103 142.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
419.701 430.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
61.266 67.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
358.435 363.865
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
537.296 284.004
ARA TOPLAM
12.049.375 7.891.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.049.375 7.891.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
918.342 839.035
Diğer Borçlar
164.125 140.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
40.925 10.140
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
40.925 10.140
Uzun Vadeli Karşılıklar
103.359 98.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
103.359 98.037
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.029.599 3.378.620
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.256.350 4.466.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.305.725 12.357.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.660.644 49.133.937
Ödenmiş Sermaye
10 5.621.689 5.621.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 18.123.325 14.400.858
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -1.127.041 -950.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
956.623 822.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
956.623 822.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.511.621 -9.707.148
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.503.499 -9.699.767
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.122 -7.381
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.560.529 1.265.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.849.195 33.176.305
Net Dönem Karı veya Zararı
3.187.945 4.505.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
703.766 562.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.364.410 49.696.135
TOPLAM KAYNAKLAR
76.670.135 62.053.819


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622
Transferler
176 264.831 3.623.753 -3.888.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.163 87.172 -2.031.927 -3.578 3.905.768 1.684.603 3.569.875 57.526 3.627.401
Dönem Karı (Zararı)
1.683.603 1.684.603 -2.265 1.682.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.163 87.172 -2.031.927 -3.578 3.905.768 1.885.272 59.791 1.945.063
Sermaye Arttırımı
600.000 4.461 -604.461
Kar Payları
-922.489 -922.489 -3.288 -925.777
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-181.909 -181.909 -181.909
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.380.684 2.380.684 2.380.684
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 13.041.654 -729.310 779.611 -8.993.615 -10.115 1.265.460 31.198.567 1.684.603 43.858.544 467.477 44.326.021
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135
Transferler
194 295.069 4.209.797 -4.505.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.684 134.359 -1.803.732 -741 6.455.669 3.187.945 7.796.816 146.430 7.943.246
Dönem Karı (Zararı)
3.187.945 3.187.945 17.319 3.205.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.684 134.359 -1.803.732 -741 6.455.669 4.608.871 129.111 4.737.982
Kar Payları
-1.992.576 -1.992.576 -4.862 -1.997.438
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.722.467 3.722.467 3.722.467
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 18.123.325 -1.127.041 956.623 -11.503.499 -8.122 1.560.529 41.849.195 3.187.945 58.660.644 703.766 59.364.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.205.264 1.682.338 2.056.933 2.379.769
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
138.278 87.172 40.307 36.295
Yabancı Para Çevrim Farkları
138.278 87.172 40.307 36.295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.599.704 1.857.891 1.691.407 1.630.641
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.599.073 1.860.476 1.689.078 1.630.223
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
631 -2.585 2.329 418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
631 -2.585 2.329 418
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.737.982 1.945.063 1.731.714 1.666.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.943.246 3.627.401 3.788.647 4.046.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
146.430 57.526 90.675 17.962
Ana Ortaklık Payları
7.796.816 3.569.875 3.697.972 4.028.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958137


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6670 Değişim: 0,03%
Düşük 8,6572 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1789 Değişim: 0,18%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,82 Değişim: 0,05%
Düşük 490,83 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.