KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 19:03
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 3.579.477 2.857.120
Satışların Maliyeti
4 -2.093.468 -1.913.153
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.486.009 943.967
BRÜT KAR (ZARAR)
1.486.009 943.967
Genel Yönetim Giderleri
4 -170.512 -103.800
Pazarlama Giderleri
4 -65.367 -37.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 51.494 75.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -120.966 -41.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.180.658 836.233
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4,11 507.885 402.999
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4,11 -490.735 -1.981.608
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.197.808 -742.376
Finansman Gelirleri
4 253.102 98.195
Finansman Giderleri
4 -117.058 -77.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.333.852 -721.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-185.521 24.438
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-138.359 -132.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-47.162 156.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.148.331 -697.431
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.148.331 -697.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.260 2.969
Ana Ortaklık Payları
1.142.071 -700.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam TL) 0,21000000 -0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.689.875 724.887
Dönem Karı (Zararı)
1.148.331 -697.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
433.915 1.739.371
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
199.408 161.773
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-32.687 -32.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.016 11.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-181.214 -186.247
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-30.094 -16.848
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37.785 -9.795
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
185.521 -24.438
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-922 -2.610
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
235.102 1.839.260
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.279.970 -166.811
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
641.937 -369.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.821 161.791
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.369 -65.837
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
246.275 871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
575.948 106.358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.862.216 875.129
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-168.364 -149.239
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.977 -1.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
166.141 -1.307.696
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
974.482 1.775.066
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-804.597 -3.152.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.038 11.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-220.473 -83.236
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.867 -52.180
Alınan Temettüler
30.094 16.848
Alınan Faiz
173.464 176.986
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.377 -208.407
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -173.236
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -173.236
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.035 13.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.826 -57.918
Ödenen Faiz
-5.269 -6.216
Alınan Faiz
12.683 15.678
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.811.639 -791.216
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.166.255 605.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.977.894 -186.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.907.536 6.035.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.885.430 5.849.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13.893.757 9.914.877
Finansal Yatırımlar
13.785.073 10.834.620
Ticari Alacaklar
2.135.293 2.445.214
Diğer Alacaklar
22.912 20.823
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.879 20.823
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
293.762 114.667
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
5 293.762 114.667
Stoklar
2.310.045 1.965.260
Peşin Ödenmiş Giderler
993.592 820.986
Diğer Dönen Varlıklar
322.348 355.203
ARA TOPLAM
33.756.782 26.471.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
186.545 171.097
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.943.327 26.642.747
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.216.955 11.591.939
Ticari Alacaklar
143.915 126.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 15.718.533 14.035.809
Maddi Duran Varlıklar
9.476.331 9.051.054
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
512.887 458.044
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
512.887 458.044
Peşin Ödenmiş Giderler
99.201 83.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
74.206 62.417
Diğer Duran Varlıklar
586 1.826
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.242.614 35.411.072
TOPLAM VARLIKLAR
71.185.941 62.053.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
394.803 403.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
153.824 143.048
Ticari Borçlar
1.642.870 1.231.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
121.518 176.545
Diğer Borçlar
165.841 146.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
133 133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
165.708 146.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6.368.725 4.931.970
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5 2.633.368 2.301.639
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
3.735.357 2.630.331
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
128.287 142.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
409.816 430.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
69.839 67.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
339.977 363.865
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
318.224 284.004
ARA TOPLAM
9.703.908 7.891.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.703.908 7.891.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
932.084 839.035
Diğer Borçlar
158.248 140.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
44.470 10.140
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
44.470 10.140
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.869 98.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
101.869 98.037
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.706.498 3.378.620
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.943.169 4.466.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.647.077 12.357.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.920.911 49.133.937
Ödenmiş Sermaye
10 5.621.689 5.621.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 17.088.988 14.400.858
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -1.077.947 -950.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
920.130 822.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
920.130 822.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.537.244 -9.707.148
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.527.174 -9.699.767
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.070 -7.381
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.265.460 1.265.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.497.764 33.176.305
Net Dönem Karı veya Zararı
1.142.071 4.505.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
617.953 562.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.538.864 49.696.135
TOPLAM KAYNAKLAR
71.185.941 62.053.819


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622
Transferler
264.831 3.623.929 -3.888.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.066 50.877 -2.363.194 -3.637 2.603.552 -700.400 -458.868 39.564 -419.304
Dönem Karı (Zararı)
-700.400 -700.400 2.969 -697.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.066 50.877 -2.363.194 -3.637 2.603.552 241.532 36.595 278.127
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-173.236 -173.236 -173.236
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.519.731 1.519.731 1.519.731
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 12.176.240 -694.540 743.140 -9.324.882 -10.174 1.265.460 31.423.477 -700.400 39.900.010 452.803 40.352.813
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135
Transferler
89 4.504.971 -4.505.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.590 97.971 -1.827.407 -2.689 4.816.488 1.142.071 4.098.844 55.755 4.154.599
Dönem Karı (Zararı)
1.142.071 1.142.071 6.260 1.148.331
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.590 97.971 -1.827.407 -2.689 4.816.488 2.956.773 49.495 3.006.268
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.688.130 2.688.130 2.688.130
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 17.088.988 -1.077.947 920.130 -11.527.174 -10.070 1.265.460 42.497.764 1.142.071 55.920.911 617.953 56.538.864


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.148.331 -697.431
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
97.971 50.877
Yabancı Para Çevrim Farkları
97.971 50.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.908.297 227.250
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.909.995 230.253
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.698 -3.003
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-1.698 -3.003
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.006.268 278.127
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.154.599 -419.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.755 39.564 4.098.844 -458.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936286


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.