KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 - 21:13
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,22 10.733.112 13.917.742
Satışların Maliyeti
5,22 -8.260.104 -10.398.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.473.008 3.519.604
BRÜT KAR (ZARAR)
2.473.008 3.519.604
Genel Yönetim Giderleri
5,23 -612.954 -435.971
Pazarlama Giderleri
5,23 -135.130 -110.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5,25 319.606 372.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5,25 -200.603 -150.747
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.843.927 3.194.703
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5,26 3.361.323 981.287
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5,26 -745.237 -1.951.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.460.013 2.224.654
Finansman Gelirleri
5,27 199.047 262.105
Finansman Giderleri
5,28 -159.778 -251.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.499.282 2.235.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-630.569 -622.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5,30 -510.225 -481.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5,30 -120.344 -140.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.868.713 1.613.263
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.868.713 1.613.263
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.047 31.221
Ana Ortaklık Payları
3.888.760 1.582.042
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam TL) 31 0,79000000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.172.238 1.286.207
Dönem Karı (Zararı)
3.868.713 1.613.263
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.337.832 1.238.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,14,15 660.819 500.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
50.935 487
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.226 32.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26,27,28 -698.778 -583.507
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
26 -91.060 -56.593
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26,27,28 -46.651 -131.640
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 630.569 622.408
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -33.883 -6.067
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.759.587 1.520.349
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-94.422 -659.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.285.922 -1.039.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.614.739 -1.049.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.699 136.789
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
175.283 -429.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-998.127 693.494
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.661.726 -390.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.816.803 1.812.715
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -639.642 -515.635
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.923 -10.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
126.970 -1.262.771
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.386.715 3.886.392
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.430.546 -5.161.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
306.008 119.573
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,14,15 -836.619 -420.935
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -61.612 -301.360
Alınan Temettüler
26 91.060 56.593
Alınan Faiz
671.964 558.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.912.135 -962.622
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-144.219 -157.087
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-144.219 -157.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 114.934 35.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -397.187 -80.039
Ödenen Temettüler
-1.505.492 -782.069
Ödenen Faiz
-32.462 -31.470
Alınan Faiz
52.291 52.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.387.073 -939.186
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
356.648 1.286.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.743.721 347.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.291.808 2.944.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.035.529 3.291.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.041.469 3.297.069
Finansal Yatırımlar
7 6.923.960 4.732.270
Ticari Alacaklar
9 1.529.614 2.661.689
Diğer Alacaklar
5.785 5.538
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,32 51 104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.734 5.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
411.018 237.806
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 411.018 237.806
Stoklar
11 1.616.400 1.615.528
Peşin Ödenmiş Giderler
16 404.764 241.425
Diğer Dönen Varlıklar
20 291.243 350.803
ARA TOPLAM
17.224.253 13.142.128
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
29 138.673 122.978
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.362.926 13.265.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.555.843 9.077.494
Ticari Alacaklar
9 103.384 232.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 12.349.769 9.948.773
Maddi Duran Varlıklar
14 8.554.461 8.177.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
382.047 231.805
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 382.047 231.805
Peşin Ödenmiş Giderler
16 58.058 33.807
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 41.817 28.486
Diğer Duran Varlıklar
20 1.674 20.450
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.047.053 27.750.349
TOPLAM VARLIKLAR
49.409.979 41.015.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 197.260 286.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 113.594 99.504
Ticari Borçlar
9 1.047.678 1.811.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 131.507 103.905
Diğer Borçlar
110.969 109.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,32 152 153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 110.817 109.302
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.291.070 1.612.871
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 1.184.155 879.670
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 2.106.915 733.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 180.021 279.489
Kısa Vadeli Karşılıklar
302.693 349.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 69.803 77.758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 232.890 271.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 397.304 151.133
ARA TOPLAM
5.772.096 4.804.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.772.096 4.804.519
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 927.810 938.308
Diğer Borçlar
10 143.537 131.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.731 5.677
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 4.731 5.677
Uzun Vadeli Karşılıklar
80.056 70.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 80.056 70.016
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 3.056.127 2.546.593
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.212.261 3.692.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.984.357 8.496.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.012.383 32.106.171
Ödenmiş Sermaye
21 5.021.689 5.021.689
Sermaye Düzeltme Farkları
21 10.656.509 8.863.607
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -475.238 -293.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
692.263 892.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 692.263 892.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.968.225 -6.765.531
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.961.688 -6.756.884
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.537 -8.647
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.000.629 853.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.195.996 21.952.033
Net Dönem Karı veya Zararı
3.888.760 1.582.042
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
413.239 412.600
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.425.622 32.518.771
TOPLAM KAYNAKLAR
49.409.979 41.015.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913
Transferler
-7.036 149.403 2.425.369 -2.567.736
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.515 232.179 -2.716.667 -9.706 6.772.391 1.582.042 5.821.724 127.210 5.948.934
Dönem Karı (Zararı)
1.582.042 1.582.042 31.221 1.613.263
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.515 232.179 -2.716.667 -9.706 6.772.391 4.239.682 95.989 4.335.671
Sermaye Arttırımı
21 400.000 34.211 -434.211
Kar Payları
-779.588 -779.588 -2.481 -782.069
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -157.087 -157.087 -157.087
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.807.080 3.807.080 3.807.080
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771
Transferler
-8.145 147.407 1.442.780 -1.582.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.854 -191.866 -204.804 2.110 3.266.497 3.888.760 6.722.843 40.817 6.763.660
Dönem Karı (Zararı)
3.888.760 3.888.760 -20.047 3.868.713
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.854 -191.866 -204.804 2.110 3.266.497 2.834.083 60.864 2.894.947
Kar Payları
-1.465.314 -1.465.314 -40.178 -1.505.492
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -144.219 -144.219 -144.219
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.792.902 1.792.902 1.792.902
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.868.713 1.613.263
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-192.637 234.083
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 -337.914 6.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -964 2.380
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 118.973 255.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 27.268 -30.612
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
21,30 27.075 -30.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 193 -476
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.087.584 4.101.588
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.084.357 4.111.712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.227 -10.124
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.227 -10.124
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.894.947 4.335.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.763.660 5.948.934
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.817 127.210
Ana Ortaklık Payları
6.722.843 5.821.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824400


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.