KAP ***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 19:58
KAP ***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 9.327.279 7.807.517 4.843.643 3.746.993
Satışların Maliyeti
15 -6.611.136 -5.533.882 -3.427.938 -2.498.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.716.143 2.273.635 1.415.705 1.248.848
BRÜT KAR (ZARAR)
2.716.143 2.273.635 1.415.705 1.248.848
Genel Yönetim Giderleri
16 -991.047 -837.272 -485.106 -422.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 176.891 131.103 68.560 62.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -378.281 -292.939 -247.306 -206.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.523.706 1.274.527 751.853 682.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.523.706 1.274.527 751.853 682.044
Finansman Gelirleri
18 76.569 56.175 27.702 24.331
Finansman Giderleri
18 -931.804 -621.453 -525.429 -328.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
668.471 709.249 254.126 377.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-209.630 -210.277 -92.704 -121.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -235.995 -38.778 -62.285 -29.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 26.365 -171.499 -30.419 -91.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
458.841 498.972 161.422 256.110
DÖNEM KARI (ZARARI)
458.841 498.972 161.422 256.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
458.841 498.972 161.422 256.110
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 13 0,39000000 0,42000000 0,14000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.548.824 559.279
Dönem Karı (Zararı)
458.841 498.972
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
458.841 498.972
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
698.764 578.716
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 180.670 123.501
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
372.490 157.578
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 372.490 157.578
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.488 141.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.918 18.945
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.570 15.087
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 107.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
826.079 545.528
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -76.569 -56.175
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
902.648 601.703
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.539 107.689
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.225 -78.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4.225 -78.982
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 209.630 210.277
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -954.357 -628.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-257.954 -1.264.585
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
103.081 -794.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
368.653 -368.615
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
878 -75.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
lardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.109 -34.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
899.651 -186.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.872 -28.687
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -107.296 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -224.764 -6.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.013.105 781.071
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-854.764 -832.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-182.395 -28.092
Alınan Faiz
91.968 54.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -764.337 -858.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.297 215.420
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.288.952 19.697.216
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.779.584 -18.677.703
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.968 0
Ödenen Temettüler
-472.427 -354.321
Ödenen Faiz
-752.676 -449.772
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
935.357 -57.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
935.357 -57.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 562.352 172.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.497.709 115.254


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.564.549 562.352
Ticari Alacaklar
6 2.937.819 3.512.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.704 130.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.916.115 3.381.557
Diğer Alacaklar
7 687.799 458.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
687.799 458.449
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 876.804 791.117
Türev Araçlar
21 367.108 313.028
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
367.108 313.028
Stoklar
147.075 147.956
Peşin Ödenmiş Giderler
35.832 71.355
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.832 71.355
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 443 8.565
Diğer Dönen Varlıklar
8.481 6.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.481 6.973
ARA TOPLAM
6.625.910 5.872.184
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.625.910 5.872.184
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.040.021 983.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.040.021 983.545
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 8.763.663 8.503.518
Maddi Duran Varlıklar
10 483.601 358.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 166.909 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.633.244 6.745.195
Peşin Ödenmiş Giderler
761 2.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 26.365 2.847
Diğer Duran Varlıklar
32.856 124.165
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
32.856 124.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.147.420 16.720.626
TOPLAM VARLIKLAR
23.773.330 22.592.810
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 2.422.190 998.170
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 5.012.752 2.435.639
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 48.513 44.302
Ticari Borçlar
6 1.872.421 2.480.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 148.794 94.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.723.627 2.386.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
81.036 43.217
Diğer Borçlar
7 155.238 223.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
155.238 223.902
Türev Araçlar
21 15.668 3.582
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.318 74.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.318 74.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 55.525 52.416
Kısa Vadeli Karşılıklar
236.242 364.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.639 28.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
230.603 335.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
238.376 290.905
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
238.376 290.905
ARA TOPLAM
10.151.279 7.011.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.151.279 7.011.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 3.674.685 5.765.047
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 325.317 321.720
Diğer Borçlar
7 1.782.587 1.693.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.782.587 1.693.350
Türev Araçlar
21 0 7.722
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 7.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
133.178 115.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
133.178 115.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.371.862 1.378.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.287.629 9.281.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.438.908 16.293.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.334.422 6.298.915
Ödenmiş Sermaye
13 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.626.532 2.784.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.452 23.359
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
72.452 23.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 251.545 216.612
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.743.107 1.344.547
Net Dönem Karı veya Zararı
458.841 747.697
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.334.422 6.298.915
TOPLAM KAYNAKLAR
23.773.330 22.592.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.836.364 -5.241 185.265 4.340 690.597 988.009 5.880.403 5.880.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-51.609 36.855 1.002.763 -988.009 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.151 498.972 524.123 524.123
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-354.321 -354.321 -354.321
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.151 0 0 0 -5.241 0 0 0 0 0 0 222.120 4.340 0 0 1.339.039 498.972 0 6.050.205 6.050.205
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.784.755 23.359 -3.464 216.612 4.340 1.344.547 747.697 6.298.915 6.298.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-158.223 34.933 870.987 -747.697 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.093 458.841 507.934 507.934
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-472.427 -472.427 -472.427
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.452 0 0 0 -3.464 0 0 0 0 0 0 251.545 4.340 0 0 1.743.107 458.841 0 6.334.422 6.334.422


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
458.841 498.972 161.422 256.110
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
49.093 25.151 43.088 21.583
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 45.019 32.244 35.872 27.784
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
45.019 32.244 35.872 27.784
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19 4.074 -7.093 7.216 -6.201
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.093 25.151 43.088 21.583
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
507.934 524.123 204.510 277.693
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
507.934 524.123 204.510 277.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780320


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: 0,00% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4527 Değişim: -0,08%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,4735
Açılış: 7,4586
9,0223 Değişim: 0,12%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,0469
Açılış: 9,0118
436,63 Değişim: -0,27%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 439,22
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.