" />

KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:35
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969
Transferler
24 -12.766.001 12.766.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -133.116 -133.116
Dönem Karı (Zararı)
27.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-160.378
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -748.139 31.348 -66.746.012 27.262 -24.456.085 -24.456.085
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -198.342 31.348 -66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603
Transferler
24 12.541.068 -12.541.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 4.569.885 4.569.885
Dönem Karı (Zararı)
4.972.754
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-402.870
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -601.212 31.348 -54.204.944 4.972.754 11.848.488 11.848.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.859.736 206.160
Dönem Karı (Zararı)
4.972.754 27.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.177.771 3.164.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 3.305.488 2.950.182
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
145.750 -196.345
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -60.442 -196.345
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 206.192
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.096.489 447.975
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 1.096.489 447.975
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.892
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
59.892
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -369.956 -96.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.789.830 -2.654.416
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.493.468 -2.243.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -6.493.468 6 225.919 -115.525
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.404.075 -2.236.239
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.490.668 176.844
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.123.746 1.547.583
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 3.123.746 1.547.583
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.923.164 67.752
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 6.923.164 67.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-674.448 149.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
103.092 149.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -777.540
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.360.695 537.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -500.959 -331.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-240.678 -191.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-240.678 -191.529
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -240.678 -191.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.637.173 177.116
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-403.514 237.008
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-403.514 237.008
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.233.659 -59.892
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -4.233.659 -59.892
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.115 191.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.115 191.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.309.657 1.167.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.291.542 1.359.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.291.542 1.309.657
Ticari Alacaklar
5 12.956.299 6.462.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
160.905 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.795.394 6.348.061
Diğer Alacaklar
6 568.736 794.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
568.736 794.655
Stoklar
7 13.510.635 9.106.560
Peşin Ödenmiş Giderler
8 906.740 559.630
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
906.740 559.630
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 901 76
Diğer Dönen Varlıklar
87.910 225.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 87.910 225.487
ARA TOPLAM
29.322.763 18.458.896
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.322.763 18.458.896
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
12 36.897.409 39.956.474
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.467.827 2.291.046
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.015 11.760
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.143.558
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.143.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.260.675 45.005.146
TOPLAM VARLIKLAR
72.583.438 63.464.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
929.206 1.276.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
929.206 1.276.915
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 929.206 1.276.915
Ticari Borçlar
17 8.636.600 2.024.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.636.600 2.024.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 726.081 157.824
Diğer Borçlar
18 10.177.004 6.225.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.876.509 5.905.174
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.300.495 320.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 200.591 153.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
200.591 153.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 455.478 298.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
455.478 298.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
188.888
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 188.888
ARA TOPLAM
21.313.848 10.136.850
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.313.848 10.136.850
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.703.315 8.815.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.703.315 8.815.998
Banka Kredileri
16 2.675.662 6.909.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.027.653 1.906.677
Ticari Borçlar
17 19.772.044 23.259.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
372.447 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.399.597 22.887.460
Diğer Borçlar
18 2.971.415
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.971.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 7.803.564 8.274.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.803.564 8.274.238
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.237.923 2.799.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.237.923 2.799.177
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 1.932.841 2.899.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.932.841 2.899.269
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.421.102 46.048.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.734.950 56.185.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.848.488 7.278.603
Ödenmiş Sermaye
24 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
24 200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 35.463.191 35.866.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 35.463.191 35.866.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-601.212 -198.342
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.064.403 36.064.403
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 31.348 31.348
Yasal Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -54.204.943 -66.746.012
Net Dönem Karı veya Zararı
24 4.972.754 12.541.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.848.488 7.278.603
TOPLAM KAYNAKLAR
72.583.438 63.464.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 65.682.445 39.912.770 20.048.083 16.412.294
Satışların Maliyeti
27 -53.779.966 -34.451.271 -17.966.327 -13.302.718
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.902.479 5.461.499 2.081.756 3.109.576
BRÜT KAR (ZARAR)
11.902.479 5.461.499 2.081.756 3.109.576
Genel Yönetim Giderleri
-4.009.100 -3.663.496 -1.394.529 -1.162.040
Pazarlama Giderleri
-2.426.955 -2.543.725 -744.906 -1.013.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.344.062 2.333.602 -1.564.877 150.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.700.721 -1.134.915 -556.169 471.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.109.765 452.965 -2.178.725 1.555.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.109.765 452.965 -2.178.725 1.555.577
Finansman Gelirleri
16.510 2.696
Finansman Giderleri
-523.477 -522.519 -159.076 -153.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.602.798 -69.554 -2.335.105 1.401.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
369.956 96.816 380.868 19.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 369.956 96.816 380.868 19.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.972.754 27.262 -1.954.237 1.420.890
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.972.754 27.262 -1.954.237 1.420.890
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 4.972.754 27.262 -1.954.237 1.420.890
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-402.870 -160.378 -189.886 -175.403
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -503.588 -200.472 -237.358 -219.254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
100.718 40.094 47.472 43.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 100.718 40.094 47.472 43.851
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-402.870 -160.378 -189.886 -175.403
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.569.884 -133.116 -2.144.123 1.245.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24 4.569.884 -133.116 -2.144.123 1.245.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973686


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.871 Değişim: -1,09% Hacim : 97.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.838 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0318 Değişim: 0,69%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9235 Değişim: 0,90%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0468
Açılış: 35,6018
2.502,34 Değişim: -1,06%
Düşük 2.495,44 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.