KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 07:07
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Transferler
24 -17.763.811 17.763.811
Dönem Karı (Zararı)
24 -12.766.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -94.601
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969
Transferler
24 -12.766.001 12.766.001
Dönem Karı (Zararı)
24 12.541.068 12.541.068 12.541.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 18.671.085 389.419 19.060.504 19.060.504
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 198.342 31.348 66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.770.283 4.224.184
Dönem Karı (Zararı)
12.541.068 -12.766.001
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.796.528 7.246.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13.14 4.918.456 7.241.998
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
375.786 -14.463
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 365.208
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.578 -14.463
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
680.722 393.660
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,23 680.722 393.660
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-483.970 1.541.671
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-483.970 1.541.671
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 7.305.534 -1.916.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.507.494 11.575.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.073.663 8.912.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.073.663 8.912.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-443.166 -580.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -443.166 -580.639
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.653.634 66.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 77.892
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.574.553 -3.119.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -19.574.553 -3.119.950
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.645.832 6.296.725
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -1.645.832 6.296.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.805.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-93.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 2.899.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.830.102 6.056.395
Ödenen Faiz
-509.548 -1.541.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -550.271 -290.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-193.805 -274.107
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -193.805 -274.107
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.434.626 -3.929.366
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-248.159
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-248.159
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -1.434.626 -3.681.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.852 20.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.852 20.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.167.805 1.147.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.309.657 1.167.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.309.657 1.167.805
Ticari Alacaklar
5 6.462.831 5.754.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
114.770 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.348.061 5.639.606
Diğer Alacaklar
6 794.655 351.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
794.655 351.489
Stoklar
7 9.106.560 6.452.926
Peşin Ödenmiş Giderler
8 559.630 637.522
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
559.630 637.522
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 76 525
Diğer Dönen Varlıklar
225.487 116.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 225.487 116.603
ARA TOPLAM
18.458.896 14.481.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.458.896 14.481.246
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
12 39.956.474 24.761.320
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.291.046 11.976.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11.760 34.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.005.146 39.518.614
TOPLAM VARLIKLAR
63.464.042 53.999.860
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.276.915 1.391.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.276.915 1.391.105
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.276.915 1.391.105
Ticari Borçlar
17 2.024.991 478.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.024.991 478.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 157.824 121.596
Diğer Borçlar
18 6.225.255 7.871.087
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.905.174 6.080.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
320.081 1.790.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 153.171 155.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
153.171 155.267
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 298.694 663.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
298.694 238.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
424.910
ARA TOPLAM
10.136.850 10.681.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.136.850 10.681.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.815.998 19.173.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.815.998 19.173.869
Banka Kredileri
16 6.909.321 7.901.428
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.906.677 11.272.441
Ticari Borçlar
17 23.259.907 44.380.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
372.447 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.887.460 44.008.228
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.274.238 871.350
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.799.177 3.215.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.799.177 3.215.869
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 2.899.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.899.269
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.048.589 67.641.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.185.439 78.322.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.278.603 -24.322.969
Ödenmiş Sermaye
24 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
24 200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 35.866.061 16.805.557
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 35.866.061 16.805.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.342 -587.761
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.064.403 17.393.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 31.348 31.348
Yasal Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -66.746.012 -53.980.011
Net Dönem Karı veya Zararı
24 12.541.068 -12.766.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.278.603 -24.322.969
TOPLAM KAYNAKLAR
63.464.042 53.999.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 54.919.059 37.577.599
Satışların Maliyeti
27 -46.594.355 -40.813.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.324.704 -3.235.751
BRÜT KAR (ZARAR)
8.324.704 -3.235.751
Genel Yönetim Giderleri
28 -4.792.542 -4.173.757
Pazarlama Giderleri
28 -3.512.625 -2.169.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 22.922.561 3.603.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -3.164.892 -5.699.458
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.777.206 -11.674.889
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.777.206 -11.674.889
Finansman Gelirleri
33 993.518 281.632
Finansman Giderleri
34 -924.122 -3.289.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.846.602 -14.682.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.305.534 1.916.328
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -7.305.534 1.916.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.541.068 -12.766.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.541.068 -12.766.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.541.068 -12.766.001
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
389.419 -94.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 486.774 -118.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -97.355 23.650
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-97.355 23.650
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
389.419 -94.601
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.930.487 -12.860.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.930.487 -12.860.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913801


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,00% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1054 Değişim: 0,00%
Düşük 8,0920 14.04.2021 Yüksek 8,1204
Açılış: 8,1057
9,7030 Değişim: 0,06%
Düşük 9,6811 14.04.2021 Yüksek 9,7081
Açılış: 9,6971
455,17 Değişim: 0,06%
Düşük 454,25 14.04.2021 Yüksek 456,25
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.