KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:14
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24 -17.763.811 17.763.811 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -8.343.546 -8.343.546
Dönem Karı (Zararı)
-8.575.953 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
232.407 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -260.753 31.348 -53.980.011 -8.575.953 -19.805.913 -19.805.913
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24 -12.766.001 12.766.001 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -133.116 -133.116
Dönem Karı (Zararı)
27.262 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-160.378 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -748.139 31.348 -66.746.012 27.262 -24.456.085 -24.456.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.160 2.385.863
Dönem Karı (Zararı)
27.262 -8.575.953
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.164.888 5.440.077
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 2.950.182 4.697.382
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-196.345 133.895
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -196.345
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 133.895
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
447.975 634.200
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 447.975 634.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.892 2.713.040
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
59.892 2.713.040
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -96.816 -2.738.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.654.416 8.220.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.243.989 8.101.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.243.989 8.101.998
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.236.239 -2.106.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 176.844
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.547.583 2.220.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.547.583 2.220.956
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.525 -473.280
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -115.525 -473.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
216.910 477.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
149.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 67.752 477.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
537.734 5.084.815
Ödenen Faiz
-2.526.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-331.574 -172.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-191.529 -234.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -191.529 -234.751
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-191.529 -234.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.116 -2.994.531
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.892 -1.781.109
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-59.892 -1.781.109
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.213.422
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
237.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
191.747 -843.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
191.747 -843.419
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.167.805 1.147.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.359.552 303.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.359.552 1.167.805
Ticari Alacaklar
5 7.998.365 5.754.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
114.770 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.883.595 5.639.606
Diğer Alacaklar
6 467.014 351.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
467.014 351.489
Stoklar
7 8.689.165 6.452.926
Peşin Ödenmiş Giderler
8 460.678 637.522
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
460.678 637.522
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 525
Diğer Dönen Varlıklar
10 320.337 116.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
320.337 116.603
ARA TOPLAM
19.295.111 14.481.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.295.111 14.481.246
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
12 22.023.858 24.761.320
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.607.378 11.976.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 13.348 34.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.390.450 39.518.614
TOPLAM VARLIKLAR
46.685.561 53.999.860
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
718.504 1.391.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
718.504 1.391.105
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 718.504 1.391.105
Ticari Borçlar
17 4.369.969 478.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.369.969 478.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 553.027 121.596
Diğer Borçlar
18 7.938.839 7.871.087
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.856.811 6.080.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.082.028 1.790.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 102.532 155.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
102.532 155.267
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 549.082 663.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
406.738 238.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
142.344 424.910
ARA TOPLAM
14.231.953 10.681.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.231.953 10.681.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.773.859 19.173.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.773.859 19.173.869
Banka Kredileri
16 7.961.320 7.901.428
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 2.812.539 11.272.441
Ticari Borçlar
17 42.037.065 44.380.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
372.447 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
41.664.618 44.008.228
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.364.329 3.215.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.364.329 3.215.869
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 734.440 871.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.909.693 67.641.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.141.646 78.322.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-24.456.085 -24.322.969
Ödenmiş Sermaye
24 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
24 200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 16.645.179 16.805.557
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.645.179 16.805.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-748.139 -587.761
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.393.318 17.393.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 31.348 31.348
Yasal Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -66.746.012 -53.980.011
Net Dönem Karı veya Zararı
24 27.262 -12.766.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-24.456.085 -24.322.969
TOPLAM KAYNAKLAR
46.685.561 53.999.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 39.912.770 29.987.068 16.412.294 8.248.428
Satışların Maliyeti
27 -34.451.271 -31.333.242 -13.302.718 -9.967.529
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.461.499 -1.346.174 3.109.576 -1.719.101
BRÜT KAR (ZARAR)
5.461.499 -1.346.174 3.109.576 -1.719.101
Genel Yönetim Giderleri
-3.663.496 -3.831.552 -1.162.040 -1.258.107
Pazarlama Giderleri
-2.543.725 -1.773.267 -1.013.310 -591.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.333.602 3.538.087 150.194 2.322.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.134.915 -5.111.954 471.157 -926.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
452.965 -8.524.860 1.555.577 -2.172.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
452.965 -8.524.860 1.555.577 -2.172.112
Finansman Giderleri
-522.519 -2.789.533 -153.815 -1.324.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-69.554 -11.314.393 1.401.762 -3.496.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.816 2.738.440 19.128 555.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 96.816 2.738.440 19.128 555.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.262 -8.575.953 1.420.890 -2.941.122
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.262 -8.575.953 1.420.890 -2.941.122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.262 -8.575.953 1.420.890 -2.941.122
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-160.378 232.407 -175.403 -146.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-160.378 232.407 -175.403 -146.961
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 40.094 -58.102 43.851 36.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -200.472 290.509 -219.254 -183.701
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-160.378 232.407 -175.403 -146.961
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.116 -8.343.546 1.245.487 -3.088.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.116 -8.343.546 1.245.487 -3.088.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885191


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: -0,49% Hacim : 8.859 Mio.TL Son veri saati : 15:36
Düşük 1.419 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,6454 Değişim: 0,34%
Düşük 8,6029 17.06.2021 Yüksek 8,6566
Açılış: 8,6158
10,3353 Değişim: -0,06%
Düşük 10,2877 17.06.2021 Yüksek 10,3908
Açılış: 10,3419
495,54 Değişim: -1,29%
Düşük 493,06 17.06.2021 Yüksek 505,92
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.