KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:25
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Transferler
24 -17.763.811 17.763.811
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -5.255.463 -5.255.463
Dönem Karı (Zararı)
-5.634.831
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
379.368
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -113.792 31.348 -53.980.011 -5.634.831 -16.717.830 -16.717.830
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969
Transferler
24 -12.766.001 12.766.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -1.378.602 -1.378.602
Dönem Karı (Zararı)
-1.393.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.026
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
24
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -572.735 31.348 -66.746.012 -1.393.628 -25.701.571 -25.701.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-717.219 1.340.009
Dönem Karı (Zararı)
-1.393.628 -5.634.831
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.037.794 2.184.315
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 1.996.550 2.003.112
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-270.116 233.138
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -263.637
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.479 233.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
329.156 175.829
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 329.156 175.829
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.892 1.955.518
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
59.892 1.955.518
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -77.688 -2.183.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.132.198 6.500.743
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.416.533 7.664.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.416.533 7.664.557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.525 -4.558.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -115.525 -4.558.422
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.862.897 -2.899.748
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -145.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.379.820 6.327.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.379.820 6.327.381
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.307 -33.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -51.307 -33.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
79.929
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-488.032 3.050.227
Ödenen Faiz
-1.537.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-229.187 -172.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.302 -196.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.302 -196.222
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -76.302 -196.222
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.558 -1.882.057
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.558
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
106.558
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.175.904
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.175.904
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
293.847
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-686.963 -738.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-686.963 -738.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.167.805 1.147.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
480.842 408.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 480.842 1.167.805
Ticari Alacaklar
5 7.170.909 5.754.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
114.770 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.056.139 5.639.606
Diğer Alacaklar
6 467.014 351.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
467.014 351.489
Stoklar
7 8.315.823 6.452.926
Peşin Ödenmiş Giderler
8 783.207 637.522
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
783.207 637.522
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 525
Diğer Dönen Varlıklar
10 351.880 116.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
351.880 116.603
ARA TOPLAM
17.569.675 14.481.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.569.675 14.481.246
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
12 22.857.639 24.761.320
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.918.346 11.976.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 17.972 34.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.539.823 39.518.614
TOPLAM VARLIKLAR
46.109.498 53.999.860
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 899.022 1.391.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
899.022 1.391.105
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 899.022 1.391.105
Ticari Borçlar
17 5.479.750 478.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.479.750 478.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 581.460 121.596
Diğer Borçlar
18 7.819.780 7.871.087
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.247.624 6.080.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.572.156 1.790.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 49.107 155.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
49.107 155.267
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 515.543 663.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
399.773 238.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
115.770 424.910
ARA TOPLAM
15.344.662 10.681.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.344.662 10.681.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.773.859 19.173.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.773.859 19.173.869
Banka Kredileri
16 7.961.320 7.901.428
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 2.812.539 11.272.441
Ticari Borçlar
17 41.759.521 44.380.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
372.447 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
41.387.074 44.008.228
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.135.608 3.215.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.135.608 3.215.869
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 797.419 871.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.466.407 67.641.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.811.069 78.322.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-25.701.571 -24.322.969
Ödenmiş Sermaye
24 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
24 200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.820.583 16.805.557
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 16.820.583 16.805.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-572.735 -587.761
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.393.318 17.393.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.746.012 -53.980.011
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.393.628 -12.766.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-25.701.571 -24.322.969
TOPLAM KAYNAKLAR
46.109.498 53.999.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 23.500.476 21.738.640 12.779.725 11.526.950
Satışların Maliyeti
27 -21.148.553 -21.365.713 -11.036.075 -11.230.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.351.923 372.927 1.743.650 296.849
BRÜT KAR (ZARAR)
2.351.923 372.927 1.743.650 296.849
Genel Yönetim Giderleri
-2.501.456 -2.573.445 -1.496.350 -1.228.583
Pazarlama Giderleri
-1.530.415 -1.182.094 -808.631 -568.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.183.408 1.509.712 1.556.011 994.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.606.072 -978.289 222.604 887.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.102.612 -2.851.189 1.217.284 380.992
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.102.612 -2.851.189 1.217.284 380.992
Finansman Gelirleri
709.833
Finansman Giderleri
-368.704 -4.966.924 -123.228 -4.478.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.471.316 -7.818.113 1.094.056 -3.387.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
77.688 2.183.282 5.448 1.871.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 77.688 2.183.282 5.448 1.871.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.393.628 -5.634.831 1.099.504 -1.516.066
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.393.628 -5.634.831 1.099.504 -1.516.066
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.393.628 -5.634.831 1.099.504 -1.516.066
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.026 379.368 56.907 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.026 379.368 56.907 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.756 -94.842 -17.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 18.782 474.210 74.624
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.026 379.368 56.907 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.378.602 -5.255.463 1.156.411 -1.516.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.378.602 -5.255.463 1.156.411 -1.516.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867483


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.