KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 21:56
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Transferler
24 -17.763.811 17.763.811
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -4.118.765 -4.118.765
Dönem Karı (Zararı)
-4.118.765
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -53.980.011 -4.118.765 -15.581.132 -15.581.132
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969
Transferler
24 -12.766.001 12.766.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -2.548.974 -2.548.974
Dönem Karı (Zararı)
-2.493.132
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.842
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 -643.603 31.348 -66.746.012 -2.493.132 -26.871.943 -26.871.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-632.940 1.957.637
Dönem Karı (Zararı)
-2.493.132 -4.118.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.105.920 1.014.736
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 1.259.810 990.921
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.231 -15.706
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -67.156
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 52.925 -15.706
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21-23 -127.311 347.572
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.892 3.377
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
59.892 3.377
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -72.240 -311.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
983.459 5.301.160
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.707 5.834.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -129.707 5.834.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-302.098 -2.165.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -302.098 -2.165.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.011.177 -181.670
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 372.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.982.237 2.334.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.982.237 2.334.287
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
323.987 -520.526
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
323.987 -520.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-251.993
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-403.753 2.197.131
Ödenen Faiz
-81.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-229.187 -157.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.550 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -2.550
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.406 -1.891.791
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.024.569
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-2.024.569
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10.226.359
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
76.406 -10.093.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-559.084 65.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-559.084 65.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.167.805 1.147.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 608.721 1.212.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 608.721 1.167.805
Ticari Alacaklar
5 5.884.083 5.754.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
114.770 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.769.313 5.639.606
Diğer Alacaklar
6 392.014 351.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
392.014 351.489
Stoklar
7 7.464.103 6.452.926
Peşin Ödenmiş Giderler
8 265.312 637.522
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
265.312 637.522
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 525
Diğer Dönen Varlıklar
10 378.176 116.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
378.176 116.603
ARA TOPLAM
14.992.409 14.481.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.992.409 14.481.246
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
12 23.764.394 24.761.320
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.983.260 11.976.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 26.823 34.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.520.343 39.518.614
TOPLAM VARLIKLAR
45.512.752 53.999.860
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 1.142.651 1.391.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.142.651 1.391.105
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.142.651 1.391.105
Ticari Borçlar
17 2.813.118 478.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.813.118 478.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 781.821 121.596
Diğer Borçlar
18 7.534.849 7.871.087
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.387.516 6.080.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.147.333 1.790.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 114.697 155.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
114.697 155.267
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 550.038 663.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
255.636 238.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
294.402 424.910
ARA TOPLAM
12.937.174 10.681.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.937.174 10.681.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 11.492.752 19.173.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.492.752 19.173.869
Banka Kredileri
16 7.961.320 7.901.428
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 3.531.432 11.272.441
Ticari Borçlar
17 44.028.570 44.380.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
372.447 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.656.123 44.008.228
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 785.149 871.350
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.141.050 3.215.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.141.050 3.215.869
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.447.521 67.641.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.384.695 78.322.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-26.871.943 -24.322.969
Ödenmiş Sermaye
24 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
24 200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 16.749.715 16.805.557
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.749.715 16.805.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-643.603 -587.761
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.393.318 17.393.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 31.348 31.348
Yasal Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -66.746.012 -53.980.011
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -2.493.132 -12.766.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-26.871.943 -24.322.969
TOPLAM KAYNAKLAR
45.512.752 53.999.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 10.720.751 10.211.690
Satışların Maliyeti
27 -10.112.478 -10.135.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
608.273 76.078
BRÜT KAR (ZARAR)
608.273 76.078
Genel Yönetim Giderleri
-1.005.106 -1.344.862
Pazarlama Giderleri
-721.784 -613.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
627.397 515.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.828.676 -1.865.784
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.319.896 -3.232.181
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.319.896 -3.232.181
Finansman Gelirleri
-709.833
Finansman Giderleri
-245.476 -488.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.565.372 -4.430.193
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
72.240 311.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 72.240 311.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.493.132 -4.118.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.493.132 -4.118.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 -2.493.132 -4.118.765
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.881 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -55.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.961 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.961
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.881 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.535.013 -4.118.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 -2.535.013 -4.118.765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848375


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6665 Değişim: -0,15%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5365 Değişim: -0,09%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
785,23 Değişim: 0,05%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.