KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 23:02
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 11.884.379 1.793.759 19.708.952 -481.208 31.348 -17.325.077 -14.095.400 6.516.753 6.516.753
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-4.593.600 -584.000 -5.177.600 -5.177.600
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 11.884.379 1.793.759 15.115.352 -481.208 31.348 -17.325.077 -14.679.400 1.339.153 1.339.153
Transferler
-14.679.400 14.679.400 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.277.966 283.131 -2.320.702 240.395 240.395
Sermaye Avansı
5.000.000 -400.000 4.600.000 5.000.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 11.884.379 5.000.000 1.793.759 17.393.318 -198.077 31.348 -32.404.477 -2.320.702 6.179.548 6.179.548
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-300.124 -300.124 -300.124
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.904.601 -4.061.599 4.551.827 1.339.153
Transferler
-4.061.599 4.061.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.088 -7.629.908 -7.871.996 240.395
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.871.996
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -534.865 31.348 -36.216.200 -7.629.908 -1.570.169 -1.570.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.020.178 -4.927.447
Dönem Karı (Zararı)
-7.629.908 -2.320.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.926.450 3.084.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.410.299 1.307.399
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.071 -24.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
123.221 -330.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.828.765 1.459.339
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.393.947 154.551
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.817 -202.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
721.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.711.844 -3.997.739
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.894.862 -7.611.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.686.418 160.445
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.041.015 -3.855.265
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.938.965 3.777.397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-604.826 3.531.530
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.991.614 -3.233.521
Ödenen Faiz
-1.828.765 -1.459.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-199.799 -234.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.044.759 469.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
681.501 618.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.726.260 -148.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.918.308 4.458.143
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.611.906 12.183.336
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.848.960 4.801.351
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.762.946 7.381.985
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.443.598 -12.725.193
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.443.598 -10.324.354
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.400.839
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146.629 341
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146.629 341
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
536.911 77.128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
390.282 77.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
390.282 536.911
Ticari Alacaklar
7 26.387.893 19.877.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,15 15.699 615.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.372.194 19.262.115
Diğer Alacaklar
9 732.147 211.459
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,15 656.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 75.857 211.459
Stoklar
8 12.292.319 7.247.233
Peşin Ödenmiş Giderler
587.581 155.303
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.080 3.382
Diğer Dönen Varlıklar
750.984 20.230
ARA TOPLAM
41.147.286 28.052.323
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
5.793.800 5.793.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.941.086 33.846.123
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
10 25.388.733 25.702.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.722 95.776
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.216.321 28.544.044
TOPLAM VARLIKLAR
75.157.407 62.390.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 24.339.185 19.821.476
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.335.811 2.597.755
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 446.172 425.191
Ticari Borçlar
7 42.957.740 25.018.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,15 327.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 42.630.158 25.018.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
552.075 90.471
Diğer Borçlar
518.310 2.024.443
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 1.000 1.434.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 517.310 590.272
Ertelenmiş Gelirler
333.858 188.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
291.853 168.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
291.853 168.632
ARA TOPLAM
70.775.004 50.335.483
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.775.004 50.335.483
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
6 29.786 138.224
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.052.333 2.654.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.052.333 2.654.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.870.453 4.409.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.952.572 7.202.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.727.576 57.538.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.570.169 4.851.951
Ödenmiş Sermaye
12 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 11.884.379 11.884.379
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.858.453 17.100.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.858.453 17.100.541
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.393.318 17.393.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-534.865 -292.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-36.216.200 -33.604.477
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.629.908 -4.061.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.570.169 4.851.951
TOPLAM KAYNAKLAR
75.157.407 62.390.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 37.760.000 -35.294.739 -24.212.254 -20.185.318 -14.057.914
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.465.261 2.744.174 1.307.696 1.945.956
BRÜT KAR (ZARAR)
2.465.261 2.744.174 1.307.696 1.945.956
Genel Yönetim Giderleri
-1.532.439 -1.192.890 -791.240 -599.121
Pazarlama Giderleri
-1.588.119 -1.002.918 -758.462 -546.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.797.622 919.534 458.366 684.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.656.717 -2.340.952 -5.936.639 -1.755.503
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.514.392 -873.052 -5.720.279 -270.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37.817 473.800 0 473.800
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-13.891
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-24.511 -519.171 0 -494.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.501.086 -918.423 -5.734.170 -290.622
Finansman Gelirleri
17.956 11.714
Finansman Giderleri
-2.540.725 -1.247.728 -1.557.594 -712.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.023.855 -2.166.151 -7.280.050 -1.003.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.393.947 -154.551 1.032.205 -876.889
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.393.947 -154.551 1.032.205 -876.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.629.908 -2.320.702 -6.247.845 -1.880.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.629.908 -2.320.702 -6.247.845 -1.880.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14 -7.629.908 -2.320.702 -6.247.845 -1.880.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-242.088 2.561.097 -230.222 2.175.148
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 2.847.457 0 2.847.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-302.610 353.914 -287.777 -128.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.522 -640.274 57.555 -543.787
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-242.088 2.561.097 -230.222 2.175.148
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.871.996 240.395 -6.478.067 295.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.871.996 240.395 -6.478.067 295.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702297


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: 0,18% Hacim : 8.765 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.517 28.10.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.519
9,5277 Değişim: 0,00%
Düşük 9,5193 29.10.2021 Yüksek 9,5501
Açılış: 9,5275
11,1543 Değişim: 0,06%
Düşük 11,1398 29.10.2021 Yüksek 11,1654
Açılış: 11,148
551,39 Değişim: 0,07%
Düşük 550,72 29.10.2021 Yüksek 551,81
Açılış: 551,02
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.