" />

KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:26
KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 183.235.254 75.207.129 73.537.257 22.276.108
Satışların Maliyeti
[23] -130.165.557 -45.025.706 -57.019.122 -13.536.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.069.697 30.181.423 16.518.135 8.739.548
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
53.069.697 30.181.423 16.518.135 8.739.548
Genel Yönetim Giderleri
[24] -11.037.116 -7.096.489 -4.325.128 -2.397.855
Pazarlama Giderleri
[25] -5.530.624 -6.337.268 -1.948.573 -1.404.595
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -2.534.667 -1.127.931 -1.172.776 -445.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 15.369.083 30.900.805 1.677.683 12.825.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -26.050.356 -35.226.682 -8.220.288 -17.837.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.286.017 11.293.858 2.529.053 -520.774
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 78.619 74.623 55.867 65.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.364.636 11.368.481 2.584.920 -455.448
Finansman Gelirleri
[28] 134.768 22.625 37.446 12.110
Finansman Giderleri
[28] -8.282.492 -13.987.948 -3.220.263 -2.308.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.216.912 -2.596.842 -597.897 -2.751.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.710.991 1.342.073 -1.435.385 640.178
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.291.451 0 -2.392.808 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] -1.419.540 1.342.073 957.423 640.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.505.921 -1.254.769 -2.033.282 -2.111.658
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.505.921 -1.254.769 -2.033.282 -2.111.658
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
436.896 110.075 -83.798 25.113
Ana Ortaklık Payları
10.069.025 -1.364.844 -1.949.484 -2.136.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.387.490 -3.920.534
Dönem Karı (Zararı)
10.505.921 -1.320.394
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.505.921 -1.320.394
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.670.868 4.016.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 1.784.199 1.704.121
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6,8,12] 6.501.828 287.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.570.669 1.817.688
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.704
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.931.159 -1.525.449
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[27] 1.548.337 -1.649.996
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.548.337 -1.649.996
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-78.619 -74.623
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[3] -78.619 -74.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] 4.710.992 -1.346.872
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[7,13] 6.204.131 5.095.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.564.279 -6.616.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -30.122.739 -4.875.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.689.054 -5.818.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.433.685 942.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -1.507.615 3.262.997
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.708.175 -210.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.215.790 3.473.219
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -11.941.250 -1.126.968
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -24.427.845 -9.511.333
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 13.020.555 19.122.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
221.548 -78.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.799.007 19.201.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -3.047.123 -3.322.129
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8,10] 1.292.902 -6.476.363
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.122.041 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.414.943 -6.476.363
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] 256.892 -143.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -20.088.056 -3.546.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.570.676 -3.584.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.658.732 37.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.387.490 -3.920.534
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
[14] -1.595.384 -604.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -1.595.384 -604.672
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.595.384 -604.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.647.894 10.240.156
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17] 51.027.765 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.027.765 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 496.869 11.433.155
Kredilerden Nakit Girişleri
496.869 11.433.155
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -2.876.740 -1.192.999
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.782.263 -1.000.443
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-94.477 -192.556
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.665.020 5.714.950
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
256.564 -903.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.921.584 4.811.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 4.162.721 2.251.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 6.084.305 7.063.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 6.084.305 4.162.721
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 61.122.223 35.487.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18.800.000 9.844.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
42.322.223 25.642.546
Diğer Alacaklar
[8] 9.721.149 3.543.235
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.059.409 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.661.740 3.543.235
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 72.846.418 60.905.168
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 48.452.047 24.054.659
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.271.699 17.065.278
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.180.348 6.989.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 907.402 2.068
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 2.877.353 9.318.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.877.353 9.318.666
ARA TOPLAM
202.010.897 137.473.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.010.897 137.473.942
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 12.010.937 17.282.939
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10.357.213 15.974.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.653.724 1.308.312
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 407.977 329.358
Maddi Duran Varlıklar
[14] 75.618.805 75.812.654
Arazi ve Arsalar
48.487.352 48.487.352
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.526.761 1.553.864
Binalar
6.347.101 6.459.772
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.397.200 16.093.865
Taşıtlar
1.004.583 594.314
Mobilya ve Demirbaşlar
2.290.697 2.229.081
Yapılmakta Olan Yatırımlar
565.111 394.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 426.574 421.540
Diğer Haklar
[15] 426.574 421.540
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 0 4.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 4.240
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 2.736.903 3.811.632
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.201.196 97.662.363
TOPLAM VARLIKLAR
293.212.093 235.136.305
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 7.920.018 5.786.868
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 7.920.018 5.786.868
Banka Kredileri
7.635.708 5.590.502
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
284.310 196.366
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 104.480.100 91.269.930
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
224.380 2.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
104.255.720 91.267.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.556.631 3.337.781
Diğer Borçlar
[8] 1.684.040 3.158.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
147.020 2.099.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.537.020 1.059.330
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 15.651.125 12.626.878
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
928.547 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.722.578 12.626.878
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.291.451
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.767.722 1.598.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.489.353 1.320.613
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
278.369 278.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.881.702 2.080.631
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 4.881.702 2.080.631
ARA TOPLAM
143.232.789 119.859.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.232.789 119.859.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 35.780.676 38.745.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 35.780.676 38.745.360
Banka Kredileri
35.780.676 38.562.939
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
182.421
Diğer Borçlar
[13] 490.494 26.012.139
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
490.494 26.012.139
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 11.282.128 8.215.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.282.128 8.215.183
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.553.298 72.972.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.786.087 192.832.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.007.094 42.531.174
Ödenmiş Sermaye
[17] 75.000.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[18] 1.371.905 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] 40.755.364 42.134.617
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.755.364 42.134.617
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.068.825 43.068.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.313.461 -934.208
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -1.900.864 -2.157.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.900.864 -2.157.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -27.631.565 -26.718.805
Net Dönem Karı veya Zararı
10.069.025 -414.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
418.912 -227.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.426.006 42.304.060
TOPLAM KAYNAKLAR
293.212.093 235.136.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0708 Değişim: 0,02%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1941 Değişim: -0,01%
Düşük 36,0994 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.612,95 Değişim: -0,05%
Düşük 2.608,35 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.