KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:38
KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 109.697.997 52.931.021 86.379.707 28.509.944
Satışların Maliyeti
[23] -73.146.435 -31.489.146 -64.356.014 -16.335.948
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.551.562 21.441.875 22.023.693 12.173.996
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
36.551.562 21.441.875 22.023.693 12.173.996
Genel Yönetim Giderleri
[24] -6.711.988 -4.698.634 -3.333.016 -2.021.200
Pazarlama Giderleri
[25] -3.582.051 -4.932.673 -1.926.305 -1.443.622
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.361.891 -681.997 -760.649 -179.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 13.691.400 18.074.910 1.934.239 7.456.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -17.830.068 -17.388.849 -6.451.079 -7.374.941
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.756.964 11.814.632 11.486.883 8.610.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 22.752 9.297 6.907 -3.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.779.716 11.823.929 11.493.790 8.607.676
Finansman Gelirleri
[28] 97.322 10.515 49.460 8.823
Finansman Giderleri
[28] -5.062.229 -11.679.450 -2.344.049 -11.479.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.814.809 154.994 9.199.201 -2.863.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.275.606 701.895 -3.542.863 3.000.707
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-898.643 0 -898.643 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] -2.376.963 701.895 -2.644.220 3.000.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.539.203 856.889 5.656.338 137.441
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.539.203 856.889 5.656.338 137.441
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
520.694 84.962 583.649 32.964
Ana Ortaklık Payları
12.018.509 771.927 5.072.689 104.477
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.029.673 -5.238.439
Dönem Karı (Zararı)
12.539.203 810.266
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.539.203 810.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.797.849 16.924.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 1.177.769 1.136.335
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6,8,12] 6.122.685 1.688.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
874.384 862.154
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -35.205
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.248.301 861.831
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[27] 856.736 -394.956
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
856.736 -394.956
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.081.116
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.752 -9.297
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[3] -22.752 -9.297
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] 3.275.881 -701.895
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[7,13] 4.387.530 6.124.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.366.725 -22.973.170
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -12.252.135 16.944.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.613.666 -3.924.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.638.469 20.868.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -7.407.968 -540.726
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.690.622 -1.045.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.098.590 505.162
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -23.580.684 2.495.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -16.687.965 -7.057.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 12.231.721 -22.846.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
100.103 -78.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.131.618 -22.767.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -3.047.123 -3.322.129
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8,10] 13.626.006 -7.088.988
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.213.630 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.839.636 -7.088.988
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] 424.313 -712.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -26.672.890 -845.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-792.803 -244.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.880.087 -600.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.029.673 -5.238.439
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
[14] -1.289.248 -358.054
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -1.289.248 -358.054
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.289.248 -358.054
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.840.010 7.484.293
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17] 51.027.765 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.027.765 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 468.925 10.645.146
Kredilerden Nakit Girişleri
468.925 10.645.146
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -2.637.904 -2.964.761
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.637.904 -2.964.761
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.776 -196.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.521.089 1.887.800
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
809.641 152.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.330.730 2.039.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 4.162.721 2.251.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 17.493.451 4.291.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 17.493.451 4.162.721
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 42.511.012 35.487.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.412.342 9.844.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.098.670 25.642.546
Diğer Alacaklar
[8] 13.839.712 3.543.235
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.839.712 3.543.235
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 84.485.852 60.905.168
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 40.717.554 24.054.659
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.114.301 17.065.278
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.603.253 6.989.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 6.886 2.068
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 10.135.961 9.318.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.135.961 9.318.666
ARA TOPLAM
209.190.428 137.473.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
209.190.428 137.473.942
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 13.519.250 17.282.939
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.955.384 15.974.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.563.866 1.308.312
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 352.110 329.358
Maddi Duran Varlıklar
[14] 75.946.653 75.812.654
Arazi ve Arsalar
48.487.352 48.487.352
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.535.795 1.553.864
Binalar
6.384.658 6.459.772
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.831.275 16.093.865
Taşıtlar
1.041.283 594.314
Mobilya ve Demirbaşlar
2.271.884 2.229.081
Yapılmakta Olan Yatırımlar
394.406 394.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 399.020 421.540
Diğer Haklar
[15] 399.020 421.540
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 0 4.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 4.240
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 1.492.563 3.811.632
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.709.596 97.662.363
TOPLAM VARLIKLAR
300.900.024 235.136.305
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 6.593.808 5.786.868
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 6.593.808 5.786.868
Banka Kredileri
6.287.341 5.590.502
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
306.467 196.366
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 103.563.002 91.269.930
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
102.935 2.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
103.460.067 91.267.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 2.854.993 3.337.781
Diğer Borçlar
[8] 1.748.990 3.158.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
147.020 2.099.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.601.970 1.059.330
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 28.086.700 12.626.878
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.086.700 12.626.878
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
898.643
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.741.719 1.598.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.463.350 1.320.613
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
278.369 278.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.666.739 2.080.631
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 2.666.739 2.080.631
ARA TOPLAM
148.154.594 119.859.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.154.594 119.859.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 35.978.579 38.745.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 35.978.579 38.745.360
Banka Kredileri
35.925.035 38.562.939
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
53.544 182.421
Diğer Borçlar
[13] 1.369.139 26.012.139
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.369.139 26.012.139
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 9.237.674 8.215.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.237.674 8.215.183
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.585.392 72.972.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
194.739.986 192.832.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.656.233 42.531.174
Ödenmiş Sermaye
[17] 75.000.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[18] 1.371.905 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] 41.901.942 42.134.617
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.901.942 42.134.617
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.068.825 43.068.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.166.883 -934.208
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -1.347.787 -2.157.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.347.787 -2.157.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -27.631.565 -26.718.805
Net Dönem Karı veya Zararı
12.018.509 -414.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
503.805 -227.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.160.038 42.304.060
TOPLAM KAYNAKLAR
300.900.024 235.136.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.188.538 1.188.538 -46.623 -46.623
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
152.256 152.135 771.927 1.076.318 84.962 1.161.280
Dönem Karı (Zararı)
771.927 771.927 84.962 856.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
152.256 152.135 304.391 304.391
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -873.766 -1.271.808 4.343.229 -26.718.805 771.927 44.663.742 84.962 44.748.704
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -934.208 -2.157.428 4.343.229 -26.718.805 -414.579 42.531.174 -227.114 42.304.060
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-912.760 414.579 -498.181 -498.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
327.765 -232.675 809.641 12.018.509 12.923.240 730.919 13.654.159
Dönem Karı (Zararı)
327.765 12.018.509 12.346.274 730.919 13.077.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-232.675 809.641 576.966 576.966
Sermaye Arttırımı
50.700.000 50.700.000 50.700.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 1.371.905 43.068.825 -1.166.883 -1.347.787 4.343.229 -27.631.565 12.018.509 105.656.233 503.805 106.160.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.539.203 856.889 5.656.338 137.441
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-231.574 152.256 290.450 201.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[19] -289.468 195.199 363.062 258.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[11] 57.894 -42.943 -72.612 -56.804
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
57.894 -42.943 -72.612 -56.804
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
[20] 809.641 152.135 -445.318 -98.871
Yabancı Para Çevrim Farkları
809.641 152.135 -445.318 -98.871
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
809.641 152.135 -445.318 -98.871
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
578.067 304.391 -154.868 102.530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.117.270 1.161.280 5.501.470 239.971
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
520.694 84.962 572.306 32.964
Ana Ortaklık Payları
12.596.576 1.076.318 4.929.164 207.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959419


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.416 Değişim: 0,62% Hacim : 4.850 Mio.TL Son veri saati : 12:41
Düşük 1.405 23.09.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.409
8,6510 Değişim: -0,01%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,6758
Açılış: 8,6519
10,1607 Değişim: 0,46%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1904
Açılış: 10,1144
492,27 Değişim: 0,07%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,72
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.