KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2021 - 18:31
KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 103.215.877 95.886.884
Satışların Maliyeti
[23] -62.062.933 -64.161.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.152.944 31.725.714
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
41.152.944 31.725.714
Genel Yönetim Giderleri
[24] -12.540.765 -11.626.982
Pazarlama Giderleri
[25] -9.375.675 -9.722.592
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.584.303 -2.715.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 33.279.835 13.350.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -35.837.745 -18.558.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.094.291 2.453.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 70.948 104.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.165.239 2.557.680
Finansman Gelirleri
[28] 44.597 13.150
Finansman Giderleri
[28] -16.849.351 -4.884.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.639.515 -2.313.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.010.476 1.171.454
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 1.010.476 1.171.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-629.039 -1.141.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
-629.039 -1.141.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-214.460 46.623
Ana Ortaklık Payları
-414.579 -1.188.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.486.990 482.888
Dönem Karı (Zararı)
-688.316 -1.141.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-688.316 -1.141.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.914.750 9.594.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14,15] 2.248.032 2.840.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[12] 489.657 875.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 1.295.082 1.121.351
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] -57.322 -245.404
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[12] -748.103 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.716 506.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[28] -22.716 506.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-70.948 -104.592
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[3] -70.948 -104.592
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -1.013.485 -1.171.454
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[13] 4.284.210 6.647.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.713.424 -7.969.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -1.850.626 -21.049.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.799.274 -10.385.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
948.648 -10.664.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 3.598.467 -358.112
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
799.128 582.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.799.339 -940.638
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -3.478.157 -4.693.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -9.678.294 9.150.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 19.169.094 2.833.340
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.752 78.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.244.846 2.754.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -3.322.129 -3.181.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -4.329.683 6.872.835
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.050.588 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.380.271 6.872.835
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] -712.372 518.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -6.109.724 1.937.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.063.016 1.012.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.953.292 925.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.486.990 482.888
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
[14,15] -2.325.559 -190.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14,15] -2.325.559 -190.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.325.559 -190.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
[5] 6.457.065 -2.989.965
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 8.541.597 23.884.363
Kredilerden Nakit Girişleri
8.541.597 23.884.363
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -2.084.532 -26.874.328
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -1.803.044 -26.834.445
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] -281.488 -39.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.644.516 -2.697.477
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-733.485 -534.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.911.031 -3.232.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.251.690 5.484.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.162.721 2.251.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 4.162.721 2.251.690
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 35.487.425 34.478.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.844.879 9.124.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.642.546 25.353.951
Diğer Alacaklar
[8] 3.543.235 2.839.486
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.543.235 2.839.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 60.905.168 57.140.685
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 24.054.659 14.312.850
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.065.278 9.059.309
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.989.381 5.253.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 2.068 515.124
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 9.318.666 792.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.318.666 792.453
ARA TOPLAM
137.473.942 112.330.332
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
137.473.942 112.330.332
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 17.282.939 20.263.844
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.974.627 17.324.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.308.312 2.939.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 329.358 258.410
Maddi Duran Varlıklar
[14] 75.812.654 75.698.059
Arazi ve Arsalar
48.487.352 48.487.352
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.553.864 1.590.000
Binalar
6.459.772 6.609.999
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.093.865 16.046.065
Taşıtlar
594.314 406.560
Mobilya ve Demirbaşlar
2.229.081 2.163.677
Yapılmakta Olan Yatırımlar
394.406 394.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 421.540 458.608
Diğer Haklar
[15] 421.540 458.608
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 4.240 17.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.240 17.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 3.811.632 2.824.043
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.662.363 99.520.860
TOPLAM VARLIKLAR
235.136.305 211.851.192
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 0 1.803.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.803.044
Banka Kredileri
[5] 0 1.803.044
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 5.786.868 6.153.262
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 5.786.868 6.153.262
Banka Kredileri
5.590.502 5.505.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
196.366 648.018
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 91.269.930 71.862.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.832 78.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.267.098 71.784.385
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.047.123 3.322.129
Diğer Borçlar
[8] 3.158.493 752.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.099.163 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.059.330 752.384
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 12.626.878 20.075.042
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.626.878 20.075.042
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.598.982 1.765.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.320.613 1.429.414
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
278.369 335.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.371.289 19.815.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 2.371.289 19.815.851
ARA TOPLAM
119.859.563 125.549.786
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.859.563 125.549.786
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 38.745.360 30.361.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 38.745.360 30.361.151
Banka Kredileri
38.562.939 30.348.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
182.421 12.257
Diğer Borçlar
[13] 26.012.139 5.377.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.012.139 5.377.198
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 8.215.183 6.929.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 8.215.183 6.929.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.972.682 42.667.359
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
192.832.245 168.217.145
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.531.174 43.587.424
Ödenmiş Sermaye
[17] 24.300.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[18] 1.044.140 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] 42.134.617 42.042.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.134.617 42.042.803
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.068.825 43.068.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-934.208 -1.026.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -2.157.428 -1.423.943
Yabancı Para Çevrim Farkları
[20] -2.157.428 -1.423.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -26.718.805 -25.530.267
Net Dönem Karı veya Zararı
-414.579 -1.188.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-227.114 46.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.304.060 43.634.047
TOPLAM KAYNAKLAR
235.136.305 211.851.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 1.250.279 -102.185 -1.913.488 -1.913.488
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510
Transferler
-18.613.442 18.613.442 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.513.226 -191.839 -534.935 -1.188.538 12.597.914 46.623 12.644.537
Dönem Karı (Zararı)
-1.188.538 -1.188.538 46.623 -1.141.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.513.226 -191.839 -534.935 13.786.452 13.786.452
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
ntrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 0 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 0 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.188.538 1.188.538 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.814 -733.485 -414.579 -1.056.250 -273.737 -1.329.987
Dönem Karı (Zararı)
-414.579 -414.579 -273.737 -688.316
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
91.814 -733.485 -641.671 -641.671
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -934.208 -2.157.428 4.343.229 -26.718.805 -414.579 42.531.174 -227.114 42.304.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-629.039 -1.141.915
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.814 14.321.386
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[19] 0 11.782.195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[19] 117.710 -245.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[11] -25.896 2.785.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] -25.896 2.785.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-733.485 -534.935
Yabancı Para Çevrim Farkları
-733.485 -534.935
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-733.485 -534.935
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-641.671 13.786.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.270.710 12.644.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-225.132 46.623
Ana Ortaklık Payları
-1.045.578 12.597.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911139


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5416 Değişim: 0,40%
Düşük 7,4723 05.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9886 Değişim: -0,31%
Düşük 8,9239 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,91 Değişim: 0,37%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.