KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:03
KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 52.931.021 44.877.133 28.509.944 29.000.586
Satışların Maliyeti
[23] -31.489.146 -19.617.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.441.875 13.550.136 12.173.996 9.383.583
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
21.441.875 13.550.136 12.173.996 9.383.583
Genel Yönetim Giderleri
[24] -4.698.634 -5.991.155 -2.021.200 -3.410.231
Pazarlama Giderleri
[25] -4.932.673 -6.394.666 -1.443.622 -5.296.051
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -681.997 -1.473.353 -179.735 -880.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 18.074.910 11.094.736 7.456.395 5.561.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -17.388.849 -12.111.958 -7.374.941 -5.391.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.814.632 -1.326.260 8.610.893 -33.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 9.297 894.909 -3.217 880.954
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.823.929 -431.351 8.607.676 847.714
Finansman Gelirleri
[28] 10.515 10.662 8.823 2.567
Finansman Giderleri
[28] -11.679.450 -2.522.650 -11.479.765 -1.977.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
154.994 -2.943.339 -2.863.266 -1.127.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
701.895 802.236 3.000.707 21.270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 701.895 802.236 3.000.707 21.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
856.889 -2.141.103 137.441 -1.106.102
DÖNEM KARI (ZARARI)
856.889 -2.141.103 137.441 -1.106.102
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84.962 0 32.964 0
Ana Ortaklık Payları
771.927 -2.141.103 104.477 -1.106.102
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.238.439 -4.350.667
Dönem Karı (Zararı)
810.266 -2.141.103
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
810.266 -2.141.103
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.924.465 9.401.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 1.136.335 1.439.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[12] 1.688.780 4.076.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 862.154 219.957
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] -35.205 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 861.831 3.856.270
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-394.956 460.846
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[28] -394.956 460.846
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
[6] 9.081.116 1.859.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.297 -894.511
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[3] -9.297 -894.511
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -701.895 -802.236
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[13] 6.124.382 3.261.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.973.170 -11.611.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 16.944.307 398.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.924.397 -10.585.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.868.704 10.983.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -540.726 -5.229.122
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.045.888 -3.495.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
505.162 -1.733.918
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] 2.495.530 -3.303.273
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -7.057.192 14.720.169
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -22.846.411 -18.497.357
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-77.168 4.279.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.769.243 -22.776.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -3.322.129 -3.181.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -7.088.988 554.553
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 227.653
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.088.988 326.900
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] -712.372 1.084.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -845.189 1.842.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-244.221 858.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-600.968 983.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.238.439 -4.350.667
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
[14,15] -358.054 -65.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14,15] -358.054 -65.074
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-358.054 -65.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
[5] 7.484.293 2.060.161
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 7.680.385 2.075.165
Kredilerden Nakit Girişleri
7.680.385 2.075.165
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -196.092 -15.004
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] -196.092 -15.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.887.800 -2.355.580
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
152.135 -445.751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.039.935 -2.801.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.251.690 5.484.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.291.625 2.682.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 4.291.625 2.251.690
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 35.003.872 34.478.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.605.854 9.124.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.398.018 25.353.951
Diğer Alacaklar
[8] 4.038.693 2.839.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.038.693 2.839.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 54.954.581 57.140.685
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 21.389.672 14.312.850
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.535.791 4.288.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.853.881 10.024.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 192 515.124
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 1.537.365 792.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.537.365 792.453
ARA TOPLAM
121.216.000 112.330.332
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.216.000 112.330.332
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 21.292.663 20.263.844
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18.352.035 17.324.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.940.628 2.939.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 267.707 258.410
Maddi Duran Varlıklar
[14] 74.934.324 75.698.059
Arazi ve Arsalar
48.487.352 48.487.352
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.571.932 1.590.000
Binalar
6.534.885 6.609.999
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.189.877 16.046.065
Taşıtlar
619.678 406.560
Mobilya ve Demirbaşlar
2.136.194 2.163.677
Yapılmakta Olan Yatırımlar
394.406 394.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 444.062 458.608
Diğer Haklar
[15] 444.062 458.608
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 12.507 17.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.507 17.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 3.482.995 2.824.043
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.434.258 99.520.860
TOPLAM VARLIKLAR
221.650.258 211.851.192
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 1.349.017 1.803.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.349.017 1.803.044
Banka Kredileri
[5] 1.349.017 1.803.044
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 2.975.953 6.153.262
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 2.975.953 6.153.262
Banka Kredileri
2.779.514 5.505.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
196.439 648.018
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 78.351.545 71.862.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 77.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
78.351.545 71.785.801
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 2.845.985 3.322.129
Diğer Borçlar
[8] 1.086.223 752.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
48.575 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.037.648 752.384
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 11.939.843 20.075.042
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.939.843 20.075.042
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.734.089 1.765.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.538.742 1.429.414
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
195.347 335.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.769.367 19.815.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 19.769.367 19.815.851
ARA TOPLAM
120.052.022 125.549.786
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.052.022 125.549.786
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 41.261.784 30.361.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 41.261.784 30.361.151
Banka Kredileri
40.994.040 30.348.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
267.744 12.257
Diğer Borçlar
[13] 8.101.111 5.377.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.101.111 5.377.198
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 7.486.637 6.929.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 7.486.637 6.929.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.849.532 42.667.359
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.901.554 168.217.145
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.663.742 43.587.424
Ödenmiş Sermaye
[17] 24.300.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[18] 1.044.140 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] 42.195.059 42.042.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.195.059 42.042.803
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.068.825 43.068.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-873.766 -1.026.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -1.271.808 -1.423.943
Yabancı Para Çevrim Farkları
[20] -1.271.808 -1.423.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -26.718.805 -25.530.267
Net Dönem Karı veya Zararı
771.927 -1.188.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84.962 46.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.748.704 43.634.047
TOPLAM KAYNAKLAR
221.650.258 211.851.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 1.250.279 -102.185 -1.913.488 -1.913.488
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510
Transferler
-18.613.442 18.613.442 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.493.239 230.053 -445.752 -2.141.103 2.136.437 2.136.437
Dönem Karı (Zararı)
4.493.239 -2.141.103 2.352.136 2.352.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
230.053 -445.752 -215.699 -215.699
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 0 1.044.140 33.048.838 -604.130 -1.334.760 4.343.229 -25.530.267 -2.141.103 33.125.947 33.125.947
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 0 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.188.538 1.188.538 -46.623 -46.623
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
152.256 152.135 771.927 1.076.318 84.962 1.161.280
Dönem Karı (Zararı)
771.927 771.927 84.962 856.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
152.256 152.135 304.391 304.391
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.