KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:56
KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 24.421.077 15.876.547
Satışların Maliyeti
[23] -15.153.198 -11.709.994
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.267.879 4.166.553
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.267.879 4.166.553
Genel Yönetim Giderleri
[24] -2.677.434 -2.580.924
Pazarlama Giderleri
[25] -3.489.051 -1.098.615
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -502.262 -592.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 10.618.515 5.533.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -10.013.908 -6.720.664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.203.739 -1.293.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 12.514 13.955
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.216.253 -1.279.065
Finansman Gelirleri
[28] 1.692 8.095
Finansman Giderleri
[28] -199.685 -544.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.018.260 -1.815.967
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.298.812 780.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] -2.298.812 780.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
719.448 -1.035.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
719.448 -1.035.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.998 0
Ana Ortaklık Payları
667.450 -1.035.001
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.423.746 412.835
Dönem Karı (Zararı)
672.825 -1.035.001
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
672.825 -1.035.001
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.765.126 225.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 652.592 721.013
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
531.520 -466.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 531.520 -466.286
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-705.284 1.055.498
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[28] -705.284 1.055.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.514 -13.955
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[3] -12.514 -13.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] 2.298.812 -780.966
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-290.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.205 1.222.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.134.570 -13.125.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[6] 3.045.687 2.247.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[6] 1.088.883 -15.372.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-494.136 -1.379.359
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] -927.300 17.906.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 433.164 -19.286.024
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -62.751 -4.499.822
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -317.857 11.076.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.908.792 2.427.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] 1.908.792 2.427.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -436.436 576.725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.736.943 4.397.002
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] -4.736.943 4.397.002
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] -578.442 65.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
568.998 1.684.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
118.902 -57.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
450.096 1.741.820
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.423.746 412.835
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-325.593 -41.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-325.593 -41.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -325.593 -41.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.544.634 606.523
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.460.720 574.076
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] -2.460.720 574.076
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -83.914 32.447
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] -83.914 32.447
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
553.519 977.368
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
251.006 -48.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
804.525 928.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.251.690 5.484.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.056.215 6.413.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 3.056.215 2.251.690
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 30.706.935 34.478.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.431.235 9.124.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
21.275.700 25.353.951
Diğer Alacaklar
[8] 2.554.248 2.839.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 2.554.248 2.839.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 57.203.436 57.140.685
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 14.622.863 14.312.850
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.475.817 4.288.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.147.046 10.024.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 0 515.124
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 1.198.709 792.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[13] 1.198.709 792.453
ARA TOPLAM
109.342.406 112.330.332
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.342.406 112.330.332
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 21.043.218 20.263.844
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18.251.439 17.324.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.791.779 2.939.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 270.924 258.410
Maddi Duran Varlıklar
[14] 75.381.737 75.698.059
Arazi ve Arsalar
48.487.352 48.487.352
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.580.966 1.590.000
Binalar
6.572.442 6.609.999
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.538.946 16.046.065
Taşıtlar
632.360 406.560
Mobilya ve Demirbaşlar
2.175.265 2.163.677
Yapılmakta Olan Yatırımlar
394.406 394.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 447.931 458.608
Diğer Haklar
[15] 447.931 458.608
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 15.706 17.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 15.706 17.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 539.092 2.824.043
Diğer Duran Varlıklar
[14] 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.698.608 99.520.860
TOPLAM VARLIKLAR
207.041.014 211.851.192
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 1.626.562 1.803.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.626.562 1.803.044
Banka Kredileri
[5] 1.626.562 1.803.044
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 4.387.239 6.153.262
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 4.387.239 6.153.262
Banka Kredileri
3.810.878 5.505.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
576.361 648.018
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 73.302.971 71.862.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
77.168 77.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.225.803 71.785.801
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 2.885.693 3.322.129
Diğer Borçlar
[8] 1.037.912 752.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
48.575 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
989.337 752.384
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 14.474.129 20.075.042
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 14.474.129 20.075.042
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.905.398 1.765.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.569.707 1.429.414
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
335.691 335.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.537.363 19.815.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 17.537.363 19.815.851
ARA TOPLAM
117.157.267 125.549.786
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.157.267 125.549.786
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 29.885.989 30.361.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 29.885.989 30.361.151
Banka Kredileri
29.885.989 30.348.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 12.257
Diğer Borçlar
8.105.782 5.377.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[13] 8.105.782 5.377.198
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 7.383.243 6.929.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 7.383.243 6.929.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[11] 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.375.014 42.667.359
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.532.281 168.217.145
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.456.735 43.587.424
Ödenmiş Sermaye
[17] 24.300.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[18] 1.044.140 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] 41.993.658 42.042.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.993.658 42.042.803
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.068.825 43.068.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.075.167 -1.026.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -1.172.937 -1.423.943
Yabancı Para Çevrim Farkları
[20] -1.172.937 -1.423.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -26.718.805 -25.530.267
Net Dönem Karı veya Zararı
667.450 -1.188.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.998 46.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.508.733 43.634.047
TOPLAM KAYNAKLAR
207.041.014 211.851.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 1.250.279 -102.185 -1.913.488 -1.913.488
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510
Transferler
-18.613.442 18.613.442 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.027.073 251.864 -48.452 -290.015 -1.035.001 2.905.469 2.905.469
Dönem Karı (Zararı)
4.027.073 -290.015 -1.035.001 2.702.057 2.702.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
251.864 -48.452 203.412 203.412
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 32.582.672 -582.319 -937.460 4.343.229 -25.820.282 -1.035.001 33.894.979 33.894.979
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.188.538 1.188.538 -46.623 -46.623
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.145 251.006 667.450 869.311 51.998 921.309
Dönem Karı (Zararı)
667.450 667.450 51.998 719.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.145 251.006 201.861 201.861
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.075.167 -1.172.937 4.343.229 -26.718.805 667.450 44.456.735 51.998 44.508.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
719.448 -1.035.001
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.145 251.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] -63.006 322.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.861 -71.039
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 13.861 -71.039
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.145 251.864
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
670.303 -783.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-119.575
Ana Ortaklık Payları
789.878 -783.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850331


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.878 Değişim: 1,12% Hacim : 14.409 Mio.TL Son veri saati : 13:04
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4178 Değişim: 0,83%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5311
Açılış: 13,3069
15,2270 Değişim: 1,08%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3540
Açılış: 15,064
765,35 Değişim: 0,53%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.