KAP ***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 22:59
KAP ***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
140.123.886 48.768.030
Satışların Maliyeti
-43.311.406 -16.667.266
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.812.480 32.100.764
BRÜT KAR (ZARAR)
96.812.480 32.100.764
Genel Yönetim Giderleri
-2.700.074 -2.205.142
Pazarlama Giderleri
-43.587.964 -6.820.971
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -595.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.482.157 24.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.784.857 -178.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.221.742 22.324.993
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.221.742 22.324.993
Finansman Gelirleri
29.072.699 12.455.352
Finansman Giderleri
-44.899.433 -23.197.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.395.008 11.582.359
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.517.944 -2.080.873
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.575.843 -2.155.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
57.899 75.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.877.064 9.501.486
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.877.064 9.501.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.877.064 9.501.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.326.681 -22.237.448
Dönem Karı (Zararı)
25.877.064 38.029.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.896.443 6.142.224
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
171.488 3.572.672
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.292.922 -763.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.259.843 3.296.823
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-308.124 36.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
553.174 -66.408.944
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.853.000 -191.937.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.096.962 26.415.907
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.232.488 -2.699.036
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.419.864 97.202.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-878.164 609.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.000.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.326.681 -22.237.448
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.233.568 -3.485.171
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.265.031 -3.453.709
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
31.463 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -31.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.983.419 69.920.263
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 61.200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.794.915 83.205.329
Kredilerden Nakit Girişleri
1.794.915 83.205.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.390.219 -99.913.221
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.390.219 -99.913.221
Ödenen Faiz
-671.439 -2.025.235
Alınan Faiz
1.945.781 7.173.758
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.517.944 -10.849.218
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-144.513 31.128.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.890.306 44.197.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.890.306 44.197.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.129.329 49.931.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.239.023 94.129.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
52.239.023 94.129.329
Finansal Yatırımlar
0 31.463
Ticari Alacaklar
199.052.786 177.199.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
165.627.600 140.231.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
33.425.186 36.968.252
Diğer Alacaklar
4.606.948 6.672.149
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
555.379 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.051.569 6.672.149
Stoklar
85.120.666 78.888.178
Peşin Ödenmiş Giderler
3.173.614 4.887.131
Diğer Dönen Varlıklar
4.146.307 8.481.836
ARA TOPLAM
348.339.344 370.289.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
348.339.344 370.289.872
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
65.306.263 63.702.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
740.051 78.884
Peşin Ödenmiş Giderler
491.007 473.722
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.809.563 132.191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.346.884 64.387.196
TOPLAM VARLIKLAR
416.686.228 434.677.068
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.550.699 111.735.833
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
74.813.483 53.393.619
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
74.813.483 53.393.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.451.545 1.529.106
Diğer Borçlar
150.595 40.759
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
150.595 40.759
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.452.100 1.266.091
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.575.843 10.835.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
485.593 813.162
ARA TOPLAM
132.479.858 179.614.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.479.858 179.614.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.912.791 17.117.876
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.304.798 1.011.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.304.798 1.011.876
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
454.948 454.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.110 103.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.684.647 18.688.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
160.164.505 198.302.572
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
256.521.723 236.374.496
Ödenmiş Sermaye
54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.341 24.341
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
61.200.000 61.200.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-258.124 50.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.175.674 35.597.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.175.674 35.597.387
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
34.465.660 30.929.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.289.986 4.668.179
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.782.200 3.782.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.720.568 43.691.296
Net Dönem Karı veya Zararı
25.877.064 38.029.272
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.521.723 236.374.496
TOPLAM KAYNAKLAR
416.686.228 434.677.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 24.341 0 50.000 35.077.611 2.413.421 16.107.792 28.952.283 132.625.447 0 132.625.447
Transferler
1.368.779 27.583.504 -28.952.283 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
519.776 38.029.272 38.549.048 0 38.549.048
Dönem Karı (Zararı)
38.029.272 38.029.272 0 38.029.272
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
519.776 519.776 0 519.776
Sermaye Arttırımı
4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
61.200.000 61.200.000 0 61.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 24.341 61.200.000 50.000 35.597.387 3.782.200 43.691.296 38.029.272 236.374.496 0 236.374.496
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 24.341 61.200.000 50.000 35.597.387 3.782.200 43.691.296 38.029.272 236.374.496 0 236.374.496
Transferler
38.029.272 -38.029.272 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.421.713 25.877.064 20.455.351 0 20.455.351
Dönem Karı (Zararı)
25.877.064 25.877.064 0 25.877.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.421.713 -5.421.713 0 -5.421.713
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-308.124 -308.124 0 -308.124
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 24.341 61.200.000 -258.124 30.175.674 3.782.200 81.720.568 25.877.064 256.521.723 0 256.521.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.877.064 9.501.486
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.175.674 35.860.915
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
34.465.660 31.436.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.640.763 1.009.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.350.777 3.414.444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.350.777 3.414.444
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.175.674 35.860.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.052.738 45.362.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.052.738 45.362.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028977


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.