" />

KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.11.2021 - 22:14
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
50.834 48.392
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.998 -12.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.998 -12.978
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.379 -16.569
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-381 3.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317
Yeni Bakiye
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 351.106 9.317 44.979 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -12.978 0 0 0 48.392 35.414
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 5.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.803
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 0 -44.979 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 0 0 28.891 0 0 0 0 -12.978 0 396.085 9.317 48.392 1.219.707
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 -984 0 396.085 9.317 80.597 1.539.266 1.539.266
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 5.395 0 5.395 5.395
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 5.395 5.395
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 4.519 0 396.085 14.712 80.597 1.544.661 1.544.661
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.998 0 0 0 50.834 53.832 53.832
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -9.317 -80.597 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -89.914 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.597 -80.597 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 7.517 0 485.999 5.395 50.834 1.598.493 1.598.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 1.573.495 624.770 598.702 242.191
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.259.611 488.545 470.250 189.639
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
36.521 6.097 15.656 2.168
Bankalardan Alınan Gelirler
119 0 28 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
268.322 128.774 107.953 49.730
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
45.719 42.495 11.557 12.165
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
164.519 42.421 76.160 20.860
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
58.084 43.858 20.236 16.705
Finansal Kiralama Gelirleri
7.086 679 3.821 469
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.836 675 994 185
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -1.291.575 -355.682 -473.583 -144.058
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-745.826 -248.289 -266.617 -84.855
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-504.163 -79.755 -195.563 -44.915
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-22.021 -21.518 -3.881 -11.061
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-19.565 -6.120 -7.522 -3.227
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
281.920 269.088 125.119 98.133
3 -12.090 -8.258 -3.189 -3.444
TEMETTÜ GELİRLERİ
4 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5 -8.585 30.133 1.693 5.656
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.833 3.062 -932 -5.278
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-146.055 -86.235 -5.136 2.651
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
135.637 113.306 7.761 8.283
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6 128.496 80.985 17.975 27.279
FAALİYET BRÜT KÂRI
452.416 392.568 166.781 136.910
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
7 -46.084 -103.570 -8.372 -14.822
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
7 -7.925 -51.170 -2.825 -13.756
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-188.562 -94.766 -65.773 -37.218
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -146.742 -79.681 -50.883 -28.051
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
63.103 63.381 38.928 43.063
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.103 63.381 38.928 43.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -12.269 -14.989 -7.772 -4.341
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-52.193 -63.579 -15.487 -32.607
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
39.924 48.590 7.715 28.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 50.834 48.392 31.156 38.722
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
50.834 48.392 31.156 38.722
Grubun Karı (Zararı)
50.834 48.392 31.156 38.722
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00050000 0,00065000 0,00030000 0,00052000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.421.226 5.733.502 8.154.728 1.496.116 3.465.407 4.961.523
Nakit ve Nakit Benzerleri
598.660 4.228.252 4.826.912 259.407 2.917.315 3.176.722
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 592.278 3.289.942 3.882.220 255.369 2.011.728 2.267.097
Bankalar
2 6.489 939.166 945.655 4.130 906.712 910.842
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-107 -856 -963 -92 -1.125 -1.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 74.382 559.699 634.081 312.473 306.207 618.680
Devlet Borçlanma Senetleri
51.165 559.699 610.864 216.844 306.207 523.051
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
23.217 0 23.217 95.629 0 95.629
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.745.430 942.098 2.687.528 922.824 241.566 1.164.390
Devlet Borçlanma Senetleri
1.735.362 942.098 2.677.460 915.165 241.566 1.156.731
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 1.402.281 1.759.081 3.161.362
Teminat Mektupları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0292 Değişim: -0,02%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0999 Değişim: 0,31%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.572,74 Değişim: 0,44%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.575,08
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.