" />

KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.11.2021 - 22:14
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
50.945 48.393
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.998 -12.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.998 -12.978
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.379 -16.569
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-381 3.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.943 35.415


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317
Yeni Bakiye
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 351.106 9.317 44.979 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -12.978 0 0 0 48.393 35.415
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 5.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.803
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 0 -44.979 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 0 0 28.891 0 0 0 0 -12.978 0 396.085 9.317 48.393 1.219.708
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 -984 0 396.085 9.317 80.626 1.539.295 1.539.295
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 5.395 0 5.395 5.395
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 5.395 5.395
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 4.519 0 396.085 14.712 80.626 1.544.690 1.544.690
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.998 0 0 0 50.945 53.943 53.943
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -9.288 -80.626 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -89.914 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.626 -80.626 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 7.517 0 485.999 5.424 50.945 1.598.633 1.598.633


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 1.591.715 624.716 614.352 242.137
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.259.611 488.545 470.250 189.639
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
36.521 6.097 15.656 2.168
Bankalardan Alınan Gelirler
119 0 28 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
267.986 128.720 108.981 49.676
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
45.383 42.441 12.585 12.111
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
164.519 42.421 76.160 20.860
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
58.084 43.858 20.236 16.705
Finansal Kiralama Gelirleri
25.642 679 18.443 469
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.836 675 994 185
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -1.309.620 -355.628 -489.233 -144.051
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-745.171 -248.289 -266.282 -84.855
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-75.464 -53.381 -26.520 -21.821
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-22.021 -21.518 -3.881 -11.061
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-447.399 -26.320 -185.028 -23.087
Kiralama Kar Payı Giderleri
-19.565 -6.120 -7.522 -3.227
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
282.095 269.088 125.119 98.086
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
50.585 12.362 21.994 5.842
Alınan Ücret ve Komisyonlar
62.724 20.659 25.203 9.296
Gayri Nakdi Kredilerden
20.885 5.357 8.344 2.398
Diğer
3 41.839 15.302 16.859 6.898
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.139 -8.297 -3.209 -3.454
Gayri Nakdi Kredilere
-49 -39 -20 -10
Diğer
3 -12.090 -8.258 -3.189 -3.444
TEMETTÜ GELİRLERİ
4 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5 -8.585 30.133 1.693 5.656
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.833 3.062 -932 -5.278
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-146.055 -86.235 -5.136 2.651
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
135.637 113.306 7.761 8.283
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6 128.701 80.985 17.989 27.279
FAALİYET BRÜT KÂRI
452.796 392.568 166.795 136.863
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
7 -46.113 -103.570 -8.372 -14.822
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
7 -7.898 -51.169 -2.798 -13.757
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-188.562 -94.766 -65.773 -37.218
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -146.973 -79.681 -50.924 -28.051
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
63.250 63.382 38.928 43.015
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.250 63.382 38.928 43.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -12.305 -14.989 -7.764 -4.341
Cari Vergi Karşılığı
-36 0 8 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-52.193 -63.579 -15.487 -32.607
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
39.924 48.590 7.715 28.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 50.945 48.393 31.164 38.674
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
50.945 48.393 31.164 38.674
Grubun Karı (Zararı)
50.945 48.393 31.164 38.674
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00050000 0,00065000 0,00030000 0,00052000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.398.009 5.733.502 8.131.511 1.400.487 3.465.407 4.865.894
Nakit ve Nakit Benzerleri
598.660 4.228.252 4.826.912 259.407 2.917.315 3.176.722
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 592.278 3.289.942 3.882.220 255.369 2.011.728 2.267.097
Bankalar
2 6.489 939.166 945.655 4.130 906.712 910.842
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-107 -856 -963 -92 -1.125 -1.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 51.165 559.699 610.864 216.844 306.207 523.051
Devlet Borçlanma Senetleri
51.165 559.699 610.864 216.844 306.207 523.051
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.745.430 942.098 2.677.460 915.165 241.566 1.156.731
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
2.409 0 2.409 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 2.754 3.453 6.207 1.412 319 1.731
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.754 3.453 6.207 1.412 319 1.731
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.145.537 6.578.406 16.723.943 9.939.118 4.963.488 14.902.606
Krediler
6 10.041.165 4.756.176 14.797.341 10.148.747 3.421.877 13.570.624
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
8 338.885 19.975 358.860 25.623 2.786 28.409
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 1.837.547 1.837.547 0 1.568.929 1.568.929
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.837.547 1.837.547 0 1.568.929 1.568.929
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
6 -234.513 -35.292 -269.805 -235.252 -30.104 -265.356
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 9.865 0 9.865 23.797 0 23.797
Satış Amaçlı
9.865 0 9.865 23.797 0 23.797
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 325.217 0 325.217 251.229 0 251.229
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 26.566 0 26.566 34.559 0 34.559
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
26.566 0 26.566 34.559 0 34.559
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 68.988 0 68.988 73.853 0 73.853
DİĞER AKTİFLER
15 225.276 357 225.633 142.437 73 142.510
VARLIKLAR TOPLAMI
13.199.458 12.312.265 25.511.723 11.865.480 8.428.968 20.294.448
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 6.517.162 9.936.603 16.453.765 5.332.642 6.344.661 11.677.303
ALINAN KREDİLER
2 106.458 621.425 727.883 21.889 926.868 948.757
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
18.890 0 18.890 1.069.349 0 1.069.349
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4.264.269 0 4.264.269 3.028.652 0 3.028.652
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
147 13 160 43.279 7 43.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3 147 13 160 43.279 7 43.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 176.778 0 176.778 119.338 0 119.338
KARŞILIKLAR
6 32.818 31.023 63.841 48.188 46.035 94.223
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
10.786 0 10.786 14.482 0 14.482
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
22.032 31.023 53.055 33.706 46.035 79.741
CARİ VERGİ BORCU
7 27.217 0 27.217 20.900 0 20.900
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.814.896 1.814.896 0 1.545.981 1.545.981
Krediler
0 1.814.896 1.814.896 0 1.545.981 1.545.981
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 339.398 25.993 365.391 205.779 1.585 207.364
ÖZKAYNAKLAR
11 1.595.892 2.741 1.598.633 1.538.186 1.109 1.539.295
Ödenmiş Sermaye
1.026.915 0 1.026.915 1.026.915 0 1.026.915
Sermaye Yedekleri
23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.255 0 -1.255 -1.255 0 -1.255
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.776 2.741 7.517 -952 -32 -984
Kar Yedekleri
485.999 0 485.999 396.085 0 396.085
Yasal Yedekler
280.353 0 280.353 275.857 0 275.857
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
205.646 0 205.646 120.228 0 120.228
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
56.369 0 56.369 89.943 0 89.943
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.424 0 5.424 9.317 0 9.317
Dönem Net Kâr veya Zararı
50.945 0 50.945 80.626 0 80.626
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.079.029 12.432.694 25.511.723 11.428.202 8.866.246 20.294.448


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.567.679 4.700.273 8.267.952 2.523.491 2.774.656 5.298.147
GARANTİ VE KEFALETLER
1 2.363.492 2.486.311 4.849.803 1.402.281 1.759.081 3.161.362
Teminat Mektupları
2.355.654 1.146.234 3.501.888 1.298.020 889.899 2.187.919
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.355.654 1.146.234 3.501.888 1.298.020 889.899 2.187.919
Banka Kredileri
0 1.202.488 1.202.488 31.000 819.386 850.386
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 1.202.488 1.202.488 31.000 819.386 850.386
Akreditifler
7.838 137.589 145.427 73.261 49.796 123.057
Belgeli Akreditifler
7.838 137.589 145.427 73.261 49.796 123.057
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 1.004.907 1.260.573 2.265.480 419.983 242.514 662.497
Cayılamaz Taahhütler
1.004.907 1.260.573 2.265.480 419.983 242.514 662.497
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
79.673 1.102.642 1.182.315 64.799 110.655 175.454
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
836.946 0 836.946 323.542 0 323.542
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
88.288 0 88.288 31.642 0 31.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 157.931 157.931 0 131.859 131.859
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
199.280 953.389 1.152.669 701.227 773.061 1.474.288
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
199.280 953.389 1.152.669 701.227 773.061 1.474.288
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
33.244 37.560 70.804 107.624 106.721 214.345
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
16.446 18.967 35.413 91.612 15.356 106.968
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
16.798 18.593 35.391 16.012 91.365 107.377
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
166.036 915.829 1.081.865 593.603 666.340 1.259.943
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
120.752.638 8.871.757 129.624.395 67.873.182 6.078.363 73.951.545
EMANET KIYMETLER
6.701.912 3.819.266 10.521.178 4.600.441 2.112.045 6.712.486
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.415.916 461.741 3.877.657 2.593.321 0 2.593.321
Tahsile Alınan Çekler
1.559.266 168.065 1.727.331 803.612 72.891 876.503
Tahsile Alınan Ticari Senetler
50.969 0 50.969 23.422 0 23.422
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
844 0 844 894 0 894
Emanet Kıymet Alanlar
1.674.917 3.189.460 4.864.377 1.179.192 2.039.154 3.218.346
REHİNLİ KIYMETLER
114.050.726 5.052.491 119.103.217 63.272.741 3.966.318 67.239.059
Menkul Kıymetler
140.118 0 140.118 61.650 0 61.650
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
1.835.317 15.497 1.850.814 760.269 0 760.269
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
7.875.738 0 7.875.738 4.366.808 0 4.366.808
Diğer Rehinli Kıymetler
104.199.553 5.036.994 109.236.547 58.084.014 3.966.318 62.050.332
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
124.320.317 13.572.030 137.892.347 70.396.673 8.853.019 79.249.692


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
584.400 -158.330
Alınan Kar Payları
1.448.632 459.427
Ödenen Kar Payları
-1.236.878 -289.088
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
62.724 20.659
Elde Edilen Diğer Kazançlar
104.475 69.192
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-240.430 -94.615
Ödenen Vergiler
-18.621 -18.224
Diğer
464.498 -305.681
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
527.615 93.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-92.322 479.837
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.188.482 -610.681
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-956.372 -3.340.411
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-61.732 13.254
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
122.101 332.329
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.527.861 2.846.700
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-823.439 372.439
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.112.015 -64.863
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.196.943 -1.258.428
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.723 -79.737
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
16.443 749
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.242.398 -1.190.086
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.918 15.056
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.824 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
7.993 -4.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.417.731 1.661.236
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
32.543.647 35.812.310
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-31.075.390 -34.141.484
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-50.526 -9.590
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
131.706 349.097
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
464.509 687.042
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.723.008 251.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.187.517 938.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975391


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0554 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,0795
Açılış: 33,0413
36,0169 Değişim: 0,21%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1207
Açılış: 35,9402
2.557,95 Değişim: 0,27%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.