KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

20.08.2021 - 18:40
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.678 9.670
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
8.127 4.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.127 4.810
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.834 6.167
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-707 -1.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.805 14.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317 0 9.317
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317 0 9.317
Yeni Bakiye
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 4.810 0 351.106 9.317 44.979 1.178.490 0 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.670 14.480 0 14.480
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 4.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.410 0 4.410
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 0 -44.979 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 0 0 27.498 0 0 0 0 4.810 0 396.085 9.317 9.670 1.197.380 0 1.197.380
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 -984 0 396.085 9.317 80.597 1.539.266 0 1.539.266
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 5.395 0 5.395 0 5.395
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 5.395 0 5.395
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.026.915 0 0 23.088 0 1.255 0 0 4.519 0 396.085 14.712 80.597 1.544.661 0 1.544.661
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 8.127 0 0 0 19.678 27.805 0 27.805
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -9.317 -80.597 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -89.914 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.597 -80.597 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 12.646 0 485.999 5.395 19.678 1.572.466 0 1.572.466


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 974.793 382.579 522.582 213.844
Kredilerden Alınan Kar Payları
789.361 298.906 422.706 163.558
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
20.865 3.929 13.227 2.340
Bankalardan Alınan Gelirler
91 0 31 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
160.369 79.044 83.965 47.542
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
34.162 30.330 16.754 14.164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
88.359 21.561 47.084 19.089
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
37.848 27.153 20.127 14.289
Finansal Kiralama Gelirleri
3.265 210 2.158 165
Diğer Kar Payı Gelirleri
842 490 495 239
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -817.992 -211.624 -448.444 -122.890
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-479.209 -163.434 -256.949 -91.240
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-308.600 -34.840 -177.179 -19.952
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-18.140 -10.457 -7.709 -9.976
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-12.043 -2.893 -6.607 -1.722
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
156.801 170.955 74.138 90.954
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
28.591 6.520 18.583 5.404
Alınan Ücret ve Komisyonlar
37.521 11.363 21.922 8.255
Gayri Nakdi Kredilerden
12.541 2.959 6.668 1.540
Diğer
3 24.980 8.404 15.254 6.715
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.930 -4.843 -3.339 -2.851
Gayri Nakdi Kredilere
-29 -29 -17 -15
Diğer
3 -8.901 -4.814 -3.322 -2.836
TEMETTÜ GELİRLERİ
4 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5 -10.278 24.477 -9.205 19.613
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.765 8.340 1.431 8.230
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-140.919 -88.886 -126.429 -86.161
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
127.876 105.023 115.793 97.544
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6 110.521 53.706 64.070 43.244
FAALİYET BRÜT KÂRI
285.635 255.658 147.586 159.215
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
7 -37.712 -88.748 -18.850 -54.199
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
7 -5.100 -37.414 -1.706 -3.802
PERSONEL GİDERLERİ (-)
8 -122.789 -57.548 -60.618 -32.179
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-95.859 -51.630 -51.462 -29.223
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
24.175 20.318 14.950 39.812
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.175 20.318 14.950 39.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -4.497 -10.648 -2.989 -8.836
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-36.706 -30.972 -10.269 -19.275
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
32.209 20.324 7.280 10.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.678 9.670 11.961 30.976
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
19.678 9.670 11.961 30.976
Grubun Karı (Zararı)
19.678 9.670 11.961 30.976
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00019000 0,00013000 0,00012000 0,00041000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.079.671 4.888.145 6.967.816 1.496.116 3.465.407 4.961.523
Nakit ve Nakit Benzerleri
437.105 3.649.989 4.087.094 259.407 2.917.315 3.176.722
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 435.052 2.542.238 2.977.290 255.369 2.011.728 2.267.097
Bankalar
2 2.207 1.108.765 1.110.972 4.130 906.712 910.842
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-154 -1.014 -1.168 -92 -1.125 -1.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 178.977 551.967 730.944 312.473 306.207 618.680
Devlet Borçlanma Senetleri
102.119 551.967 654.086 216.844 306.207 523.051
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
76.858 0 76.858 95.629 0 95.629
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.451.988 677.467 2.129.455 922.824 241.566 1.164.390
Devlet Borçlanma Senetleri
1.444.329 677.467 2.121.796 915.165 241.566 1.156.731
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 11.601 8.722 20.323 1.412 319 1.731
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.601 8.722 20.323 1.412 319 1.731
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.710.801 5.983.930 16.694.731 9.939.118 4.963.488 14.902.606
Krediler
6 10.882.806 4.183.219 15.066.025 10.148.747 3.421.877 13.570.624
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
8 61.346 16.156 77.502 25.623 2.786 28.409
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 1.819.664 1.819.664 0 1.568.929 1.568.929
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.819.664 1.819.664 0 1.568.929 1.568.929
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
6 -233.351 -35.109 -268.460 -235.252 -30.104 -265.356
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 12.362 0 12.362 23.797 0 23.797
Satış Amaçlı
12.362 0 12.362 23.797 0 23.797
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 323.055 0 323.055 251.229 0 251.229
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 30.746 0 30.746 34.559 0 34.559
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
30.746 0 30.746 34.559 0 34.559
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 76.259 0 76.259 73.853 0 73.853
DİĞER AKTİFLER
15 193.075 264 193.339 142.437 73 142.510
VARLIKLAR TOPLAMI
13.426.069 10.872.339 24.298.408 11.961.209 8.428.968 20.390.177
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 6.275.843 8.845.985 15.121.828 5.332.739 6.344.661 11.677.400
ALINAN KREDİLER
2 3.137.842 715.081 3.852.923 3.146.199 926.868 4.073.067
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.402.657 0 1.402.657 1.069.349 0 1.069.349
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.751 37 2.788 43.279 7 43.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3 2.751 37 2.788 43.279 7 43.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 169.493 0 169.493 119.338 0 119.338
KARŞILIKLAR
6 29.383 32.008 61.391 48.188 46.035 94.223
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
10.151 0 10.151 14.482 0 14.482
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.232 32.008 51.240 33.706 46.035 79.741
CARİ VERGİ BORCU
7 26.641 0 26.641 20.900 0 20.900
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.797.005 1.797.005 0 1.545.981 1.545.981
Krediler
0 1.797.005 1.797.005 0 1.545.981 1.545.981
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
278.297 12.919 291.216 205.782 1.585 207.367
ÖZKAYNAKLAR
11 1.567.846 4.620 1.572.466 1.538.157 1.109 1.539.266
Ödenmiş Sermaye
1.026.915 0 1.026.915 1.026.915 0 1.026.915
Sermaye Yedekleri
23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.255 0 -1.255 -1.255 0 -1.255
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.026 4.620 12.646 -952 -32 -984
Kar Yedekleri
485.999 0 485.999 396.085 0 396.085
Yasal Yedekler
280.353 0 280.353 275.857 0 275.857
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
205.646 0 205.646 120.228 0 120.228
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
25.073 0 25.073 89.914 0 89.914
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.395 0 5.395 9.317 0 9.317
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.678 0 19.678 80.597 0 80.597
Azınlık Payları
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.890.753 11.407.655 24.298.408 11.523.931 8.866.246 20.390.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.477.132 4.937.908 8.415.040 2.523.491 2.774.656 5.298.147
GARANTİ VE KEFALETLER
1 1.969.359 2.563.207 4.532.566 1.402.281 1.759.081 3.161.362
Teminat Mektupları
1.899.110 1.245.644 3.144.754 1.298.020 889.899 2.187.919
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.899.110 1.245.644 3.144.754 1.298.020 889.899 2.187.919
Banka Kredileri
0 1.175.010 1.175.010 31.000 819.386 850.386
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 1.175.010 1.175.010 31.000 819.386 850.386
Akreditifler
70.249 142.553 212.802 73.261 49.796 123.057
Belgeli Akreditifler
70.249 142.553 212.802 73.261 49.796 123.057
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 839.446 313.339 1.152.785 419.983 242.514 662.497
Cayılamaz Taahhütler
839.446 313.339 1.152.785 419.983 242.514 662.497
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
40.192 158.984 199.176 64.799 110.655 175.454
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
725.009 0 725.009 323.542 0 323.542
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
74.245 0 74.245 31.642 0 31.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 154.355 154.355 0 131.859 131.859
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
668.327 2.061.362 2.729.689 701.227 773.061 1.474.288
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
668.327 2.061.362 2.729.689 701.227 773.061 1.474.288
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
79.739 78.690 158.429 107.624 106.721 214.345
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
39.902 39.345 79.247 91.612 15.356 106.968
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
39.837 39.345 79.182 16.012 91.365 107.377
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
588.588 1.982.672 2.571.260 593.603 666.340 1.259.943
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
103.572.366 8.052.028 111.624.394 67.873.182 6.078.363 73.951.545
EMANET KIYMETLER
5.563.581 3.234.750 8.798.331 4.600.441 2.112.045 6.712.486
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.591.839 189.200 2.781.039 2.593.321 0 2.593.321
Tahsile Alınan Çekler
1.380.088 128.600 1.508.688 803.612 72.891 876.503
Tahsile Alınan Ticari Senetler
65.718 0 65.718 23.422 0 23.422
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
844 0 844 894 0 894
Emanet Kıymet Alanlar
1.525.092 2.916.950 4.442.042 1.179.192 2.039.154 3.218.346
REHİNLİ KIYMETLER
98.008.785 4.817.278 102.826.063 63.272.741 3.966.318 67.239.059
Menkul Kıymetler
130.500 0 130.500 61.650 0 61.650
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
1.540.994 12.692 1.553.686 760.269 0 760.269
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
6.917.869 0 6.917.869 4.366.808 0 4.366.808
Diğer Rehinli Kıymetler
89.419.422 4.804.586 94.224.008 58.084.014 3.966.318 62.050.332
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
107.049.498 12.989.936 120.039.434 70.396.673 8.853.019 79.249.692


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-299.148 -482.661
Alınan Kar Payları
884.610 239.619
Ödenen Kar Payları
-782.259 -170.634
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
37.521 11.363
Elde Edilen Diğer Kazançlar
92.540 56.654
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-157.033 -57.397
Ödenen Vergiler
-10.238 -11.626
Diğer
-364.289 -550.640
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.304.083 880.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-111.551 508.017
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-513.664 -321.502
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.020.285 -2.563.368
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-30.196 13.418
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
119.326 253.658
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.367.741 2.439.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
492.712 550.469
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.004.935 397.911
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-926.945 -916.275
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -50
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-36.053 -23.985
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
15.450 383
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.426.758 -890.748
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
516.603 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
3.813 -1.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
180.831 544.573
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
189.930.564 3.717.158
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-189.709.752 -3.168.821
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-39.981 -3.764
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
140.892 132.694
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
399.713 158.903
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.723.008 251.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.122.721 410.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959767


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.388 Değişim: 0,19% Hacim : 6.561 Mio.TL Son veri saati : 15:21
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6614 Değişim: 0,40%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6658
Açılış: 8,6272
10,1655 Değişim: 0,48%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
493,42 Değişim: 0,24%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.