KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

26.02.2021 - 23:45
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
80.626
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.255
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.568
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-984
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.408
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.387


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 0 0 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 0 0 9.317
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 0 0 9.317
Yeni Bakiye
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 9.317 44.979 0 0 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.255 0 0 0 -984 0 0 0 0 80.626 0 0 78.387
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
276.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.915
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 5.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.503
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 0 -44.979 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 0 -984 0 0 396.085 9.317 80.626 0 0 1.539.295


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 998.379
Kredilerden Alınan Kar Payları
791.913
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
10.681
Bankalardan Alınan Gelirler
535
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
192.912
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
54.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
75.993
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
62.122
Finansal Kiralama Gelirleri
1.452
Diğer Kar Payı Gelirleri
886
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -626.766
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-402.227
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-75.441
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-28.367
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-109.871
Kiralama Kar Payı Giderleri
-10.860
Diğer Kar Payı Giderleri
0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
371.613
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.113
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.655
Gayri Nakdi Kredilerden
8.602
Diğer
(3) 25.053
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.542
Gayri Nakdi Kredilere
-50
Diğer
(3) -12.492
TEMETTÜ GELİRLERİ
(4) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5) 22.261
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.005
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-191.289
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
206.545
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(6) 85.390
FAALİYET BRÜT KÂRI
500.377
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(7) -87.148
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(7) -39.691
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-149.880
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(8) -119.178
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
104.480
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
104.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -23.854
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-94.719
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
70.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
80.626
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
80.626
Grubun Karı (Zararı)
80.626
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00079000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.400.487 3.465.407 4.865.894
Nakit ve Nakit Benzerleri
259.407 2.917.315 3.176.722
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 255.369 2.011.728 2.267.097
Bankalar
(2) 4.130 906.712 910.842
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-92 -1.125 -1.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 216.844 306.207 523.051
Devlet Borçlanma Senetleri
216.844 306.207 523.051
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 922.824 241.566 1.164.390
Devlet Borçlanma Senetleri
915.165 241.566 1.156.731
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5) 1.412 319 1.731
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.412 319 1.731
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.939.118 4.963.488 14.902.606
Krediler
(6) 10.148.747 3.421.877 13.570.624
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(8) 25.623 2.786 28.409
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 1.568.929 1.568.929
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.568.929 1.568.929
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(6) -235.252 -30.104 -265.356
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(9) 23.797 0 23.797
Satış Amaçlı
23.797 0 23.797
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(10) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 251.229 0 251.229
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 34.559 0 34.559
Şerefiye
0 0 0
Diğer
34.559 0 34.559
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 73.853 0 73.853
DİĞER AKTİFLER
(15) 142.437 73 142.510
VARLIKLAR TOPLAMI
11.865.480 8.428.968 20.294.448
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 5.332.642 6.344.661 11.677.303
ALINAN KREDİLER
(2) 21.889 926.868 948.757
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.069.349 0 1.069.349
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3.028.652 0 3.028.652
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
43.279 7 43.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(3) 43.279 7 43.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5) 0 0 ) 119.338 0 119.338
KARŞILIKLAR
(6) 48.188 46.035 94.223
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.482 0 14.482
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
33.706 46.035 79.741
CARİ VERGİ BORCU
(7) 20.900 0 20.900
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1502 Değişim: 0,01%
Düşük 8,1383 13.04.2021 Yüksek 8,1607
Açılış: 8,1495
9,7190 Değişim: 0,02%
Düşük 9,7010 13.04.2021 Yüksek 9,7349
Açılış: 9,7167
453,83 Değişim: -0,05%
Düşük 453,41 13.04.2021 Yüksek 454,94
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.