KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

13.11.2020 - 17:13
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.392
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-12.978 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-16.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.414 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
9.317 9.317
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
9.317 9.317
Yeni Bakiye
750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.978 48.392 35.414
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.803 5.803
Kar Dağıtımı
44.979 -44.979
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
44.979 -44.979
Diğer
44.979 -44.979
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 28.891 -12.978 396.085 9.317 48.392 1.219.707


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 624.770 242.191
Kredilerden Alınan Kar Payları
488.545 189.639
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
6.097 2.168
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
128.774 49.730
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
42.495 12.165
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
42.421 20.860
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
43.858 16.705
Finansal Kiralama Gelirleri
679 469
Diğer Kar Payı Gelirleri
675 185
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -355.682 -144.058
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-248.289 -84.855
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-79.755 -44.915
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-21.518 -11.061
Kiralama Kar Payı Giderleri
-6.120 -3.227
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
269.088 98.133
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.362 5.842
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.659 9.296
Gayri Nakdi Kredilerden
5.357 2.398
Diğer
(3) 15.302 6.898
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.297 -3.454
Gayri Nakdi Kredilere
-39 -10
Diğer
(3) -8.258 -3.444
TEMETTÜ GELİRLERİ
(4) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5) 30.133 5.656
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.062 -5.278
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-86.235 2.651
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
113.306 8.283
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(6) 80.985 27.279
FAALİYET BRÜT KÂRI
392.568 136.910
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(7) -103.570 -14.822
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(7) -51.170 -13.756
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-94.766 -37.218
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(8) -79.681 -28.051
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
63.381 43.063
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.381 43.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -14.989 -4.341
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-63.579 -32.607
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
48.590 28.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
48.392 38.722
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
48.392 38.722
Grubun Karı (Zararı)
48.392 38.722
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00065000 0,00052000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.328.152 2.643.163 3.971.315 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
122.351 2.119.857 2.242.208 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 121.359 1.623.342 1.744.701 0
Bankalar
(2) 1.035 497.250 498.285 0
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-43 -735 -778
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 224.131 275.682 499.813 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
216.755 275.682 492.437 0
Diğer Finansal Varlıklar
7.376 7.376
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 980.944 247.121 1.228.065 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
973.285 247.121 1.220.406
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 7.659 0
Türev Finansal Varlıklar
(5) 726 503 1.229 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
726 503 1.229 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.145.543 5.555.147 11.700.690 0 0 0
Krediler
(6) 6.342.895 4.037.920 10.380.815 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(8) 20.865 257 21.122
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 1.550.682 1.550.682 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.550.682 1.550.682 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(6) -218.217 -33.712 -251.929
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(9) 25.093 25.093 0 0
Satış Amaçlı
25.093 25.093 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(10) 100 100 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 100 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 100 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 200.395 200.395 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 36.463 36.463 0 0
Diğer
36.463 36.463 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 88.388 88.388 0
DİĞER AKTİFLER
(15) 241.888 228 242.116
VARLIKLAR TOPLAMI
8.066.022 8.198.538 16.264.560 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 4.452.669 6.026.495 10.479.164
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: -1,48% Hacim : 26.185 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8294 Değişim: 0,45%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8529
Açılış: 16,7545
17,5615 Değişim: 0,47%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,6178
Açılış: 17,4789
978,52 Değişim: 0,25%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 980,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.