KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:37
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.672
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.810
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6.167
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.482


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Yabancı Para Çevrim Farkları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
9.317 9.317
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
9.317 9.317
Yeni Bakiye
750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.810 9.672 14.482
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.410 4.410
Kar Dağıtımı
44.979 -44.979
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
44.979 -44.979
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 27.498 4.810 396.085 9.317 9.672 1.197.382


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 382.532 213.797
Kredilerden Alınan Kar Payları
298.906 163.558
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
3.929 2.340
Bankalardan Alınan Gelirler
0 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
78.997 47.495
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
30.283 14.117
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
21.561 19.089
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.153 14.289
Finansal Kiralama Gelirleri
210 165
Diğer Kar Payı Gelirleri
490 239
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -211.577 -122.843
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-163.434 -91.240
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-31.560 -16.672
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-10.457 -9.976
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-3.233 -3.233
Kiralama Kar Payı Giderleri
-2.893 -1.722
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
170.955 90.954
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.520 5.404
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.363 8.255
Gayri Nakdi Kredilerden
2.959 1.540
Diğer
3 8.404 6.715
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.843 -2.851
Gayri Nakdi Kredilere
-29 -15
Diğer
3 -4.814 -2.836
TEMETTÜ GELİRLERİ
4 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5 24.477 19.613
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.340 8.230
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-88.886 -86.161
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
105.023 97.544
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6 53.706 43.244
FAALİYET BRÜT KÂRI
255.658 159.215
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
7 -88.748 -54.199
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
7 -37.412 -3.800
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-57.548 -32.179
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -51.630 -29.223
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.320 39.814
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.320 39.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -10.648 -8.836
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-30.972 -19.275
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
20.324 10.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.672 30.978
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.672 30.978
Grubun Karı (Zararı)
9.672 30.978
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00013000 0,00041000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.111.937 1.705.617 2.817.554
Nakit ve Nakit Benzerleri
179.294 1.246.414 1.425.708
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 178.395 1.100.393 1.278.788
Bankalar
2 968 146.492 147.460
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-69 -471 -540
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 221.703 243.331 465.034
Devlet Borçlanma Senetleri
221.703 243.331 465.034
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 710.704 215.872 926.576
Devlet Borçlanma Senetleri
703.045 215.872 918.917
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 7.659
Türev Finansal Varlıklar
5 236 236
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
236 236
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.815.115 4.765.339 9.580.454
Krediler
6 5.021.668 3.503.870 8.525.538
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
8 5.282 239 5.521
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 1.293.659 1.293.659
Devlet Borçlanma Senetleri
1.293.659 1.293.659
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
6 -211.835 -32.429 -244.264
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 31.040 31.040
Satış Amaçlı
31.040 31.040
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 133.236 133.236
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 37.956 37.956
Diğer
37.956 37.956
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 88.281 88.281
DİĞER AKTİFLER
15 236.404 80 236.484
VARLIKLAR TOPLAMI
6.453.969 6.471.036 12.925.005
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 4.308.670 4.338.937 8.647.607
ALINAN KREDİLER
2 54.190 785.818 840.008
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
423.162 423.162
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
303.278 303.278
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
219 1.166 1.385
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3 219 1.166 1.385
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 52.506 52.506
KARŞILIKLAR
6 47.022 38.075 85.097
Çalışan Hakları Karşılığı
4.449 4.449
Diğer Karşılıklar
42.573 38.075 80.648
CARİ VERGİ BORCU
7 16.602 16.602
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 1.271.884 1.271.884
Krediler
1.271.884 1.271.884
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
86.042 52 86.094
ÖZKAYNAKLAR
11 1.196.374 1.008 1.197.382
Ödenmiş Sermaye
750.000 750.000
Sermaye Yedekleri
26.479 1.019 27.498
Diğer Sermaye Yedekleri
26.479 1.019 27.498
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.821 -11 4.810
Kar Yedekleri
396.085 396.085
Yasal Yedekler
275.857 275.857
Olağanüstü Yedekler
120.228 120.228
Kar veya Zarar
18.989 18.989
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.317 9.317
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.672 9.672
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.488.065 6.436.940 12.925.005


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.022.386 872.496 1.894.882
GARANTİ VE KEFALETLER
1 811.409 756.865 1.568.274
Teminat Mektupları
769.060 339.412 1.108.472
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
769.060 339.412 1.108.472
Banka Kredileri
31.000 301.853 332.853
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
31.000 301.853 332.853
Akreditifler
11.349 115.600 126.949
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
11.349 115.600 126.949
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 203.145 17.529 220.674
Cayılamaz Taahhütler
203.145 17.529 220.674
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
12.056 17.529 29.585
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
184.933 0 184.933
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.156 0 6.156
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.832 98.102 105.934
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.832 98.102 105.934
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
7.832 8.224 16.056
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.926 4.112 8.038
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.906 4.112 8.018
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 89.878 89.878
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
37.934.927 4.734.612 42.669.539
EMANET KIYMETLER
1.351.402 1.737.960 3.089.362
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
164.061 0 164.061
Tahsile Alınan Çekler
272.799 20.306 293.105
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.048 0 13.048
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
894 0 894
Emanet Kıymet Alanlar
900.600 1.717.654 2.618.254
REHİNLİ KIYMETLER
36.583.525 2.996.652 39.580.177
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
228.929 0 228.929
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
1.821.853 0 1.821.853
Diğer Rehinli Kıymetler
34.532.743 2.996.652 37.529.395
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
38.957.313 5.607.108 44.564.421


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-482.659
Alınan Kar Payları
239.572
Ödenen Kar Payları
-170.587
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.363
Elde Edilen Diğer Kazançlar
56.654
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-57.397
Ödenen Vergiler
-11.626
Diğer
-550.638
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
895.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
523.118
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-321.502
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.563.368
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.421
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
253.658
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.439.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
550.463
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
412.964
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-916.225
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.985
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
383
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-890.748
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-1.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
529.470
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.702.055
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.168.821
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.764
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
132.694
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
158.903
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
251.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
410.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870187


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7267 Değişim: 0,08%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3724 Değişim: -0,24%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
497,15 Değişim: 0,00%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.