KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

13.08.2020 - 19:37
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.670
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.810 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.810 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6.167 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.357 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.480 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
9.317 9.317
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
9.317 9.317
Yeni Bakiye
750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.810 9.670 14.480
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.410 4.410
Kar Dağıtımı
44.979 -44.979
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
44.979 -44.979
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 27.498 396.086 9.317 9.670 1.197.381


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 382.579 213.844
Kredilerden Alınan Kar Payları
298.906 163.558
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
3.929 2.340
Bankalardan Alınan Gelirler
0 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
79.044 47.542
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
30.330 14.164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
21.561 19.089
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.153 14.289
Finansal Kiralama Gelirleri
210 165
Diğer Kar Payı Gelirleri
490 239
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -211.624 -122.890
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-163.434 -91.240
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-34.840 -19.952
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-10.457 -9.976
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-2.893 -1.722
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
170.955 90.954
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.520 5.404
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.363 8.255
Gayri Nakdi Kredilerden
2.959 1.540
Diğer
3 8.404 6.715
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.843 -2.851
Gayri Nakdi Kredilere
-29 -15
Diğer
3 -4.814 -2.836
TEMETTÜ GELİRLERİ
4 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5 24.477 19.613
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.340 8.230
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-88.886 -86.161
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
105.023 97.544
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6 53.706 43.244
FAALİYET BRÜT KÂRI
255.658 159.215
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
7 -88.748 -54.199
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
7 -37.414 -3.802
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-57.548 -32.179
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -51.630 -29.223
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.318 39.812
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.318 39.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -10.648 -8.836
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-30.972 -19.275
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
20.324 10.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.670 30.976
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.670 30.976
Grubun Karı (Zararı)
9.670 30.976
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.127.038 1.705.617 2.832.655 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
179.294 1.246.414 1.425.708 0 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 178.395 1.100.393 1.278.788 0
Bankalar
2 968 146.492 147.460 0
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-69 -471 -540 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 236.804 243.331 480.135 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
221.703 243.331 465.034 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
15.101 0 15.101 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 710.704 215.872 926.576 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
703.045 215.872 918.917 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 236 0 236 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
236 0 236 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.815.115 4.765.339 9.580.454 0 0 0
Krediler
6 5.021.668 3.503.870 8.525.538 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
8 5.282 239 5.521 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 1.293.659 1.293.659 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.293.659 1.293.659 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
6 -211.835 -32.429 -244.264 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 31.040 0 31.040 0 31.040 0 31.040 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 100 0 100 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 133.236 0 133.236 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 37.956 0 37.956 0 0 0
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
37.956 0 37.956 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 88.281 0 88.281 0
DİĞER AKTİFLER
15 236.404 80 236.484 0
VARLIKLAR TOPLAMI
6.469.170 6.471.036 12.940.206 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 4.308.764 4.338.937 8.647.701 0
ALINAN KREDİLER
2 372.571 785.818 1.158.389 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
423.162 0 423.162 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
219 1.166 1.385 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3 219 1.166 1.385 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 52.506 0 52.506 0
KARŞILIKLAR
6 47.022 38.075 85.097 0 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.449 0 4.449 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
42.573 38.075 80.648 0
CARİ VERGİ BORCU
7 16.602 0 16.602 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.271.884 1.271.884 0 0 0
Krediler
0 1.271.884 1.271.884 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
86.047 52 86.099 0
ÖZKAYNAKLAR
11 1.196.373 1.008 1.197.381 0 0 0
Ödenmiş Sermaye
750.000 0 750.000 0
Sermaye Yedekleri
26.479 1.019 27.498 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
26.479 1.019 27.498 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.821 -11 4.810 0
Kar Yedekleri
396.086 0 396.086 0 0 0
Yasal Yedekler
275.857 0 275.857 0
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
120.229 0 120.229 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
18.987 0 18.987 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.317 0 9.317 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.670 0 9.670 0
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.503.266 6.436.940 12.940.206 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.022.386 872.496 1.894.882
GARANTİ VE KEFALETLER
1 811.409 756.865 1.568.274
Teminat Mektupları
769.060 339.412 1.108.472
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
769.060 339.412 1.108.472
Banka Kredileri
31.000 301.853 332.853
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
31.000 301.853 332.853
Akreditifler
11.349 115.600 126.949
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
11.349 115.600 126.949
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 203.145 17.529 220.674
Cayılamaz Taahhütler
203.145 17.529 220.674
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
12.056 17.529 29.585
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
184.933 0 184.933
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.156 0 6.156
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.832 98.102 105.934
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.832 98.102 105.934
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
7.832 8.224 16.056
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.926 4.112 8.038
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.906 4.112 8.018
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 89.878 89.878
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
37.934.927 4.734.612 42.669.539
EMANET KIYMETLER
1.351.402 1.737.960 3.089.362
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
164.061 0 164.061
Tahsile Alınan Çekler
272.799 20.306 293.105
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.048 0 13.048
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
894 0 894
Emanet Kıymet Alanlar
900.600 1.717.654 2.618.254
REHİNLİ KIYMETLER
36.583.525 2.996.652 39.580.177
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
228.929 0 228.929
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
1.821.853 0 1.821.853
Diğer Rehinli Kıymetler
34.532.743 2.996.652 37.529.395
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
38.957.313 5.607.108 44.564.421


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-482.661 0
Alınan Kar Payları
239.619
Ödenen Kar Payları
-170.634
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.363
Elde Edilen Diğer Kazançlar
56.654
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-57.397
Ödenen Vergiler
-11.626
Diğer
-550.640
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
880.572 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
508.017
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-321.502
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.563.368
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.418
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
253.658
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.439.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
550.469
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
397.911 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-916.275 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.985
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
383
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-890.748
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-1.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
544.573 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.717.158
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.168.821
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.764
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
132.694
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
158.903 0
Dönem Başınd
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.