KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.07.2018 - 19:28
KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.349 10.159
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.349 10.159


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 11.466 11.466 39.842 17.028 22.814 105.522
Yeni Bakiye
60.000 11.466 11.466 39.842 17.028 22.814 105.522
Dönem Net Karı (Zararı)
10.159 10.159 10.159
Kar Dağıtımı
851 851 -2.851 -17.028 14.177 3.786
Dağıtılan Temettü
-2.000 -2.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
851 851 -851
Diğer
17.028 5.786
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000 12.317 12.317 47.150 10.159 36.991 119.467
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 60.000 12.482 12.482 55.213 20.887 34.326 127.695
Yeni Bakiye
60.000 12.482 12.482 55.213 20.887 34.326 127.695
Dönem Net Karı (Zararı)
14.349 14.349 14.349
Kar Dağıtımı
1.387 1.387 -6.187 -20.887 14.700 -4.800
Dağıtılan Temettü
-4.800 -4.800 -4.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.387 1.387 -1.387 -1.387
Diğer
-20.887 20.887
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000 13.869 13.869 63.375 14.349 49.026 137.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
26.517 17.731
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
47.690 28.223
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-16.014 -7.839
Kiralama Giderleri
-577 -505
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.507 3.217
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 91 258
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.696 -4.288
Ödenen Vergiler
-3.841 -2.291
Diğer
1.357 956
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
4.559 -14.836
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-12.482 15.902
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.433 45
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.866 -1.886
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
15.955 -28.283
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-347 -614
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
31.076 2.895
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -6 -21
Diğer
-162
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-168 -21
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.000
Temettü Ödemeleri
18.7 -4.800 -2.000
Diğer
32
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-24.768 -2.000
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.290 -160
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.430 714
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.140 4.444
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 11.570 5.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.677 28.167 22.798 13.461
FAKTORİNG GELİRLERİ
19 44.677 28.167 22.798 13.461
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
42.059 25.110 21.587 12.232
İskontolu
30.156 16.118 15.399 8.345
Diğer
11.903 8.992 6.188 3.887
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.618 3.057 1.211 1.229
İskontolu
705 135 347 67
Diğer
1.913 2.922 864 1.162
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -20.549 -10.392 -10.218 -5.033
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-18.642 -9.915 -9.378 -4.822
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.260 -528
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-647 -477 -312 -211
BRÜT KAR (ZARAR)
24.128 17.775 12.580 8.428
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -6.653 -5.866 -3.423 -3.066
Personel Giderleri
-4.785 -4.292 -2.538 -2.296
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-43 -59 24 -41
Genel İşletme Giderleri
-1.758 -1.461 -870 -703
Diğer
-67 -54 -39 -26
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
17.475 11.909 9.157 5.362
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 3.613 4.751 1.641 3.111
Bankalardan Alınan Faizler
63 20 62 18
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
15
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
1.076 209 -25
Türev Finansal İşlemlerden
1.076 209 -25
Kambiyo İşlemleri Karı
2.358 4.472 1.310 3.098
Diğer
101 259 60 20
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
23 -1.222 -1.222
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -1.553 -3.877 -1.202 -2.938
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-942 -145 -942 -145
Kambiyo İşlemleri Zararı
-611 -3.490 -260 -2.551
Diğer
-242 -242
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.313 12.783 8.374 5.535
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.313 12.783 8.374 5.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
17 -3.964 -2.624 -1.716 -1.111
Cari Vergi Karşılığı
-4.421 -3.242 -2.273 -1.747
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
18
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
457 618 557 618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.349 10.159 6.658 4.424
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.349 10.159 6.658 4.424
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
14.349 10.159 6.658 4.424
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 5 5
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.1 2.449 2.449 1.374 1.374
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
2.449 2.449 1.374 1.374
BANKALAR
5 158 11.407 11.565 97 4.043 4.140
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 353.661 82.467 436.128 378.856 54.120 432.976
İskontolu Faktoring Alacakları
240.594 37.684 278.278 284.476 21.972 306.448
Yurt İçi
255.316 255.316 298.088 298.088
Yurt Dışı
37.857 37.857 22.080 22.080
Kazanılmamış Gelirler (-)
-14.722 -173 -14.895 -13.612 -108 -13.720
Diğer Faktoring Alacakları
113.067 44.783 157.850 94.380 32.148 126.528
Yurt İçi
113.067 113.067 94.380 94.380
Yurt Dışı
44.783 44.783 32.148 32.148
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
DİĞER ALACAKLAR
0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 1.580 1.580 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
5.944 5.944 3.233 3.233
Özel Karşılıklar (-)
-4.364 -4.364 -3.233 -3.233
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 2.217 2.217 2.329 2.329
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 200 200 54 54
Diğer
200 200 54 54
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
388 388 540 540
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 3.489 3.489 3.032 879 11 890 860 9 869
ARA TOPLAM
365.026 93.885 458.911 387.142 58.172 445.314
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
10 0
AKTİF TOPLAMI
365.026 93.885 458.911 387.142 58.172 445.314
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.2 1.509 1.509 567 567
ALINAN KREDİLER
12 224.180 79.869 304.049 233.804 51.662 285.466
FAKTORİNG BORÇLARI
6 1.348 10.235 11.583 1.310 7.407 8.717
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 0 18.740 18.740
Bonolar
18.740 18.740
DİĞER BORÇLAR
14 72 10 82 361 22 383
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
14 96 212 308 213 206 419
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 909 909 782 782
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 963 963 853 853
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
891 891 781 781
Diğer Karşılıklar
72 72 72 72
ERTELENMİŞ GELİRLER
0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
17 2.264 2.264 1.692 1.692
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
231.341 90.326 321.667 258.322 59.297 317.619
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
18 137.244 0 137.244 127.695 127.695
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Kar Yedekleri
13.869 0 13.869 12.482 12.482
Yasal Yedekler
13.869 13.869 12.482 12.482
Kar veya Zarar
63.375 63.375 55.213 55.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.026 49.026 34.326 34.326
Net Dönem Karı veya Zararı
14.349 14.349 20.887 20.887
PASİF TOPLAMI
368.585 90.326 458.911 386.017 59.297 445.314


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
22.339 32.133 54.472 5.758 45.613 51.371
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
279.872 31.261 311.133 202.314 13.981 216.295
ALINAN TEMİNATLAR
26.1 4.090.761 652.779 4.743.540 3.651.022 579.217 4.230.239
VERİLEN TEMİNATLAR
26.2 33.083 33.083 19.092 19.092
TAAHHÜTLER
26.3 10.271 10.271
Cayılamaz Taahhütler
10.271 10.271
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.4 38.409 41.141 79.550 44.831 43.523 88.354
Alım Satım Amaçlı İşlemler
38.409 41.141 79.550 44.831 43.523 88.354
Vadeli Alım Satım İşlemleri
38.409 41.141 79.550 44.831 43.523 88.354
EMANET KIYMETLER
26.5 438.294 138.478 576.772 443.964 149.632 593.596
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.902.758 906.063 5.808.821 4.366.981 831.966 5.198.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697968


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.