KAP ***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2019 - 20:18
KAP ***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -6.317 -454 15.562 25.324 89.115
Yeni Bakiye
55.000 -6.317 -454 15.562 25.324 89.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.343 8.343
Kar Dağıtımı
-1.337 -2.211 -3.548
Dağıtılan Temettü
-3.548 -3.548
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.085 -2.085
Diğer
-3.422 3.422
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000 -6.317 -454 14.225 23.113 8.343 93.910
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -6.317 -429 14.225 21.413 17.238 101.130
Yeni Bakiye
55.000 -6.317 -429 14.225 21.413 17.238 101.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.551 9.551
Kar Dağıtımı
862 16.376 -17.238
Diğer
862 16.376 -17.238
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000 -6.317 -429 15.087 37.789 9.551 110.681


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.111 42.155 21.879 21.093
FAKTORİNG GELİRLERİ
42.111 42.155 21.879 21.093
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
37.986 37.801 19.851 18.907
İskontolu
32.248 32.157 17.026 15.880
Diğer
5.738 5.644 2.825 3.027
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.125 4.354 2.028 2.186
İskontolu
3.358 3.827 1.788 1.881
Diğer
767 527 240 305
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-20.402 -23.992 -11.344 -12.213
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-14.777 -9.733 -8.203 -4.826
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 -8 0 -2
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.549 -13.013 -2.593 -6.741
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.076 -1.238 -548 -644
BRÜT KAR (ZARAR)
21.709 18.163 10.535 8.880
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
9 -9.482 -8.393 -4.822 -208
Personel Giderleri
-5.986 -5.050 -3.084 -2.486
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-236 -94 -117 -28
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.746 -2.844 -1.309 2.530
Diğer
-514 -405 -312 -224
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
12.227 9.770 5.713 8.672
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.254 2.591 627 -2.360
Bankalardan Alınan Faizler
628 608 371 324
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 -136
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
164 1.297 93 943
Diğer
462 686 163 -3.491
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.069 -1.013 -534 -759
Özel Karşılıklar
-1.069 -1.013 -534 -759
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-153 -745 -87 -496
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-153 -745 -87 -496
Diğer
0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.259 10.603 5.719 5.057
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.259 10.603 5.719 5.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -2.708 -2.260 -1.262 -1.131
Cari Vergi Karşılığı
-4.185 -1.746 -1.841 -809
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -514 0 -322
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.477 0 579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.551 8.343 4.457 3.926
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.551 8.343 4.457 3.926
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.551 8.343 4.457 3.926
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
15.351 10.843
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
44.278 39.187
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-20.902 -23.992
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.332 4.354
Elde Edilen Diğer Kazançlar
276 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 361 184
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.050 -5.509
Ödenen Vergiler
-2.733 -514
Diğer
-4.211 -2.867
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.159 -16.165
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-61.949 -2.956
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
922 7.368
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.033 146
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 -38
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
54.431 -16.040
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.470 -4.645
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.192 -5.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-10.276 -4.715
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-11 3
Diğer
-276 2.196
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.563 -2.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
36.152 155.250
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-42.448 -146.698
Temettü Ödemeleri
0 -3.548
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-153 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.449 5.004
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 635
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.820 -2.199
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.877 6.329
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 3.057 4.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.551 8.343
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.551 8.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3.046 11 3.057 10.874 9 10.883
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 268.768 0 268.768 214.129 0 214.129
Faktoring Alacakları
4 266.957 0 266.957 211.741 0 211.741
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
231.778 0 231.778 176.620 0 176.620
Diğer Faktoring Alacakları
35.179 0 35.179 35.121 0 35.121
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 27.490 0 27.490 27.202 0 27.202
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-25.679 0 -25.679 -24.814 0 -24.814
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 15.805 0 15.805 5.290 0 5.290
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
504 0 504 228 0 228
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 7.857 0 7.857 6.379 0 6.379
DİĞER AKTİFLER
3.896 13 3.909 4.230 24 4.254
ARA TOPLAM
299.876 24 299.900 241.130 33 241.163
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
330 0 330 330 0 330
Satış Amaçlı
330 0 330 330 0 330
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
300.206 24 300.230 241.460 33 241.493
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 143.792 0 143.792 92.924 0 92.924
FAKTORİNG BORÇLARI
4 406 0 406 1.439 0 1.439
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
698 0 698 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6 39.486 0 39.486 42.766 0 42.766
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.023 0 2.023 1.681 0 1.681
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.736 0 1.736 1.394 0 1.394
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
287 0 287 287 0 287
CARİ VERGİ BORCU
7 1.785 0 1.785 1.037 0 1.037
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.344 15 1.359 503 13 516
ARA TOPLAM
189.534 15 189.549 140.350 13 140.363
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
8 110.681 0 110.681 101.130 0 101.130
Ödenmiş Sermaye
55.000 0 55.000 55.000 0 55.000
Sermaye Yedekleri
-6.317 0 -6.317 -6.317 0 -6.317
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-6.317 0 -6.317 -6.317 0 -6.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-429 0 -429 -429 0 -429
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
15.087 0 15.087 14.225 0 14.225
Yasal Yedekler
13.506 0 13.506 12.644 0 12.644
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
1.581 0 1.581 1.581 0 1.581
Kar veya Zarar
47.340 0 47.340 38.651 0 38.651
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
37.789 0 37.789 21.413 0 21.413
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.551 0 9.551 17.238 0 17.238
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
300.215 15 300.230 241.480 13 241.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4.829 467 5.296 7.249 424 7.673
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
107.956 2.041 109.997 94.856 1.869 96.725
ALINAN TEMİNATLAR
12 3.025.623 58 3.025.681 3.002.390 53 3.002.443
VERİLEN TEMİNATLAR
12 58.024 0 58.024 58.282 0 58.282
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
12 332.408 548 332.956 270.913 502 271.415
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.528.840 3.114 3.531.954 3.433.690 2.848 3.436.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780707


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: -0,10% Hacim : 13.300 Mio.TL Son veri saati : 13:06
Düşük 1.530 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3552 Değişim: 0,15%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3863
Açılış: 7,3439
8,9176 Değişim: -0,23%
Düşük 8,9176 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
436,46 Değişim: -0,15%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.