KAP ***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 20:27
KAP ***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.343 3.263
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.343 3.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -6.317 -614 15.299 11.877 3.422 22.301 21.286 1.015 85.669
Yeni Bakiye
55.000 -6.317 -614 15.299 11.877 3.422 22.301 21.286 1.015 85.669
Dönem Net Karı (Zararı)
3.263 3.263 3.263
Kar Dağıtımı
263 263 -5.348 -4.334 -1.015 -5.086
Dağıtılan Temettü
-5.085 -4.334 -751 -5.086
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17 263 263 -263 -263
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000 -6.317 -614 15.562 12.140 3.422 20.216 16.952 3.263 83.846
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -6.317 -454 15.562 12.140 3.422 25.324 25.324 89.115
Yeni Bakiye
55.000 -6.317 -454 15.562 12.140 3.422 25.324 25.324 89.115
Dönem Net Karı (Zararı)
8.343 8.343 8.343
Kar Dağıtımı
-1.337 504 -1.841 -2.211 -2.211 -6.970
Dağıtılan Temettü
17 -3.548 -3.548 -3.548
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17 2.085 504 1.581 -2.085 -2.085
Diğer
17 -3.422 -3.422 3.422 3.422
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000 -6.317 -454 14.225 12.644 1.581 31.456 23.113 8.343 93.910


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
10.843 5.167
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
39.187 28.843
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-23.992 -17.401
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.354 3.796
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 184 1.513
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.509 -7.168
Ödenen Vergiler
-514 298
Diğer
-2.867 -4.714
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-16.165 2.413
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.956 4.322
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
7.368 -9.826
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
146 196
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-38 59
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-16.040 -3.006
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.645 10.668
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.322 7.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -4.715 -1.131
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3
Diğer
2.196 -18.825
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.516 -19.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
155.250 119.522
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-146.698 -111.900
Temettü Ödemeleri
17 -3.548
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.004 7.622
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
635 542
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.199 -4.212
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 6.329 10.558
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.130 6.346


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.155 31.253
FAKTORİNG GELİRLERİ
20 42.155 31.253
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
37.801 27.457
İskontolu
32.157 23.515
Diğer
5.644 3.942
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.354 3.796
İskontolu
3.827 3.451
Diğer
527 345
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-23.992 -17.401
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.733 -9.337
Finansal Kiralama Giderleri
-8 -19
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-13.013 -7.581
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.238 -464
BRÜT KAR (ZARAR)
18.163 13.852
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -8.393 -11.600
Personel Giderleri
-5.050 -6.513
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-94 -165
Genel İşletme Giderleri
-2.844 -4.457
Diğer
-405 -465
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
9.770 2.252
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 2.591 5.670
Bankalardan Alınan Faizler
608 685
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
1.297 2.483
Diğer
686 2.502
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
5 -1.013 -2.651
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -745 -2.387
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-745 -2.387
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.603 2.884
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.603 2.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
13 -2.260 379
Cari Vergi Karşılığı
-1.746 -677
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-514
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
8.343 3.263
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.343 3.263
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
8.343 3.263
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 34 34 49 0 49
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0
BANKALAR
4 2.534 1.563 4.097 5.291 993 6.284
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
5 342.738 0 342.738 344.453 0 344.453
İskontolu Faktoring Alacakları
273.427 0 273.427 293.486 0 293.486
Yurt İçi
287.027 287.027 307.284 0 307.284
Yurt Dışı
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-13.600 -13.600 -13.798 0 -13.798
Diğer Faktoring Alacakları
69.311 0 69.311 50.967 0 50.967
Yurt İçi
69.311 69.311 50.967 0 50.967
Yurt Dışı
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
645 0 645 146 0 146
Takipteki Faktoring Alacakları
5 36.481 36.481 39.130 0 39.130
Takipteki Finansman Kredileri
0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Özel Karşılıklar (-)
-35.836 -35.836 -38.984 0 -38.984
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 4.992 4.992 624 0 624
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 471 0 471 456 0 456
Şerefiye
0 0
Diğer
471 471 456 0 456
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
5.347 5.347 4.857 0 4.857
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 8.297 8.297 8.811 0 8.811
DİĞER AKTİFLER
10 3.025 21 3.046 3.077 114 3.191
ARA TOPLAM
368.083 1.584 369.667 367.764 1.107 368.871
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
6 330 0 330 330 0 330
Satış Amaçlı
330 330 330 0 330
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
AKTİF TOPLAMI
368.413 1.584 369.997 368.094 1.107 369.201
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
7 115.984 115.984 129.238 0 129.238
FAKTORİNG BORÇLARI
5 667 667 521 0 521
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
8 1 0 1 39 0 39
Finansal Kiralama Borçları
1 1 40 40
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -1 0 -1
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
9 155.728 0 155.728 146.698 0 146.698
Bonolar
155.728 155.728 146.698 0 146.698
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
15 393 12 405 384 10 394
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
13 814 814 886 0 886
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1.793 0 1.793 1.697 0 1.697
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14 1.421 1.421 1.325 0 1.325
Diğer Karşılıklar
16 372 372 372 0 372
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
13 695 695 613 0 613
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
276.075 12 276.087 280.076 10 280.086
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
93.910 0 93.910 89.115 0 89.115
Ödenmiş Sermaye
17 55.000 55.000 55.000 0 55.000
Sermaye Yedekleri
-6.317 0 -6.317 -6.317 0 -6.317
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
17 -6.317 -6.317 -6.317 0 -6.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-454 -454 -454 0 -454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
14.225 0 14.225 15.562 0 15.562
Yasal Yedekler
19 12.644 12.644 12.140 0 12.140
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Diğer Kar Yedekleri
1.581 1.581 3.422 0 3.422
Kar veya Zarar
31.456 0 31.456 25.324 0 25.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.113 23.113 15.246 0 15.246
Net Dönem Karı veya Zararı
8.343 8.343 10.078 0 10.078
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
PASİF TOPLAMI
369.985 12 369.997 369.191 10 369.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
8.285 374 8.659 5.854 316 6.170
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
133.671 1.631 135.302 132.276 1.335 133.611
ALINAN TEMİNATLAR
24 2.941.366 46 2.941.412 2.783.818 38 2.783.856
VERİLEN TEMİNATLAR
24 53.186 53.186 40.160 0 40.160
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
24 394.069 438 394.507 386.065 1.383 387.448
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.530.577 2.489 3.533.066 3.348.173 3.072 3.351.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702203


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.