KAP ***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2021 - 18:22
KAP ***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 85.524 310.603 -612.458 2.283.669 2.283.669
Transferler
-612.458 612.458 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.365.987 -1.365.987 -1.365.987
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 85.524 -301.855 -1.365.987 917.682 917.682
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 85.524 -301.855 -1.365.987 917.682 917.682
Transferler
0 -1.365.987 1.365.987 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -249.282 -249.282 -249.282
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 85.524 -1.667.842 -249.282 668.400 668.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.520 -303.000
Dönem Karı (Zararı)
-249.282 -1.365.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-249.282 -1.365.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
62.977 1.169.194
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-15 29.795 1.408.309
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.800 11.800
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.2-15 11.800 11.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 21.382 -250.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
100.785 -106.207
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.603.955 -779.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.1 -1.603.955 -779.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.705 5.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.705 5.169
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 0 3.325
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.589.746 748.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.2 1.589.746 748.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 0 -3.051
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
120.699 -80.259
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.1 121.302 6.402
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.2 -603 -86.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.520 -303.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.520 -303.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -85.520 -303.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
537.165 840.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 451.645 537.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 451.645 537.165
Ticari Alacaklar
5.1 8.440.941 6.836.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 8.440.941 6.836.986
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Va 7.393.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.917.140 7.393.000
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 20.355 44.492
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 59.623 65.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 216.642 238.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
296.620 347.801
TOPLAM VARLIKLAR
9.213.760 7.740.801
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.2 8.417.104 6.815.558
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.1 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.2 8.417.104 6.815.558
Diğer Borçlar
6.2 128.256 7.557
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.1 127.704 6.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.2 552 1.155
ARA TOPLAM
8.545.360 6.823.115
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.545.360 6.823.115
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 4
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 4
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.545.360 6.823.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
668.400 917.682
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
85.524 85.524
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.667.842 -301.855
Net Dönem Karı veya Zararı
-249.282 -1.365.987
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
668.400 917.682
TOPLAM KAYNAKLAR
9.213.760 7.740.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 0 0
Satışların Maliyeti
14 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -259.681 -1.724.892
Pazarlama Giderleri
16 -1.111 -13.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 25 18
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -15 -11
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-260.782 -1.738.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-260.782 -1.738.264
Finansman Gelirleri
18.1 46.074 121.739
Finansman Giderleri
18.2 -13.192 -377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-227.900 -1.616.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.382 250.915
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -21.382 250.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-249.282 -1.365.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
-249.282 -1.365.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-249.282 -1.365.987
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç / (Kayıp) 20 -0,09970000 -0,54640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-249.282 -1.365.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-249.282 -1.365.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921169


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.365 Değişim: -0,87% Hacim : 15.512 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1139 Değişim: 0,08%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,1254
Açılış: 8,1072
9,7846 Değişim: 0,16%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,7941
Açılış: 9,7689
464,10 Değişim: 0,06%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 464,74
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.