KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:15
KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
196.176 -196.176 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.783.941 -1.783.941 -1.783.941
Dönem Karı (Zararı)
-1.783.941 -1.783.941 -1.783.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 -1.783.941 9.088.974 9.088.974
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 14.111.097 24.984.012 24.984.012
Transferler
14.111.097 -14.111.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.160.219 -3.160.219 -3.160.219
Dönem Karı (Zararı)
-3.160.219 -3.160.219 -3.160.219
Sermaye Arttırımı
2.106.741 12.835.949 14.942.690 14.942.690
Dönem Sonu Bakiyeler
9.284.470 48.748 21.274.337 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -14.134.137 -3.160.219 36.766.483 36.766.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.876.949 518.206
Dönem Karı (Zararı)
-3.160.219 -1.783.941
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.160.219 -1.783.941
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.161.683 1.970.853
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.313 29.059
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
49.640 29.891
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.640 29.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-71.300 65.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-71.300 65.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.194.723
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.194.723
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.340.256
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21.194
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21.194
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
997.303 1.846.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.878.413 331.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.014.597 -33.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.014.597 -33.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
588.607 1.178.574
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
660.403 1.178.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.796
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.719
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
938.677 -278.593
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.680.477 -305.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.680.477 -305.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-606.153 -67.175
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.135.383 -154.265
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.135.383 -154.265
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.250
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.876.949 518.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.047.727 -517.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.942.690
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.942.690
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.897.660 1.329.118
Kredilerden Nakit Girişleri
-6.897.660 1.329.118
Ödenen Faiz
-997.303 -1.846.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.836.381 610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.836.381 610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.701.324 3.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
864.943 4.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 864.943 2.701.324
Ticari Alacaklar
8.a 1.027.501 2.036.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 1.027.501 2.036.424
Diğer Alacaklar
9.a 5.052.615 5.696.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.921.674 5.582.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 130.941 114.458
Stoklar
10 1.719
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 23.699 341.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 23.699 341.199
ARA TOPLAM
6.968.758 10.777.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.968.758 10.777.201
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 71.751.275 71.751.275
Maddi Duran Varlıklar
14 159.833 200.116
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.356 39.034
Taşıtlar
79.411 87.290
Mobilya ve Demirbaşlar
63.066 73.792
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 9.354 2.420
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 9.354 2.420
Peşin Ödenmiş Giderler
11.b 621.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.b 621.177
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.920.462 72.574.988
TOPLAM VARLIKLAR
78.889.220 83.352.189
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 6.714.810 15.006.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.714.810 15.006.967
Banka Kredileri
21 6.714.810 15.006.967
Ticari Borçlar
8.b 619.628 7.300.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 619.628 7.300.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 205.341 811.494
Diğer Borçlar
9.b 3.985.985 7.234.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 3.985.985 7.234.982
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.c 35.676 35.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.c 35.676 35.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
697.602 659.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 97.602 59.683
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 600.000 600.000
ARA TOPLAM
12.259.042 31.048.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.259.042 31.048.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 26.778.676 23.238.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.778.676 23.238.646
Banka Kredileri
21 26.778.676 23.238.646
Diğer Borçlar
9.c 2.742.037 3.628.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 2.742.037 3.628.423
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 342.982 452.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 342.982 452.201
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.863.695 27.319.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.122.737 58.368.177
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.766.483 24.984.012
Ödenmiş Sermaye
25.a 9.284.470 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 21.274.337 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.599.293 21.599.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.599.293 21.599.293
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 21.859.037 21.859.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.134.137 -28.245.234
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.160.219 14.111.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.766.483 24.984.012
TOPLAM KAYNAKLAR
78.889.220 83.352.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 24.641.280 13.620.514
Satışların Maliyeti
27 -24.284.160 -13.304.271
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
357.120 316.243
BRÜT KAR (ZARAR)
357.120 316.243
Genel Yönetim Giderleri
29.b -430.936 -270.449
Pazarlama Giderleri
29.a -316.138 -55.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 672.754 367.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -495.721 -294.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-212.921 62.773
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-212.921 62.773
Finansman Gelirleri
32.a 1.390.261
Finansman Giderleri
32.b -4.337.559 -1.846.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.160.219 -1.783.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.160.219 -1.783.941
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.160.219 -1.783.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.160.219 -1.783.941
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,34000000 -0,25000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,34000000 -0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.160.219 -1.783.941
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.160.219 -1.783.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026736


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3520 Değişim: 1,72%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,4540
Açılış: 16,0758
17,4774 Değişim: 1,05%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,5870
Açılış: 17,2966
974,78 Değişim: 0,88%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 979,18
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.