KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2021 - 18:47
KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.329 6.215.911 6.215.911
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.045.329 4.045.329 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.102.083 3.102.083 3.102.083
Dönem Karı (Zararı)
3.102.083 3.102.083 3.102.083
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-32.298 -32.298 -32.298
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697
Transferler
3.102.083 -3.102.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
196.176 196.176 196.176
Dönem Karı (Zararı)
196.176 196.176 196.176
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.391.042 1.391.042 1.391.042
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.268.278 3.475.396
Dönem Karı (Zararı)
196.176 3.102.083
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
196.176 3.102.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.293 -3.733.446
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
234.702 519.867
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
143.361 17.393
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
143.361 17.393
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-333.404 -52.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.596 -52.909
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-400.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
127.011
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
127.011
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.512.000 -6.266.560
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.512.000 -6.266.560
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.470.623 2.048.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.594.747 4.106.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-621.730 -426.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
232.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-621.730 -659.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.162.593 101.392
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.174.693 95.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.100 6.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-275.180 -32.298
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-571.333 597.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.984 -490.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-162.984 -490.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-565.874 -47.769
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.711.107 161.829
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.711.107 161.829
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.271.346 4.243.307
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.268.278 3.475.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.971.358 71.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000.650 76.303
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000.650 76.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.292 -5.047
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.467 -5.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.699.961 -3.547.809
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.426.567 -1.499.046
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.426.567 -1.499.046
Ödenen Faiz
-7.969.000 -2.559.268
Alınan Faiz
842.472 510.505
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.119 -1.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.119 -1.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
605 1.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.724 605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.724 605
Ticari Alacaklar
8.a 1.352.812 814.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 1.352.812 814.403
Diğer Alacaklar
9.a 6.691.606 8.914.238
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.683.589 8.858.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 8.017 55.956
Stoklar
10 276.899 128.730
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 55.701 44.808
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 55.701 44.808
ARA TOPLAM
8.380.742 9.902.784
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.380.742 9.902.784
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 40.710.470 17.488.000
Maddi Duran Varlıklar
14 339.323 19.210.296
Arazi ve Arsalar
15.926.250
Binalar
1.438.281
Tesis, Makine ve Cihazlar
119.288 1.560.022
Taşıtlar
118.808 153.076
Mobilya ve Demirbaşlar
101.227 132.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.809 420
Diğer Haklar
1.809 420
Peşin Ödenmiş Giderler
11.b 560.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
560.440
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.612.042 36.698.716
TOPLAM VARLIKLAR
49.992.784 46.601.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 11.497.251 12.119.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.497.251 12.119.087
Banka Kredileri
21 11.497.251 12.119.087
Ticari Borçlar
8.b 7.553.595 7.716.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 7.553.595 7.716.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 940.279 1.506.153
Diğer Borçlar
9.b 3.851.883 4.827.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 3.851.883 4.827.851
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.c 105.676 4.377.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.c 105.676 4.377.022
Kısa Vadeli Karşılıklar
634.331 1.014.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 34.331 14.153
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 600.000 1.000.000
ARA TOPLAM
24.583.015 31.560.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.583.015 31.560.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 11.670.785 5.622.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.670.785 5.622.382
Banka Kredileri
21 11.670.785 5.622.382
Diğer Borçlar
9.c 2.687.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 2.687.075
Uzun Vadeli Karşılıklar
178.994 132.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 178.994 132.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.536.854 5.754.958
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.119.869 37.315.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.872.915 9.285.697
Ödenmiş Sermaye
25.a 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.599.293 20.208.251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.599.293 20.208.251
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 21.859.037 20.467.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.441.410 -31.543.493
Net Dönem Karı veya Zararı
196.176 3.102.083
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.872.915 9.285.697
TOPLAM KAYNAKLAR
49.992.784 46.601.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 44.125.559 57.961.525
Satışların Maliyeti
27 -43.510.352 -57.990.492
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
615.207 -28.967
BRÜT KAR (ZARAR)
615.207 -28.967
Genel Yönetim Giderleri
29.b -1.240.527 -1.499.463
Pazarlama Giderleri
29.a -343.520 -651.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 1.727.999 1.445.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -477.349 -380.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
281.810 -1.115.714
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 7.167.905 6.266.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.449.715 5.150.846
Finansman Gelirleri
32.a 842.472 510.505
Finansman Giderleri
32.b -8.096.011 -2.559.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
196.176 3.102.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
196.176 3.102.083
DÖNEM KARI (ZARARI)
196.176 3.102.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
196.176 3.102.083
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 0,03000000 0,43000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç 0,22000000 0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.391.042 -32.298
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 1.391.042 -32.298
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.391.042 -32.298
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.587.218 3.069.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.587.218 3.069.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909174


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.